Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών

Μπορείτε να εισαγάγετε σελιδοδείκτες ή αγαπημένα από κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Google Chrome. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους σελιδοδείκτες από το Chrome κάπου αλλού εξαγάγοντάς τους με τη μορφή αρχείου HTML.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών

Μπορείτε να εισαγάγετε σελιδοδείκτες από πολλές πηγές.

Από Firefox, Internet Explorer ή Safari

Για να εισαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τους σελιδοδείκτες που θέλετε να εισαγάγετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες θα εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών. 

Εάν έχετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, θα γίνει εισαγωγή των σελιδοδεικτών σε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Εισαγωγή από…". 

Από όλα τα άλλα προγράμματα περιήγησης

Αρχικά, εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας από το πρόγραμμα περιήγησης ως αρχείο HTML. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας στο Chrome:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού "Από", επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 5. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.
 6. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες θα εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών. 

Εάν έχετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, θα γίνει εισαγωγή των σελιδοδεικτών σε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Εισαγωγή από…". 

Από το Google Toolbar
 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επισκεφτείτε την ενότητα Σελιδοδείκτες.
 3. Συνδεθείτε στον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Google Toolbar.
 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σελιδοδεικτών. Οι σελιδοδείκτες θα κατέβουν στον υπολογιστή σας ως αρχείο HTML.
 5. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 6. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού "Από", επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 8. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.
 9. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
Από άλλες συσκευές στις οποίες χρησιμοποιείτε το Chrome

Εάν οι σελιδοδείκτες σας είναι αποθηκευμένοι στο Chrome σε κάποια άλλη συσκευή, ο πιο εύκολος τρόπος για να τους εισαγάγετε στη συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι μέσω σύνδεσης στο Chrome και στις δύο. Στη συνέχεια, συγχρονίστε τους σελιδοδείκτες με τον Λογαριασμό σας Google.

Σε μια κινητή συσκευή

Για να λάβετε τους σελιδοδείκτες σας σε μια κινητή συσκευή, συγχρονίστε τον Λογαριασμό σας Google μεταξύ κάποιου υπολογιστή και της κινητής συσκευής σας.

 1. Σε έναν υπολογιστή, εισαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.
 2. Συνδεθείτε στο Chrome στον υπολογιστή και στην κινητή συσκευή σας.
 3. Συγχρονίστε τους σελιδοδείκτες σας στον Λογαριασμό σας Google.

Εξαγωγή σελιδοδεικτών από το Chrome

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 4. Στη Διαχείριση σελιδοδεικτών, κάντε κλικ στο μενού "Οργάνωση".
 5. Επιλέξτε το αρχείο Εξαγωγή σελιδοδεικτών.

Το Chrome θα εξάγει τους σελιδοδείκτες ως αρχείο HTML, τους οποίους μπορείτε μετά να εισαγάγετε σε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης.