Vytváranie a hľadanie záložiek

Nemusíte si pamätať dlhé webové adresy. Pomocou záložiek prehliadača môžete ľahko uložiť webové stránky, ktoré chcete znova navštíviť. Ak chcete vytvoriť záložku pre aktuálne zobrazenú stránku, kliknite na ikonu záložka na paneli s adresou. Novú záložku potom nájdete na paneli so záložkami v hornej časti okna prehliadača alebo prostredníctvom ponuky Chrome. Chrome menu.

Pridávanie záložiek

Najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť záložku, je kliknúť na ikonu záložka na paneli s adresou. Ďalšie spôsoby rýchleho vytvárania záložiek:

  • Použite klávesové skratky: Ctrl+D (Mac: ⌘-D).
  • Import záložiek z iných prehliadačov prostredníctvom ponuky Chrome
  • Ručné pridanie záložky. Kliknite pravým tlačidlom na panel so záložkami a vyberte možnosť Pridať stránku.
  • Ak chcete vytvoriť záložku pre odkaz, presuňte myšou dotyčný odkaz z práve prehliadaniej stránky do panela so záložkami. Záložku pre aktuálnu stránku môžete tiež vytvoriť presunutím ikony zemegule alebo zámky na paneli s adresou.

Kde nájdete svoje záložky

Ak si nemôžete spomenúť, kam ste uložili požadovanú záložku, vyhľadajte ju priamo z panela s adresou. Zadajte názov záložky a vyhľadajte ikonu záložky vedľa zobrazených výsledkov, ktorá označuje zhody z vašich záložiek.

Všetky záložky nájdete na 3 miestach:

  • Panel so záložkami: Panel je v predvolenom nastavení ukotvený pod panelom s adresou, čo umožňuje jednoduchý prístup k záložkám. Ak sa nezobrazuje, nájdete ho po otvorení novej karty. Ak chcete panel zobraziť alebo skryť, stačí stlačiť kombináciu klávesov Ctrl+Shift+B (Mac: ⌘-Shift-B).
  • Ponuka Záložky: Kliknite na ponuku Chrome na paneli s nástrojmi prehliadača a vyberte položku Záložky.
  • Správca záložiek: Správca záložiek uľahčuje usporiadanie záložiek. Kliknite na ponuku Chrome na paneli s nástrojmi prehliadača a prejdite na možnosť Záložky > Správca záložiek.

Pomocou priečinkov so záložkami si môžete záložky usporiadať. Ak chcete vytvoriť priečinok, kliknite pravým tlačidlom na panel so záložkami a vyberte možnosť Pridať priečinok.

Ďalší postup