Pridanie webovej stránky medzi záložky

Webové stránky, na ktoré sa plánujete vrátiť, si môžete uložiť vytvorením záložiek.

Pridanie záložky

Ak sa chcete dozvedieť, ako vytvoriť záložku webovej stránky, vyberte si svoje zariadenie:

Postup na počítači

Ak chcete vytvoriť záložku webovej stránky, kliknite na ikonu hviezdičky na konci panela s adresou. Mohla by vyzerať takto Bookmark alebo takto Bookmark.

Môžete tiež využiť jednu z nasledujúcich možností:

 • Prejdite do časti Ponuka Chrome Chrome menu > Záložky > Vytvoriť záložku pre túto stránku.
 • Presuňte zámok Lock alebo ikonu stránky Blank page icon z webovej adresy do panela so záložkami.
 • Stlačte kombináciu kláves Ctrl+D (Mac: ⌘-D).
Postup na zariadení s Androidom

Na telefóne

 1. Otvorte Ponuku Chrome.
  Môže to byť ikona alebo tlačidlo na telefóne. Vyzerajú takto Menu alebo takto Menu.
 2. Klepnite na ikonu hviezdičky Bookmark.
 3. Ak je to potrebné, upravte názov a webovú adresu záložky.
 4. Voliteľné: Vyberte priečinok alebo vytvorte nový.
 5. Klepnite na tlačidlo Uložiť.

Na tablete

 1. Na paneli s adresou klepnite na ikonu hviezdičky Bookmark.
 2. Ak je to potrebné, upravte názov a webovú adresu záložky.
 3. Voliteľné: Vyberte priečinok alebo vytvorte nový.
 4. Klepnite na tlačidlo Uložiť.
Postup na zariadení iPhone alebo iPad

Na zariadení iPhone

 1. Otvorte Ponuku Chrome Chrome menu.
 2. V hornej časti ponuky kliknite na ikonu hviezdičky .
 3. Ak je to potrebné, upravte názov a webovú adresu záložky.
 4. Voliteľné: Vyberte priečinok alebo vytvorte nový.
 5. Klepnite na tlačidlo Uložiť.

Na zariadení iPad

 1. Na paneli s adresou klepnite na ikonu hviezdičky Bookmark.
 2. Ak je to potrebné, upravte názov a webovú adresu záložky.
 3. Voliteľné: Vyberte priečinok alebo vytvorte nový.
 4. Klepnite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazenie záložiek

Ak sa chcete dozvedieť, ako pristupovať ku záložkám, vyberte si svoje zariadenie:

Postup na počítači

Záložky sa zobrazujú na troch miestach:

 • Panel so záložkami: Panel so záložkami je v predvolenom nastavení vypnutý, no vždy sa zobrazuje na stránkach na novej karte. Svoje nastavenia môžete zmeniť tak, aby sa panel so záložkami zobrazoval na každej stránke.

 • Ponuka Záložky: K tomuto zoznamu záložiek môžete pristupovať prostredníctvom ponuky. Ak chcete prejsť na tento zoznam, kliknite na položku Ponuka Chrome Chrome menu > Záložky.

 • Správca záložiek: Správca záložiek zjednodušuje prístup k opätovnej návšteve záložiek. Ak do neho chcete prejsť, kliknite na položku Ponuka Chrome Chrome menu > Záložky > Správca záložiek.
Mobilné zariadenia

Mobilné záložky

V predvolenom nastavení sa po otvorení záložiek na mobilnom zariadení zobrazia iba vaše mobilné záložky.

 1. Otvorte Ponuku Chrome > Záložky.
 2. Klepnite na záložku, ktorú chcete navštíviť.

Záložky na počítači a ďalšie záložky

 1. Otvorte Ponuku Chrome > Záložky.
 2. V ľavom hornom rohu klepnite na sivú položku Záložky.
 3. Otvorte priečinok Záložky na počítači alebo Iné záložky.
 4. Klepnite na záložku, ktorú chcete navštíviť.

Ak chcete zdieľať záložky medzi viacerými platformami, prihláste sa do prehliadača Chrome na každom zariadení. Tým sa vaše záložky synchronizujú do účtu Google.

Usporiadanie, upravovanie alebo importovanie záložiek