Tạo và tìm dấu trang

Thay vì nhớ địa chỉ web dài, hãy sử dụng dấu trang để dễ dàng nhớ các trang web bạn muốn truy cập lại. Để tạo dấu trang cho trang bạn đang truy cập, nhấp vào biểu tượng dấu trang trên thanh địa chỉ. Sau đó, bạn có thể tìm dấu trang mới trên thanh dấu trang ở đầu cửa sổ trình duyệt hoặc thông qua trình đơn Chrome. Chrome menu.

Thêm dấu trang

Cách dễ nhất để tạo dấu trang là nhấp vào biểu tượng dấu trang trên thanh địa chỉ. Sau đây là các cách khác mà bạn có thể tạo dấu trang nhanh chóng:

  • Sử dụng phím tắt: Ctrl+D (Mac: ⌘-D)
  • Nhập dấu trang từ trình duyệt khác qua trình đơn Chrome
  • Thêm dấu trang theo cách thủ công. Nhấp chuột phải vào thanh dấu trang và chọn Thêm trang.
  • Kéo liên kết từ trang bạn đang xem đến thanh Dấu trang hoặc thư mục dấu trang để tạo dấu trang cho liên kết. Tương tự, bạn cũng có thể kéo biểu tượng quả cầu hoặc biểu tượng khóa trong thanh địa chỉ để tạo dấu trang cho trang hiện tại của bạn.

Tìm dấu trang

Nếu bạn không thể nhớ mình đã lưu một dấu trang ở đâu, hãy tìm dấu trang trực tiếp từ thanh địa chỉ. Nhập tên của dấu trang và tìm biểu tượng dấu trang bên cạnh các kết quả xuất hiện, cho biết kết quả phù hợp từ dấu trang của bạn.

Bạn cũng có thể xem tất cả các dấu trang ở 3 nơi:

  • Thanh dấu trang: Thanh này được gắn bên dưới thanh địa chỉ của bạn theo mặc định để truy cập dễ dàng. Nếu bạn không thấy thanh dấu trang, bạn có thể tìm bằng cách mở một tab mới. Để bật/tắt hiển thị thanh, bạn chỉ cần nhấn Ctrl+Shift+B (Mac: ⌘-Shift-B).
  • Trình đơn dấu trang: Nhấp vào trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn Dấu trang.
  • Trình quản lý dấu trang: Trình quản lý dấu trang giúp bạn dễ dàng sắp xếp dấu trang. Nhấp vào trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt và đi tới Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.

Sử dụng thư mục dấu trang để sắp xếp dấu trang. Để tạo thư mục, nhấp chuột phải vào thanh dấu trang và chọn Thêm thư mục.

Các bước tiếp theo