Lưu và xem dấu trang của trang web

Bạn có thể lưu các trang web mình muốn xem lại bằng cách tạo dấu trang.

Thêm dấu trang

Để biết cách đánh dấu trang web, hãy chọn thiết bị của bạn: Máy tính

Ở bên phải thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng ngôi sao. Biểu tượng có thể trông giống thế này Bookmark hoặc Bookmark.

Bạn cũng thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Chuyển tới menu Chrome Chrome menu > Dấu trang > Đánh dấu trang này.
 2. Chuyển tới thanh địa chỉ web ở đầu trang rồi tìm khóa Lock hoặc trangBlank page icon. Kéo khóa hoặc trang vào thanh dấu trang.
 3. Nhấn Ctrl+D hoặc ⌘+D.
Thiết bị Android

Trên điện thoại

 1. Mở menu Chrome More.
 2. Chạm vào biểu tượng ngôi sao Bookmark.
 3. Tùy chọn: Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc muốn thay đổi thư mục, hãy chuyển đến thanh dưới cùng rồi chạm vào Chỉnh sửa.
 4. Sau khi bạn hoàn thành, hãy chạm vào dấu kiểm.

Trên máy tính bảng

 1. Trên thanh địa chỉ ở trên cùng, chạm vào biểu tượng ngôi sao Bookmark.
 2. Tùy chọn: Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc muốn thay đổi thư mục, hãy chuyển đến thanh dưới cùng rồi chạm vào Chỉnh sửa.
 3. Sau khi bạn hoàn thành, hãy chạm vào dấu kiểm.
iPhone và iPad

Trên iPhone

 1. Mở menu Chrome More.
 2. Chạm vào biểu tượng ngôi sao Bookmark.
 3. Tùy chọn: Chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc thay đổi thư mục nếu cần.
 4. Chạm vào Lưu.

Trên iPad

 1. Trong thanh địa chỉ, chạm vào biểu tượng ngôi sao Bookmark.
 2. Chỉnh sửa tên và URL của dấu trang nếu cần.
 3. Tùy chọn: Chọn thư mục hoặc tạo thư mục mới.
 4. Chạm vào Lưu.

Xem dấu trang của bạn

Để biết vị trí có thể tìm dấu trang, hãy chọn thiết bị của bạn: Máy tính

Bạn có thể thấy dấu trang ở ba vị trí:

 • Thanh dấu trang: Theo mặc định, thanh dấu trang bị tắt. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để hiển thị thanh dấu trang trên mọi trang.
 • Menu dấu trang: Truy cập danh sách dấu trang này thông qua menu Chrome Chrome menu > Dấu trang.
 • Trình quản lý dấu trang: Trình quản lý dấu trang giúp bạn dễ dàng truy cập lại dấu trang của mình. Để truy cập trình quản lý dấu trang, hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu > Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
Thiết bị di động

Dấu trang trên thiết bị di động

Theo mặc định, mở dấu trang trên thiết bị di động sẽ chỉ hiển thị dấu trang trên thiết bị di động của bạn.

 1. Mở menu Chrome Chrome menu > Dấu trang.
 2. Chạm vào dấu trang bạn muốn truy cập.

Dấu trang bạn đã lưu trên máy tính

Để truy cập dấu trang bạn đã lưu trên máy tính, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở menu Chrome Chrome menu > Dấu trang.
 2. Mở thư mục “Dấu trang trên máy tính để bàn” hoặc “Dấu trang khác".
 3. Chạm vào dấu trang bạn muốn truy cập.

Để chia sẻ dấu trang giữa máy tính và thiết bị di động của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome trên từng thiết bị. Thao tác này sẽ đồng bộ hóa dấu trang trong tương lai với Tài khoản Google của bạn.

Sắp xếp, chỉnh sửa hoặc nhập dấu trang của bạn

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?