Đánh dấu trang web

Lưu trang web bạn muốn truy cập lại bằng cách tạo dấu trang.

Thêm dấu trang

Để tìm hiểu cách đánh dấu trang web, hãy chọn thiết bị của bạn:

Máy tính

Để đánh dấu trang web, hãy nhấp vào biểu tượng dấu sao ở cuối thanh địa chỉ. Biểu tượng này có dạng như sau Bookmark hoặc Bookmark.

Bạn cũng thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chuyển tới menu Chrome Chrome menu > Dấu trang > Đánh dấu trang này.
 • Kéo biểu tượng khóa Lock hoặc trang Blank page icon từ URL vào thanh dấu trang.
 • Nhấn Ctrl+D (Mac: ⌘-D).
Thiết bị Android

Trên điện thoại

 1. Mở menu Chrome.
  Đó có thể là biểu tượng hoặc nút trên điện thoại của bạn. Biểu tượng hoặc nút có dạng như sau Menu hoặc Menu.
 2. Chạm vào biểu tượng dấu sao Bookmark.
 3. Chỉnh sửa tên và URL của dấu trang nếu cần.
 4. Tùy chọn: Chọn thư mục hoặc tạo thư mục mới.
 5. Chạm vào Lưu.

Trên máy tính bảng

 1. Trong thanh địa chỉ, chạm vào biểu tượng dấu sao Bookmark.
 2. Chỉnh sửa tên và URL của dấu trang nếu cần.
 3. Tùy chọn: Chọn thư mục hoặc tạo thư mục mới.
 4. Chạm vào Lưu.
iPhone hoặc iPad

Trên iPhone

 1. Mở menu Chrome Chrome menu.
 2. Ở đầu menu, chạm vào biểu tượng dấu sao .
 3. Chỉnh sửa tên và URL của dấu trang nếu cần.
 4. Tùy chọn: Chọn thư mục hoặc tạo thư mục mới.
 5. Chạm vào Lưu.

Trên iPad

 1. Trong thanh địa chỉ, chạm vào biểu tượng dấu sao Bookmark.
 2. Chỉnh sửa tên và URL của dấu trang nếu cần.
 3. Tùy chọn: Chọn thư mục hoặc tạo thư mục mới.
 4. Chạm vào Lưu.

Xem dấu trang của bạn

Để tìm hiểu vị trí bạn có thể truy cập dấu trang, hãy chọn thiết bị của bạn:

Máy tính

Bạn có thể xem dấu trang ở ba vị trí:

 • Thanh dấu trang: Thanh dấu trang được tắt theo mặc định nhưng thanh này luôn xuất hiện trong trang Tab mới. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để hiển thị thanh dấu trang trên mọi trang.

 • Menu dấu trang: Có thể truy cập danh sách dấu trang này qua menu của bạn. Để truy cập menu dấu trang, hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu > Dấu trang.

 • Trình quản lý dấu trang: Trình quản lý dấu trang giúp bạn dễ dàng truy cập lại dấu trang của mình. Để truy cập Trình quản lý dấu trang, nhấp vào menu Chrome Chrome menu > Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
Thiết bị di động

Dấu trang trên thiết bị di động

Theo mặc định, mở Dấu trang trên thiết bị di động sẽ chỉ hiển thị dấu trang trên thiết bị di động của bạn.

 1. Mở menu Chrome > Dấu trang.
 2. Chạm vào dấu trang bạn muốn truy cập.

Dấu trang trên máy tính để bàn và các dấu trang khác

 1. Mở menu Chrome > Dấu trang.
 2. Ở góc trên cùng bên trái, chạm vào “Dấu trang” màu xám.
 3. Mở thư mục “Dấu trang trên máy tính để bàn” hoặc “Dấu trang khác".
 4. Chạm vào dấu trang bạn muốn truy cập.

Để chia sẻ dấu trang trên nhiều nền tảng, hãy đăng nhập vào Chrome trên mỗi thiết bị. Tiếp theo, thao tác này sẽ đồng bộ hóa các dấu trang với tài khoản Google của bạn.

Sắp xếp, chỉnh sửa hoặc nhập dấu trang của bạn

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?