Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cách sử dụng thanh dấu trang

Nếu đang sử dụng Chrome trên máy tính, bạn có thể đặt dấu trang của mình xuất hiện trong thanh ở đầu mỗi trang web. Bạn cũng có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các mục trong thanh dấu trang bất cứ lúc nào.

Hiển thị hoặc ẩn thanh dấu trang

Để bật hoặc tắt thanh dấu trang, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Chọn Dấu trang tiếp đến Hiển thị thanh dấu trang.

Hoặc sử dụng phím tắt:

 • Windows, Linux và Chrome OS: Nhấn Ctrl + Shift + b.
 • Máy Mac: Nhấn ⌘ + Shift + b.

Sắp xếp thanh dấu trang

Bạn có thể chọn mục hiển thị trong thanh dấu trang.

Thêm nhiều dấu trang vào thanh dấu trang

Bạn cũng có thể đưa thêm mục vào thanh dấu trang bằng cách rút ngắn hoặc xóa nhãn của chúng. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng, trong thanh dấu trang, nhấp chuột phải (Windows) hoặc giữ control khi nhấp (máy Mac) vào dấu trang có tên dài.
 3. Chọn Chỉnh sửa.
 4. Trong trường "Name", hãy nhập tên ngắn hơn. Ngoài ra, bạn có thể xóa toàn bộ tên để chỉ có biểu tượng yêu thích hiển thị trên thanh.
 5. Nhấp vào Lưu.
Sắp xếp lại dấu trang

Để di chuyển một mục trong thanh dấu trang, nhấp và kéo mục đó tới một vị trí mới.

Di chuyển dấu trang bị ẩn vào thanh dấu trang

Bạn có thể kéo dấu trang bị ẩn vào Thanh dấu trang. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, cuối thanh dấu trang, mở thư mục "Dấu trang khác" hoặc nhấp vào Mục bổ sung Tràn .
 3. Kéo mục vào thanh dấu trang.

Lưu ý: Bạn không thể xóa thư mục "Dấu trang khác". Mặc dù vậy, thư mục này sẽ không hiển thị nếu đó là thư mục trống. Ngay cả khi thư mục bị ẩn, bạn vẫn có thể thêm dấu trang vào thư mục đó bằng cách sử dụng Trình quản lý dấu trang.

Xóa dấu trang khỏi thanh dấu trang

Để xóa vĩnh viễn dấu trang, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng, trong thanh dấu trang, nhấp chuột phải (Windows) hoặc giữ control khi nhấp (máy Mac) vào dấu trang.
 3. Chọn Xóa.

Để xóa đồng thời nhiều dấu trang, hãy sử dụng Trình quản lý dấu trang.

Khắc phục sự cố

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về thanh dấu trang. Hãy nhấp vào những câu hỏi đó để biết các bước khắc phục sự cố.

Mục yêu thích của tôi ở vị trí nào?

"Mục yêu thích" trong một số trình duyệt, như Internet Explorer hoặc Safari, được gọi là "dấu trang" trong Chrome. Ngoài thanh dấu trang, mục yêu thích còn được lưu trữ ở hai vị trí:

 • Menu dấu trang: Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang
 • Trình quản lý dấu trang: Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang

Tìm hiểu cách nhập dấu trang hoặc mục yêu thích từ các trình duyệt khác.

Làm cách nào để tôi có thể xóa biểu tượng Ứng dụng khỏi thanh dấu trang?

Theo mặc định, thanh dấu trang hiển thị biểu tượng Ứng dụng Chrome App Launcher. Đây là lối tắt đưa bạn tới ứng dụng mà bạn đã cài đặt trong Chrome. Bạn có thể xóa biểu tượng đó:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Nhấp chuột phải (Windows) hoặc giữ control khi nhấp (máy Mac) vào thanh dấu trang.
 3. Bỏ chọn Hiển thị lối tắt cho ứng dụng.

Để khôi phục lối tắt Ứng dụng, chọn lại Hiển thị lối tắt cho ứng dụng.

Dấu trang trên thiết bị di động

Thanh dấu trang không có sẵn trên Chrome dành cho thiết bị Android, iPhone hoặc iPad. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quản lý dấu trang của mình trong Chrome trên thiết bị di động.

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa dấu trang giữa các thiết bị bằng cách đăng nhập vào Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?