Εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών

Εάν έχετε σελιδοδείκτες ή αγαπημένα αποθηκευμένα σε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να τα εισαγάγετε στο Google Chrome. Ομοίως, μπορείτε πάντα να αφαιρείτε τους σελιδοδείκτες σας από το Chrome εξάγοντάς τους σε αρχείο HTML.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από το Firefox ή τον Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο μενού του Chrome Chrome menu.
 2. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες.
 3. Επιλέξτε το στοιχείο Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τους σελιδοδείκτες που θέλετε να εισαγάγετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες που εισάγετε θα εμφανίζονται απευθείας στη γραμμή σελιδοδεικτών, συνήθως τοποθετημένοι κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων. Εάν διαθέτετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες που εισάγετε θα εμφανιστούν σε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Έχουν εισαχθεί από το Firefox" ή "Έχουν εισαχθεί από τον IE" που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε τους σελιδοδείκτες σας κάνοντας κλικ στο μενού του Chrome και επιλέγοντας το στοιχείο Σελιδοδείκτες.

Χρησιμοποιείτε συσκευή Chrome; Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη. Αντί γι' αυτό, εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας σαν αρχείο HTML και εισαγάγετέ τους μέσω του προγράμματος διαχείρισης σελιδοδεικτών. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από όλα τα άλλα προγράμματα περιήγησης

 1. Εξαγάγετε σελιδοδείκτες από το πρόγραμμα περιήγησης με τη μορφή αρχείου HTML.
 2. Κάντε κλικ στο μενού του Chrome Chrome menu στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης Google Chrome.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες.
 4. Επιλέξτε Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Οργάνωση, στη διαχείριση.
 6. Επιλέξτε Εισαγωγή σελιδοδεικτών από αρχείο HTML.
 7. Ανοίξτε το αρχείο HTML που έχετε αποθηκεύσει.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες που εισάγετε θα εμφανίζονται απευθείας στη γραμμή σελιδοδεικτών, συνήθως τοποθετημένοι κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων. Εάν διαθέτετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες που εισάγετε θα εμφανιστούν σε έναν νέο φάκελο που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε τους σελιδοδείκτες σας κάνοντας κλικ στο μενού του Chrome και επιλέγοντας το στοιχείο Σελιδοδείκτες.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από το Google Toolbar

 1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/bookmarks.
 2. Συνδεθείτε στον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Google Toolbar.
 3. Εντοπίστε και κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαγωγή σελιδοδεικτών" στην αρχική σελίδα. Θα γίνει λήψη των σελιδοδεικτών σας στον υπολογιστή σας ως αρχείο html.
 4. Κάντε κλικ στο μενού του Chrome Chrome menu.
 5. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες.
 6. Επιλέξτε Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 7. Κάντε κλικ στο μενού Οργάνωση, στη διαχείριση.
 8. Επιλέξτε Εισαγωγή σελιδοδεικτών από αρχείο HTML.
 9. Ανοίξτε το αρχείο HTML που έχετε αποθηκεύσει.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από άλλες συσκευές στις οποίες χρησιμοποιείτε το Chrome

Εάν οι σελιδοδείκτες σας έχουν αποθηκευτεί στο Chrome σε άλλον υπολογιστή, ο πιο εύκολος τρόπος να τους μεταφέρετε στη συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι πραγματοποιώντας σύνδεση στο Chrome και στους δύο υπολογιστές και συγχρονίζοντας τους σελιδοδείκτες με τον λογαριασμό σας. Μάθετε πώς να συνδεθείτε στο Chrome και να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό:

Εξαγωγή σελιδοδεικτών από το Chrome

 1. Κάντε κλικ στο μενού Chrome Chrome menu στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης.
 2. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες.
 3. Επιλέξτε Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Οργάνωση , στη διαχείριση.
 5. Επιλέξτε το αρχείο Εξαγωγή σελιδοδεικτών.

Το Chrome θα εξαγάγει τους σελιδοδείκτες σας με τη μορφή αρχείου HTML, το οποίο μπορείτε να εισάγετε στη συνέχεια σε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης.