Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Lưu và xem dấu trang của trang web

Bạn có thể lưu các trang web bạn muốn xem lại bằng cách tạo dấu trang.

Thêm dấu trang

Để tìm hiểu cách đánh dấu trang một trang web, hãy chọn thiết bị của bạn:

Máy tính

Ở bên phải thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng ngôi sao. Biểu tượng có thể trông như thế này Bookmark hoặc Bookmark.

Bạn cũng có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Đánh dấu trang trang này.
 3. Chuyển tới thanh địa chỉ web ở đầu trang và tìm khóa Lock hoặc trangTrang trống. Kéo một trong hai biểu tượng vào thanh dấu trang.
 4. Nhấn Ctrl+D hoặc ⌘+D.
Thiết bị di động

Trên điện thoại

 1. Mở menu Chrome Thêm.
 2. Nhấn vào biểu tượng ngôi sao Bookmark.
 3. Tùy chọn: Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc muốn thay đổi thư mục, hãy chuyển tới thanh dưới cùng rồi nhấn vào Chỉnh sửa.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào dấu kiểm .

Trên máy tính bảng

 1. Trên thanh địa chỉ ở trên cùng, nhấn vào biểu tượng ngôi sao Bookmark.
 2. Tùy chọn: Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên và URL của dấu trang hoặc muốn thay đổi thư mục, hãy chuyển tới thanh dưới cùng rồi nhấn vào Chỉnh sửa.
 3. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào dấu kiểm .

Xem dấu trang của bạn

Để biết vị trí có thể tìm dấu trang, hãy chọn thiết bị của bạn:

Máy tính

Bạn có thể thấy dấu trang ở ba vị trí:

 • Thanh dấu trang: Theo mặc định, thanh dấu trang bị tắtult. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để hiển thị thanh dấu trang trên mỗi trang.
 • Menu dấu trang: Chuyển tới danh sách dấu trang này qua menu Chrome (Menu hoặc Thêm) > Dấu trang.
 • Trình quản lý dấu trang: Trình quản lý dấu trang giúp bạn dễ dàng truy cập lại dấu trang của mình. Để tới đây, nhấp vào menu Chrome (Menu hoặc Thêm) > Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
Thiết bị di động

Dấu trang trên thiết bị di động

Theo mặc định, mở dấu trang trên thiết bị di động sẽ chỉ hiển thị dấu trang trên thiết bị di động của bạn.

 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang.
 3. Chạm vào dấu trang mà bạn muốn truy cập.

Dấu trang bạn đã lưu trên máy tính

Để truy cập dấu trang bạn đã lưu trên máy tính, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang.
 3. Mở thư mục “Dấu trang trên máy tính để bàn” hoặc “Dấu trang khác".
 4. Chạm vào dấu trang mà bạn muốn truy cập.

Để chia sẻ dấu trang giữa máy tính và thiết bị di động của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome trên từng thiết bị. Thao tác này sẽ đồng bộ hóa dấu trang trong tương lai với Tài khoản Google của bạn.

Sắp xếp, chỉnh sửa hoặc nhập dấu trang

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?