Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Jak korzystać z paska zakładek

Jeśli używasz Chrome na komputerze, zakładki możesz wyświetlać na pasku u góry wszystkich stron internetowych. Elementy na tym pasku możesz też dodawać, usuwać i porządkować w dowolnym momencie.

Pokazywanie i ukrywanie paska zakładek

Aby włączyć lub wyłączyć pasek zakładek, wykonaj te czynności:

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij menu Chrome Menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Pokaż pasek zakładek.

Możesz też użyć skrótów klawiaturowych: Ctrl+Shift+B (w systemach Windows i Chrome OS) oraz ⌘-Shift-B (na Macu).

Porządkowanie paska zakładek

Możesz wybrać, które elementy mają być wyświetlane na pasku zakładek.

Dodawanie kolejnych zakładek do paska

Na pasku zakładek zmieści się więcej elementów, jeśli skrócisz lub usuniesz ich etykiety. Aby to zrobić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (na Macu) zakładkę, którą chcesz edytować.
 2. Wybierz Edytuj.
 3. W polu „Nazwa” wpisz krótszą nazwę. Możesz też całkiem usunąć nazwę, tak by na pasku była wyświetlana tylko favikona.
 4. Kliknij Zapisz.
Zmienianie kolejności zakładek

Aby przesunąć element na pasku zakładek, po prostu kliknij go i przeciągnij w nowe miejsce.

Przenoszenie ukrytej zakładki na pasek

Ukrytą zakładkę możesz przeciągnąć na pasek zakładek. Aby to zrobić:

 1. Otwórz folder „Inne zakładki” na końcu paska, w obszarze przepełnienia Overflow.
 2. Przeciągnij element na pasek zakładek.

Uwaga: folderu „Inne zakładki” nie można usunąć. Nie jest on jednak wyświetlany, jeśli jest pusty. Nawet gdy jest on ukryty, nadal możesz dodawać do niego zakładki za pomocą menedżera zakładek.

Usuwanie zakładki z paska

Aby trwale usunąć zakładkę, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij zakładkę prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (na Macu).
 2. Wybierz Usuń.

Aby usunąć więcej niż jedną zakładkę w danym momencie, użyj menedżera zakładek.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdziesz kilka typowych pytań dotyczących paska zakładek. Kliknij je, by zobaczyć czynności, które musisz wykonać w celu rozwiązania danego problemu.

Przypadkiem usunąłem zakładkę z paska. Czy mogę ją przywrócić?

Usuniętej zakładki nie da się przywrócić.

Gdzie są moje Ulubione?

To, co w niektórych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer czy Safari, nazywa się „Ulubione”, w Chrome określamy jako „zakładki”. Poza paskiem zakładek znajdziesz je jeszcze w dwóch miejscach:

 • W menu zakładek: wybierz kolejno menu Chrome Menu > Zakładki

 • W menedżerze zakładek: wybierz kolejno menu Chrome Menu > Zakładki > Menedżer zakładek

Dowiedz się, jak zaimportować zakładki lub ulubione z innych przeglądarek.

Jak usunąć ikonę Aplikacje z paska?

Pasek zakładek domyślnie zawiera ikonę Aplikacje chrome app launcher. Jest to skrót, który pozwala otworzyć aplikacje zainstalowane w Chrome. Aby go usunąć:

 1. Kliknij pasek zakładek prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (na Macu).
 2. Usuń zaznaczenie Pokaż skrót do aplikacji.

Aby przywrócić skrót do aplikacji, po prostu powtórz czynności opisane powyżej i zaznacz Pokaż skrót do aplikacji z powrotem.

Zakładki na urządzeniach przenośnych

Pasek zakładek nie jest dostępny w Chrome na Androida ani aplikacjach na iOS. Są jednak inne sposoby zarządzania zakładkami w Chrome na urządzeniu przenośnym.

Możesz też synchronizować zakładki między urządzeniami przez zalogowanie się w Chrome.

Megan jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Pomóż jej ulepszyć ten artykuł, dodając swoją opinię poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?