Sử dụng ứng dụng web

Ứng dụng web là một ứng dụng được xây dựng cho web mà bạn có thể truy cập trên mọi thiết bị. Bạn có thể dùng ứng dụng web để trang web hoạt động như một ứng dụng rồi truy cập trang web đó trên máy tính hoặc thiết bị di động thông qua trình chạy hoặc màn hình chính. Một số ứng dụng web có các tính năng bổ sung, chẳng hạn như tăng cường bộ nhớ để duyệt nội dung khi không có mạng, thông báo, quyền truy cập vào hệ thống tệp và huy hiệu biểu tượng.

Lưu ý: Mặc dù các ứng dụng web hoạt động khi không có mạng, nhưng một số ứng dụng có thể không hoạt động hoàn toàn nếu không có kết nối Internet.

Cài đặt ứng dụng web

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào một trang web mà bạn muốn cài đặt.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Save and share (Lưu và chia sẻ) sau đó Install page as app(Cài đặt trang dưới dạng ứng dụng).
  • Trên một số trang web, ở trên cùng bên phải của thanh địa chỉ, hãy chọn biểu tượng Cài đặt .
 4. Để cài đặt ứng dụng web, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Một số ứng dụng cung cấp lối tắt đến các tính năng. Để tìm danh sách lối tắt ứng dụng, hãy nhấp chuột phải vào ứng dụng web trên thanh tác vụ. Tìm hiểu thêm về lối tắt cho các trang web trên Chrome.

Gỡ cài đặt ứng dụng web

Gỡ cài đặt khỏi máy tính chạy Windows, Mac hoặc Linux
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Mở ứng dụng web bạn muốn gỡ cài đặt.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Uninstall [app name] (Gỡ cài đặt [tên ứng dụng]) sau đó Xoá.
  • Để xoá dữ liệu ứng dụng khỏi Chrome, hãy chọn "Also delete data from Chrome (Cũng xoá dữ liệu khỏi Chrome).

Lưu ý: Bạn cũng có thể quản lý các ứng dụng web thông qua chrome://apps.

Gỡ cài đặt khỏi Chromebook
 1. Trong trình chạy, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng của ứng dụng web.
 2. Chọn Gỡ cài đặt.
 3. Để xoá dữ liệu, hãy chọn Also delete browsing data (Xoá cả dữ liệu duyệt web).
  • Nếu bạn xoá dữ liệu duyệt web, mọi dữ liệu liên quan đến trang web cũng sẽ bị xoá trong Chrome. Lần tới khi truy cập vào trang web này, bạn cần phải đăng nhập lại.
 4. Chọn Gỡ cài đặt.

Chấp nhận hoặc từ chối cập nhật tên ứng dụng

Khi ứng dụng muốn cập nhật tên, Google Chrome sẽ thông báo cho bạn về việc cập nhật ở bên dưới biểu tượng ứng dụng trên màn hình.

Bạn có thể chọn xem liệu bạn muốn chấp nhận bản cập nhật hay gỡ cài đặt ứng dụng.

Lưu ý quan trọng: Khi có thay đổi quá lớn, chẳng hạn như thay đổi tên cho giống với một ứng dụng khác, thì đó có thể là sự thay đổi có ý đồ xấu của nhà phát triển. Nếu bạn cho rằng trường hợp đó xảy ra, hãy gỡ cài đặt ứng dụng.

 • Để chấp nhận thay đổi: Nhấp vào OK.
 • Để gỡ cài đặt ứng dụng: Nhấp vào Gỡ cài đặt ứng dụng.

Quản lý các ứng dụng của bạn trong Chrome

Tạo lối tắt cho ứng dụng

Nếu đang sử dụng Windows, Mac hoặc Linux, bạn có thể tạo lối tắt để mở ứng dụng nhanh hơn. Bạn có thể đặt các lối tắt này trên màn hình hoặc trình đơn của mình.

 1. Trong thẻ mới, hãy mở chrome://apps.
 2. Nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn tạo lối tắt.
 3. Chọn Tạo lối tắt.
 4. Chọn nơi bạn muốn thấy lối tắt trên máy tính của mình.
 5. Nhấp vào Tạo.
Mở ứng dụng khi bạn đăng nhập

Bạn có thể thiết lập để ứng dụng tự động chạy khi bạn đăng nhập vào Windows, Mac hoặc Linux.

 1. Chuyển đến chrome://apps.
 2. Để mở trình đơn, hãy nhấp chuột phải vào một ứng dụng, chẳng hạn như Google Maps.
 3. Chọn Chạy lúc khởi động.

Lưu ý: Để tắt tính năng này, hãy nhấp chuột phải vào ứng dụng rồi bỏ chọn Chạy lúc khởi động.

Quản lý chế độ cài đặt của ứng dụng web

 1. Nhấp vào ứng dụng này trên thanh dock hoặc màn hình.
 2. Ở trên cùng bên phải của cửa sổ ứng dụng này, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp.
 3. Chọn Thông tin ứng dụng sau đó Cài đặt.
 4. Chọn chế độ cài đặt bạn muốn cập nhật.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính