Infoga ett bokmärke för en webbsida

Spara webbsidor som du vill besöka igen genom att skapa bokmärken.

Lägga till ett bokmärke

Välj enhet för att läsa mer om hur du infogar ett bokmärke för en webbsida:

Dator

Om du vill infoga ett bokmärke för en webbsida klickar du på stjärnan i slutet av adressfältet. Den kan se ut så här Bookmark eller så här Bookmark.

Du kan även göra något av följande:

 • Öppna Chrome-menyn Chrome menu > Bokmärken > Lägg till ett bokmärke för denna sida.
 • Dra låset Lock eller sidikonen Blank page icon från webbadressen till bokmärkesfältet.
 • Tryck på Ctrl+D (Mac: ⌘-D).
Android-enhet

På en mobil

 1. Öppna Chrome-menyn.
  Den kan vara en ikon eller en knapp på din mobil. De ser ut så här Menu eller så här Menu.
 2. Tryck på stjärnan Bookmark.
 3. Redigera bokmärkets namn och webbadress om det behövs.
 4. Valfritt: Välj en mapp eller skapa en ny.
 5. Tryck på Spara.

På en surfplatta

 1. Tryck på stjärnan Bookmark i adressfältet.
 2. Redigera bokmärkets namn och webbadress om det behövs.
 3. Valfritt: Välj en mapp eller skapa en ny.
 4. Tryck på Spara.
iPhone eller iPad

På en iPhone

 1. Öppna Chrome-menyn Chrome menu.
 2. Tryck på stjärnan högst upp i menyn .
 3. Redigera bokmärkets namn och webbadress om det behövs.
 4. Valfritt: Välj en mapp eller skapa en ny.
 5. Tryck på Spara.

På en iPad

 1. Tryck på stjärnan Bookmark i adressfältet.
 2. Redigera bokmärkets namn och webbadress om det behövs.
 3. Valfritt: Välj en mapp eller skapa en ny.
 4. Tryck på Spara.

Visa dina bokmärken

Välj enhet för att ta reda på var du kan komma åt dina bokmärken:

Dator

Du kan visa dina bokmärken på tre ställen:

 • Bokmärkesfältet: Bokmärkesfältet är inaktiverat som standard, men visas alltid på sidan Ny flik. Du kan ändra inställningarna för att visa bokmärkesfältet på alla sidor.

 • Bokmärkesmenyn: Du kommer åt den här listan med bokmärken via menyn. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu > Bokmärken.

 • Bokmärkeshanteraren: Med bokmärkeshanteraren kan du enkelt besöka dina bokmärken igen. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu > Bokmärken > Bokmärkeshanteraren.
Mobila enheter

Bokmärken i mobilen

När du öppnar bokmärken i en mobil enhet visas som standard bara dina bokmärken i mobilen.

 1. Öppna Chrome-menyn > Bokmärken.
 2. Tryck på bokmärket som du vill besöka.

Bokmärken på skrivbordet och övriga bokmärken

 1. Öppna Chrome-menyn > Bokmärken.
 2. Tryck på Bokmärken i grått i det övre vänstra hörnet.
 3. Öppna mappen Bokmärken på skrivbordet eller Övriga bokmärken.
 4. Tryck på bokmärket som du vill besöka.

Om du vill dela bokmärken på flera plattformar loggar du in i Chrome på varje enhet. I fortsättningen synkroniseras dina bokmärken med ditt Google-konto.

Ordna, redigera eller importera bokmärken