Zahájení nebo ukončení odesílání automatických zpráv o chybách a selháních

Povolením odesílání automatických zpráv v Chromu nám pomůžete určit, které opravy a vylepšení systému Chrome mají prioritu. Tyto zprávy mohou obsahovat údaje jako datum a čas selhání Chromu, využití paměti a určité osobní údaje.

Odesílání těchto zpráv můžete kdykoli povolit nebo zakázat.

  1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Chrome Chrome.
  2. Klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Nastavení Nastavení.
  3. Klepněte na Ochrana soukromí a pak Odesílat data o využití.
  4. Vyberte Vždy, Pouze v sítích Wi-Fi nebo Nikdy.

Chcete-li zabránit použití dat pro odesílání zprávy, zvolte Pouze v sítích Wi-Fi.

Co tyto zprávy obsahují 

Pokud Chrome selže, ve zprávě mohou být zahrnuty i některé osobní údaje. Zprávy obsahují tyto údaje:

  • paměť související s selháním, která může zahrnovat obsah stránky, platební údaje a hesla,
  • vaše nastavení Chromu,
  • nainstalovaná rozšíření,
  • webovou stránku, kterou jste měli zobrazenou v době selhání,
  • operační systém, výrobce a model vašeho zařízení,
  • zemi, ve které Chrome používáte.

Chcete-li se dozvědět více o tom, co se děje s informacemi z těchto zpráv, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů Chrome.