Εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών

Μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε σελιδοδείκτες ή αγαπημένα από κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Google Chrome. Ομοίως, μπορείτε να εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας από το Chrome ως αρχείο HTML.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από Firefox, Internet Explorer ή Safari

Για την εισαγωγή υπαρχόντων σελιδοδεικτών από Mozilla Firefox, Internet Explorer ή Safari, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο μενού Chrome Chrome menu.
 2. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες > Εισαγωγή Σελιδοδεικτών και Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τους σελιδοδείκτες που θέλετε να εισαγάγετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Πού θα εμφανιστούν οι σελιδοδείκτες που έχουν εισαχθεί:

 • Εάν δεν έχετε δημιουργήσει σελιδοδείκτες στο Chrome, τότε θα εισαχθούν απευθείας στη γραμμή σελιδοδεικτών, η οποία είναι συνήθως συνδεδεμένη κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων.
 • Εάν έχετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, τότε θα εισαχθούν σε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Εισαγωγή από Firefox" (ή IE, ή Safari). Μπορείτε να δείτε τους σελιδοδείκτες σας κάνοντας κλικ στο μενού Chrome και επιλέγοντας Σελιδοδείκτες.

Χρησιμοποιείτε Chromebook; Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη. Αντ' αυτού, εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας ως αρχείο HTML και εισαγάγετέ τους μέσω του διαχειριστή σελιδοδεικτών. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από όλα τα άλλα προγράμματα περιήγησης
 1. Εξαγωγή σελιδοδεικτών από το πρόγραμμα περιήγησης ως αρχείο HTML.
 2. Ανοίξτε το Chrome.
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο μενού Chrome Chrome menu.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Εισαγωγή σελιδοδεικτών και Ρυθμίσεις.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού "Από", επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 6. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.
 7. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Πού θα εμφανιστούν οι σελιδοδείκτες που έχουν εισαχθεί:

 • Εάν δεν έχετε δημιουργήσει σελιδοδείκτες στο Chrome, τότε θα εισαχθούν απευθείας στη γραμμή σελιδοδεικτών, η οποία είναι συνήθως συνδεδεμένη κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων.
 • Εάν έχετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες θα εισαχθούν σε έναν νέο φάκελο. Μπορείτε να τους δείτε κάνοντας κλικ στο μενού Chrome και επιλέγοντας Σελιδοδείκτες.
Εισαγωγή σελιδοδεικτών από το Google Toolbar
 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επισκεφτείτε την ενότητα Σελιδοδείκτες.
 3. Συνδεθείτε στον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Google Toolbar.
 4. Από το μενού στην αριστερή πλευρά της αρχικής σελίδας, πατήστε "Εξαγωγή σελιδοδεικτών". Οι σελιδοδείκτες θα κατέβουν στον υπολογιστή σας ως αρχείο HTML.
 5. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο μενού Chrome Chrome menu.
 6. Επιλέξτε το στοιχείο Εισαγωγή σελιδοδεικτών και Ρυθμίσεις.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού "Από", επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 8. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.
 9. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
Εισαγωγή σελιδοδεικτών από άλλες συσκευές στις οποίες χρησιμοποιείτε το Chrome

Εάν οι σελιδοδείκτες σας είναι αποθηκευμένοι στο Chrome σε κάποια άλλη συσκευή, ο πιο εύκολος τρόπος για να τους εισαγάγετε στη συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι μέσω σύνδεσης στο Chrome και στις δύο. Ύστερα, συγχρονίστε τους σελιδοδείκτες με το Λογαριασμό σας Google.

Εξαγωγή σελιδοδεικτών από το Chrome

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο μενού Chrome Chrome menu.
 2. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες > Διαχειριστής σελιδοδεικτών.
 3. Κάντε κλικ στο μενού "Οργάνωση", στο διαχειριστή.
 4. Επιλέξτε το αρχείο Εξαγωγή σελιδοδεικτών.

Το Chrome θα εξάγει τους σελιδοδείκτες ως αρχείο HTML, τους οποίους μπορείτε μετά να εισαγάγετε σε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο υπολογιστής μου δεν λειτουργεί πια. Πώς μπορώ να ανακτήσω τους σελιδοδείκτες μου στο Chrome;

Εάν χρησιμοποιήσατε το Συγχρονισμό στο Chrome στον προηγούμενο υπολογιστή σας, δοκιμάστε να συνδεθείτε στο Λογαριασμό Google στο Chrome σε κάποια άλλη συσκευή. Το Chrome θα κατεβάσει στη συνέχεια τους συγχρονισμένους σελιδοδείκτες σας.

Εάν δεν ενεργοποιήσατε το Συγχρονισμό προτού ο υπολογιστής σας σταματήσει να λειτουργεί, δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης των σελιδοδεικτών σας.