Khắc phục lỗi trang "Ôi, hỏng!" và các lỗi tải trang khác

Nếu bạn gặp lỗi "Ôi, hỏng" hoặc mã lỗi khác thay vì trang web thì Chrome đang gặp sự cố khi tải trang. Bạn cũng có thể thấy trang tải chậm hoặc hoàn toàn không mở được.

Nếu bạn gặp phải lỗi tải trang: Để khắc phục vấn đề, hãy làm theo các bước dưới đây. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tải lại trang.

Tải lại trang

Thông thường, bạn có thể tải lại trang để khắc phục lỗi.

Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Nếu cách đó không hiệu quả...

Bước 1: Kiểm tra kết nối Internet

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã kết nối với Wi-Fi hoặc mạng có dây.

Thử tải lại tab gặp lỗi.

Bước 2: Xoá bộ nhớ đệm

Chrome có thể đã lưu trữ những thông tin khiến trang không tải được.

Mở trang trong cửa sổ ẩn danh

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cửa sổ ẩn danh mới.
 3. Hãy thử mở trang trong Cửa sổ ẩn danh này. Nếu mở được trang, bạn có thể xoá bộ nhớ đệm và cookie.

Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
 2. Bên cạnh mục "Phạm vi thời gian", hãy chọn Từ trước đến nay.
 3. Chọn Tệp và hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm cũng như Cookie và các dữ liệu trang web khác. Bỏ chọn các loại dữ liệu khác.
 4. Nhấp vào Xoá dữ liệu.
 5. Thử tải lại thẻ gặp lỗi.

Bước 3: Đóng các thẻ, tiện ích và ứng dụng khác

Thiết bị của bạn có thể đã hết bộ nhớ và không thể tải trang web khi đang chạy các ứng dụng, tiện ích và chương trình.

 1. Giải phóng bộ nhớ:
  • Đóng mọi thẻ ngoại trừ thẻ đang hiển thị thông báo lỗi.
  • Thoát các ứng dụng hoặc chương trình khác đang chạy và tạm dừng mọi hoạt động tải tệp hoặc ứng dụng.
  • Gỡ cài đặt các tiện ích không cần thiết khỏi Chrome. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Tiện ích sau đó Quản lý tiện ích. Trên các tiện ích mà bạn không sử dụng, hãy nhấp vào Xoá.
 2. Thử tải lại thẻ gặp lỗi.

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố?

Bước 4: Khởi động lại máy tính

Đôi khi, các chương trình hoặc ứng dụng ngăn cản việc tải trang.

 1. Khởi động lại máy tính của bạn.
 2. Thử tải lại trang.
Bước 5: Cập nhật Chrome
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Trợ giúp  sau đó Giới thiệu về Google Chrome.
 3. Chrome sẽ kiểm tra xem có bản cập nhật nào không. Bạn có thể phải đợi vài giây mới thấy bản cập nhật đó.
  • Nếu có bản cập nhật, bạn có thể nhấp vào Chạy lại. Sau khi chạy lại, hãy thử tải lại thẻ gặp lỗi.
  • Nếu không có hướng dẫn thì phiên bản Chrome của bạn đã được cập nhật.
Bước 6: Kiểm tra xem có phần mềm không mong muốn nào hay không

Nếu bạn đang dùng máy Mac, hãy tham khảo các đề xuất giúp phát hiện và xoá phần mềm không mong muốn.

Sau khi xoá phần mềm không mong muốn, hãy thử tải lại thẻ gặp lỗi.

Các sự cố và mã lỗi khi tải trang

Các mã lỗi sau có nghĩa là đã xảy ra sự cố khi mở trang.

 • "Ôi, hỏng!": Chrome đang gặp sự cố khi tải trang.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Tên máy chủ (địa chỉ web) không tồn tại.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Thiết bị chưa kết nối với Internet.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT hoặc ERR_TIMED_OUT: Thời gian kết nối trang quá lâu. Có thể kết nối Internet của bạn quá chậm hoặc trang có thể quá bận.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Đã xảy ra điều gì đó làm gián đoạn kết nối với trang của bạn.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Thiết bị của bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng hoặc đã kết nối với mạng mới trong khi tải trang.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Trang không cho phép Chrome kết nối.
 • ERR_CACHE_MISS: Trang cần bạn gửi lại thông tin mà bạn đã nhập trước đó.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Trang web này chưa gửi bất kỳ dữ liệu nào và có thể đã ngừng hoạt động.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Chrome không hiểu dữ liệu mà trang gửi.
 • ERR_ BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Không đăng nhập được vào trang web (ví dụ: trang web của cơ quan hoặc ngân hàng) do chứng chỉ máy khách bị lỗi.

Để xem danh sách đầy đủ các mã lỗi, hãy truy cập vào chrome://network-errors/.

Bạn cũng có thể gặp một hoặc nhiều lỗi sau đây:

 • Không thể truy cập vào trang web.
 • Không mở được trang web.
 • Không mở được trang web HTTPS.
 • Không tải được ảnh.
 • Không tải được thẻ mới.

Yêu cầu thêm trợ giúp

 • Nếu các trang web khác đều mở bình thường, trong khi một trang web gặp lỗi, thì trang web đó có thể chính là trang web gây ra sự cố:
 • Nhờ các chuyên gia trợ giúp trong Diễn đàn trợ giúp của Chrome.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14425233604906842368
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237