Upravljanje upozorenjima o nesigurnim web-lokacijama

Vidjet ćete upozorenje ako je sadržaj koji pokušavate otvoriti opasan ili obmanjujući. Te se web-lokacije često nazivaju i web-lokacijama za krađu identiteta ili zlonamjernim web-lokacijama.

Primanje upozorenja o opasnom i obmanjujućem sadržaju

Otkrivanje krađe identiteta i zlonamjernog softvera uključeno je prema zadanim postavkama. Kad je uključeno, mogu vam se prikazivati sljedeće poruke. Ako vidite neku od tih poruka, preporučujemo da ne posjećujete tu web-lokaciju.

 • Web-lokacija pred vama sadrži zlonamjerni softver: web-lokacija koju ste počeli otvarati može pokušati instalirati zlonamjerni softver na vaše računalo.
 • Pred vama je obmanjujuća web-lokacija: web-lokacija koju pokušavate otvoriti možda je web-lokacija za krađu identiteta.
 • Sumnjiva web-lokacija: čini se da je web-lokacija koju želite otvoriti sumnjiva i možda nije sigurna.
 • Sljedeća web-lokacija sadrži štetne programe: web-lokacija koju pokušavate otvoriti može vas pokušati navesti da instalirate programe koji vam mogu prouzročiti probleme pri pregledavanju weba.
 • Ta stranica pokušava učitati skripte iz neprovjerenih izvora: web-lokacija koju pokušavate otvoriti nije sigurna.

Važno: budite oprezni kad preuzimate. Neke vas web-lokacije pokušavaju navesti da preuzmete štetan softver tako što vas upozoravaju da imate virus. Pazite da ne biste preuzeli štetni softver.

Prikaz nesigurnih web-lokacija i preuzimanja

Možete posjetiti stranicu ili pristupiti preuzetoj datoteci za koje se prikazuje upozorenje, no to se ne preporučuje.

Otvaranje nesigurne stranice

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Na stranici na kojoj se prikazuje upozorenje kliknite Pojedinosti.
 3. Kliknite Posjeti nesigurnu web-lokaciju.
 4. Stranica će se učitati.

Kada otvorite neku nesigurnu web-lokaciju, Chrome će pokušati ukloniti nesiguran sadržaj sa stranice.

Pregledajte cijelu nesigurnu stranicu
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Na obmanjujućoj web-lokaciji, desno od adresne trake kliknite Sadržaj je blokiran Content blocked.
 3. U upozorenju kliknite Učitaj punu stranicu.
 4. Stranica će se učitati.
Ako se u pogrešci navodi skripta, možete pregledati cijelu stranicu tako što ćete kliknuti Učitaj nesigurnu skriptu.
Preuzimanje nesigurne datoteke
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Preuzimanja.
 3. Pronađite datoteku koju želite preuzeti.
 4. Kliknite Oporavi zlonamjernu datoteku.
Isključivanje upozorenja o opasnim i obmanjujućim web-lokacijama

Ako ne želite primati upozorenja o nesigurnom sadržaju, možete isključiti upozorenja o obmanjujućim i opasnim web-lokacijama. Time će se isključiti i upozorenja o preuzimanjima.

Važno: ne preporučujemo isključivanje upozorenja.

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Višea zatim Postavke.
 3. U odjeljku "Privatnost i sigurnost" kliknite Sigurno pregledavanje.

Jeste li mislili [naziv web-lokacije]?

Ako dobijete tu poruku, Chrome smatra da se web-adresa možda odnosi na neku drugu web-lokaciju, a ne na onu koju ste očekivali.

Poruka može glasiti "Je li to točna web-lokacija?" ili "Pokušavate pristupiti lažnoj web-lokaciji".

Ta se poruka prikazuje kad se na web-lokaciju koju pokušavate posjetiti primjenjuje sljedeće:

 • Čini se sličnom sigurnoj web-lokaciji koju obično posjećujete.
 • Pokušava vas prevariti pomoću URL-a koji je neznatno promijenjen URL poznate sigurne web-lokacije.
 • Sadrži URL koji se neznatno razlikuje od URL-a u vašoj povijesti pregledavanja.

Ako smatrate da je stranica označena pogreškom i želite nastaviti na web-lokaciju, kliknite Zanemari.

Značenje upozorenja o opasnom i obmanjujućem sadržaju

 • Obmanjujuće web-lokacije (poznate i kao web-lokacije za krađu identiteta ili društveni inženjering) pokušavaju vas navesti da napravite nešto opasno na webu, na primjer da otkrijete svoje zaporke ili osobne podatke, najčešće putem neke lažne web-lokacije.
 • Opasne web-lokacije (poznate i kao web-lokacije za širenje zlonamjernog ili neželjenog softvera) mogu oštetiti vaše računalo ili mogu uzrokovati probleme pri pregledavanju weba. Saznajte kako očistiti Chrome od neželjenih oglasa, skočnih prozora i zlonamjernog softvera.
 • Google sigurno pregledavanje: da bi vas zaštitio od opasnih web-lokacija, Google ima popis web-lokacija koje vas mogu izložiti opasnostima zlonamjernog softvera i krađe identiteta. Google također analizira web-lokacije i upozorava vas ako se web-lokacija čini opasnom. Saznajte više o Google sigurnom pregledavanju.
 • Upotrebljavate li Chromebook na poslu ili u školi? Mrežni administrator može postaviti otkrivanje krađe identiteta i zlonamjernog softvera, a u tom slučaju nećete moći sami promijeniti tu postavku. Saznajte više o upotrebi Chromebooka dobivenog na poslu ili u školi.

Moja web-lokacija ili softver označeni su kao opasni ili sumnjivi

Isključivanje upozorenja o opasnim i obmanjujućim web-lokacijama

Ako ne želite primati upozorenja o nesigurnom sadržaju, možete isključiti upozorenja o obmanjujućim i opasnim web-lokacijama. Time će se isključiti i upozorenja o preuzimanjima.

Važno: ne preporučujemo isključivanje upozorenja.

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Višea zatim Postavke.
 3. U odjeljku "Privatnost i sigurnost" kliknite Sigurno pregledavanje.