Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true

Εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών

Μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα περιήγησης χωρίς να χάσετε όλους τους σελιδοδείκτες για τους αγαπημένους σας ιστοτόπους.

Προσθήκη σελιδοδεικτών στο Chrome

Για να εισαγάγετε σελιδοδείκτες από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, όπως τον Firefox, τον Internet Explorer και το Safari:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τους σελιδοδείκτες που θέλετε να εισαγάγετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
Από το Google Toolbar στον Internet Explorer
 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε στη διεύθυνση google.com/bookmarks.
 3. Συνδεθείτε στον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Google Toolbar.
 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σελιδοδεικτών. Οι σελιδοδείκτες θα κατέβουν στον υπολογιστή σας ως αρχείο HTML.
 5. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 6. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 8. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.
 9. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Από όλα τα άλλα προγράμματα περιήγησης

 1. Στον υπολογιστή σας, εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας από το πρόγραμμα περιήγησης ως αρχείο HTML.
 2. Ανοίξτε το Chrome.
 3. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 4. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Εισαγωγή σελιδοδεικτών και ρυθμίσεων.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αρχείο HTML σελιδοδεικτών.
 6. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου.
 7. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει σελιδοδείκτες στο Chrome, οι σελιδοδείκτες θα εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών.

Εάν έχετε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, θα γίνει εισαγωγή των σελιδοδεικτών σε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Εισαγωγή από…"

Σε Chromebook

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 4. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Οργάνωση.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Εισαγωγή σελιδοδεικτών από αρχείο HTML.
 6. Ανεβάστε το αποθηκευμένο HTML.

 

Για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας:

 1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" και έπειτα Περισσότερα Σελιδοδείκτες.
 2. Εάν είχατε ήδη σελιδοδείκτες στο Chrome, αναζητήστε έναν νέο φάκελο με την ονομασία "Εισαγωγή από…".

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποθήκευση, την προβολή και την επεξεργασία σελιδοδεικτών.

Λήψη σελιδοδεικτών σε όλες τις συσκευές σας

Συνδεθείτε στο Chrome με τον ίδιο Λογαριασμό Google σε όλες τις συσκευές σας. Από προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες θα συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λήψη των σελιδοδεικτών σας σε όλες τις συσκευές σας.

Μετακίνηση σελιδοδεικτών σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να πάρετε μαζί σας όλους τους σελιδοδείκτες σας.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και έπειτα Διαχείριση σελιδοδεικτών.
 4. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην Οργάνωση και έπειτα Εξαγωγή σελιδοδεικτών σε αρχείο HTML.

Το Chrome θα εξαγάγει τους σελιδοδείκτες σας ως αρχείο HTML. Χρησιμοποιήστε αυτό το αρχείο για να εισαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

false