Pasek zakładek

Pasek zakładek zawiera wszystkie zakładki i foldery zakładek utworzone w Google Chrome. Aby mieć łatwy dostęp do ulubionych stron, pasek ten możesz umieścić bezpośrednio poniżej paska adresu w górnej części okna przeglądarki.

Umieszczanie paska zakładek

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Zakładki.
 3. Zaznacz Zawsze pokazuj pasek zakładek.

Aby włączyć lub wyłączyć pasek, możesz też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+B (Windows i system operacyjny Chrome) lub ⌘-Shift-B (Mac).

Ukrywanie paska zakładek

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control w systemie Mac) pasek zakładek i usuń zaznaczenie opcji Zawsze pokazuj pasek zakładek. Jeśli pasek zakładek jest ukryty, możesz go zawsze znaleźć w górnej części strony Nowa karta.

Zarządzanie elementami na pasku zakładek

 • Przenoszenie zakładek lub folderów 
  Kliknij element, który chcesz przenieść, i przeciągnij go do nowego miejsca na pasku.
 • Dodawanie nowej zakładki lub folderu zakładek
  Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pasku i wybierz polecenie Dodaj stronę lub Dodaj folder.
 • Edytowanie zakładki lub folderu
  Kliknij prawym przyciskiem myszy (na Macu naciśnij Control i kliknij) element, który chcesz edytować, i wybierz Zmień nazwę (jeśli to folder) lub Edytuj (jeśli to zakładka).
 • Usuwanie zakładki lub folderu 
  Kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz Usuń.