Thông báo "Đã xảy ra lỗi!"

Vấn đề

Bạn có thể thấy thông báo "Đã xảy ra lỗi!" nếu trang web bị lỗi bất thường.

Giải pháp

Nếu trang web bị lỗi bất thường, bạn chỉ cần tải lại trang. Nếu bạn thấy thông báo "Đã xảy ra lỗi!" với mọi trang bạn truy cập, hãy thử giải pháp dưới đây:

Kiểm tra các ứng dụng tường lửa và chống vi-rút của bạn

Một số ứng dụng tường lửa hoặc chống vi-rút, như Symantec Endpoint Protection, có thể ngăn Google Chrome hoạt động bình thường. Kiểm tra xem các ứng dụng như thế trên máy tính của bạn có gây ra lỗi hay không bằng cách tạm thời tắt chúng đi. Sau đó, thử mở lại Google Chrome. Nếu bạn có thể mở trình duyệt, bạn sẽ cần phải tạo một ngoại lệ trong cài đặt tường lửa hoặc chống vi-rút của mình cho Google Chrome. Tiếp theo, đảm bảo các ứng dụng được cập nhật. Sau khi bạn đã làm như vậy, bạn có thể bật lại ứng dụng.

Các ứng dụng xung đột đã được người dùng báo cáo gồm:

 • Spyware Doctor
 • Tường lửa Comodo
 • McAfee Enterprise
 • McAfee Virus Scan

Kiểm tra tiện ích mở rộng của bạn

Hãy thử tắt tiện ích mở rộng của bạn lần lượt để xem tiện ích mở rộng cụ thể nào đang gây ra sự cố.

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Công cụ.
 3. Chọn Tiện ích mở rộng.
 4. Trên trang Tiện ích mở rộng, bỏ chọn hộp kiểm "Đã bật" cho tiện ích mở rộng bạn muốn xóa tạm thời.

Quay lại danh sách tiện ích mở rộng của bạn bất kỳ lúc nào để bật lại tiện ích mở rộng mà bạn đã tắt. Bạn có thể cần làm mới trang để sử dụng tiện ích mở rộng mà bạn đã bật lại. Tìm hiểu thêm về quản lý tiện ích mở rộng của bạn.

Kiểm tra phần mềm độc hại

Sử dụng phiên bản phần mềm diệt vi-rút AVG mới nhất để kiểm tra phần mềm độc hại cho máy tính của bạn. Tìm hiểu thêm về cách xóa phần mềm độc hại khỏi máy tính của bạn.

Tạo tiểu sử người dùng mới

Nếu trình duyệt tiếp tục hiển thị thông báo "Đã xảy ra lỗi!" , cấu hình người dùng của bạn có thể bị hỏng.

Để tạo một tiểu sử người dùng mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thoát khỏi Chrome.
 2. Tìm thư mục "Mặc định". Thư mục này thường nằm ở những vị trí sau:

  Windows

  • Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\
  • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\

  Mac OS X: ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default

  Linux ~/.config/google-chrome/Default

 3. Đổi tên thư mục thành "Mặc định sao lưu".
 4. Khởi động lại Chrome.

Xem thêm thông tin về cách tạo tiểu sử người dùng mới.

Hãy giúp chúng tôi ngăn ngừa sự cố bằng cách cho phép Google Chrome tự động gửi lại số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.