Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda bokmärkesfältet

Om du använder Chrome på en dator kan du visa bokmärken i ett fält högst upp på varje webbsida. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordning på objekt i bokmärkesfältet när som helst.

Visa eller dölja bokmärkesfältet

Så här aktiverar eller inaktiverar du bokmärkesfältet:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger.
 3. Välj Bokmärken och sedan Visa bokmärkesfältet.

Du kan även använda följande kortkommandon:

 • Windows, Linux och Chrome OS: Tryck på Ctrl + Skift + B.
 • Mac: Tryck på ⌘ + Skift + B.

Ordna bokmärkesfältet

Du kan välja vilka objekt som ska visas i bokmärkesfältet.

Lägga till fler bokmärken i fältet

Du får plats med fler objekt i bokmärkesfältet om du kortar ned eller tar bort deras etiketter. Gör så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Högerklicka (Windows) eller ctrl-klicka (Mac) på ett bokmärke med ett långt namn högst upp i bokmärkesfältet.
 3. Välj Redigera.
 4. Skriv ett kortare namn i fältet Namn. Du kan även ta bort namnet helt så att bara en adressikon visas i fältet.
 5. Klicka på Spara.
Ändra ordning på bokmärken

Om du vill flytta ett objekt i bokmärkesfältet klickar du på det och drar det till en ny plats.

Flytta ett dolt bokmärke till fältet

Du kan dra ett dolt bokmärke till bokmärkesfältet. Gör så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna mappen Övriga bokmärken eller klicka på fortsättningsikonen Överflöde högst upp till höger i bokmärkesfältet.
 3. Dra objektet till bokmärkesfältet.

Obs! Det går inte att ta bort mappen Övriga bokmärken, men den visas inte om den är tom. Du kan lägga till bokmärken i mappen även om den är tom genom att använda bokmärkeshanteraren.

Ta bort ett bokmärke från fältet

Så här tar du bort ett bokmärke permanent:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Högerklicka (Windows) eller ctrl-klicka (Mac) på bokmärket högst upp i bokmärkesfältet.
 3. Välj Ta bort.

Om du vill ta bort flera bokmärken samtidigt använder du bokmärkeshanteraren.

Felsökning

Här följer några vanliga frågor om bokmärkesfältet. Klicka på dem om du vill ha anvisningar.

Jag tog bort ett bokmärke från fältet av misstag. Kan jag återställa det?

Tyvärr går det inte att återställa borttagna bokmärken.

Var är Favoriter?

Favoriter i vissa webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Safari, kallas för bokmärken i Chrome. De sparas på två ställen förutom i bokmärkesfältet:

 • Bokmärkesmenyn: Mer Mer och sedan Bokmärken
 • Bokmärkeshanteraren: Mer Mer och sedan Bokmärken och sedan Bokmärkeshanteraren

Läs om hur du importerar bokmärken eller favoriter från andra webbläsare.

Hur tar jag bort ikonen Appar från fältet?

Ikonen Appar Chrome App Launcher visas i bokmärkesfältet som standard. Det är en genväg som tar dig till apparna som du har installerat i Chrome. Du kan ta bort ikonen:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Högerklicka (Windows) eller ctrl-klicka (Mac) på bokmärkesfältet högst upp.
 3. Avmarkera Visa genväg för appar.

Om du vill ha tillbaka genvägen markerar du Visa genväg för appar igen.

Bokmärken på mobila enheter

Bokmärkesfältet är inte tillgängligt i Chrome för Android-enheter, iPhone eller iPad, men det går ändå att hantera bokmärken i Chrome på en mobil enhet.

Du kan även synkronisera dina bokmärken mellan enheter genom att logga in i Chrome.