Εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών

Μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα περιήγησης χωρίς να χάσετε όλους τους σελιδοδείκτες για τους αγαπημένους σας ιστοτόπους.

Προσθήκη σελιδοδεικτών στο Chrome

Για να εισαγάγετε σελιδοδείκτες από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, όπως τον Firefox, τον Internet Explorer και το Safari:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τους σελιδοδείκτες που θέλετε να εισαγάγετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
Από το Google Toolbar στον Internet Explorer
 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε στη διεύθυνση google.com/bookmarks.
 3. Συνδεθείτε στον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Google Toolbar.
 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σελιδοδεικτών. Οι σελιδοδείκτες θα κατέβουν στον υπολογιστή σας ως αρχείο HTML.
 5. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 6. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 8. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.

Από όλα τα άλλα προγράμματα περιήγησης

 1. Στον υπολογιστή σας, εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας από το πρόγραμμα περιήγησης ως αρχείο HTML.
 2. Ανοίξτε το Chrome.
 3. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 4. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 6. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες θα εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών.

Εάν έχετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες θα βρίσκονται σε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Εισαγωγή από".

Σε Chromebook

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 4. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Οργάνωση.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Εισαγωγή σελιδοδεικτών από αρχείο HTML.
 6. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.

Άνοιγμα των σελιδοδεικτών

 1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Σελιδοδείκτες.
 2. Εάν είχατε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, αναζητήστε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Από εισαγωγή".

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποθήκευση, την προβολή και την επεξεργασία σελιδοδεικτών.

Λήψη σελιδοδεικτών σε όλες τις συσκευές σας

Συνδεθείτε στο Chrome με τον ίδιο Λογαριασμό Google σε όλες τις συσκευές σας. Από προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες θα συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λήψη των σελιδοδεικτών σας σε όλες τις συσκευές σας.

Μετακίνηση σελιδοδεικτών σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να πάρετε μαζί σας όλους τους σελιδοδείκτες σας από το Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Εξαγωγή σελιδοδεικτών.

Το Chrome θα εξαγάγει τους σελιδοδείκτες σας ως αρχείο HTML. Χρησιμοποιήστε αυτό το αρχείο για να εισαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης.