Sprawdzanie, czy połączenie z daną stroną jest bezpieczne

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas przeglądania internetu, w razie wykrycia strony, która może być niebezpieczna, Chrome pokazuje ostrzeżenie. Zmienia się wtedy ikona obok adresu strony.

 1. Otwórz stronę w Chrome.
 2. Aby zobaczyć zabezpieczenia strony, po lewej stronie adresu internetowego sprawdź symbol stanu zabezpieczeń:
  • Default (Secure) Domyślny (Bezpieczna)
  • Wyświetl informacje o witrynie Informacje lub Niezabezpieczona
  • Niebezpieczna Niezabezpieczona lub Niebezpieczna
 3. Aby zobaczyć podsumowanie szczegółów prywatności i uprawnień witryny, kliknij ikonę.

Wskazówki:

 • Jeśli chcesz, aby przeglądarka Chrome pytała Cię przed użyciem niezabezpieczonego połączenia, włącz Zawsze używaj bezpiecznych połączeń.
 • Gdy opcja Zawsze używaj bezpiecznych połączeń jest włączona, a witryna nie obsługuje HTTPS, Chrome wyświetla ostrzeżenie „Połączenie nie jest bezpieczne”. Więcej informacji o opcji Zawsze używaj bezpiecznych połączeń

Znaczenie poszczególnych symboli bezpieczeństwa

Te symbole wskazują, czy przeglądarka Chrome nawiązała bezpieczne i prywatne połączenie ze stroną.

Default (Secure) Domyślny (Bezpieczna)

Informacje przesyłane między Tobą a witryną (wysyłane i odbierane) są prywatne i poufne.

Nawet po połączeniu się z witryną w bezpieczny sposób przy udostępnianiu informacji poufnych lub osobistych zawsze zachowuj ostrożność. Sprawdzaj nazwę witryny w pasku adresu, aby upewnić się, że jesteś na właściwej stronie.

Wyświetl informacje o witrynie Informacje lub Niezabezpieczona

Strona nie korzysta z połączenia prywatnego. Informacje, które na niej wysyłasz lub odbierasz, ktoś może zobaczyć lub zmienić.

Aby rozwiązać ten problem, właściciel witryny musi zabezpieczyć ją i Twoje dane za pomocą protokołu HTTPS.

Niebezpieczna Niezabezpieczona lub Niebezpieczna

Sugerujemy, by na tej stronie nie podawać żadnych informacji prywatnych ani danych osobowych. Jeśli to możliwe, nie korzystaj z niej.

Niezabezpieczona: zachowaj ostrożność. W zabezpieczeniach prywatności połączenia z tą stroną występują błędy. Informacje, które przesyłasz lub odbierasz na tej stronie, ktoś może zobaczyć.

Niebezpieczna: nie korzystaj z tej strony. Jeśli na całej stronie wyświetla się ostrzeżenie w kolorze czerwonym, świadczy to o tym, że Bezpieczne przeglądanie oznaczyło ją jako niebezpieczną. Witryna może niewłaściwie wykorzystać otrzymane informacje lub dopuścić się nadużyć podczas ich przetwarzania, a także może spróbować zainstalować na Twoim komputerze szkodliwe oprogramowanie. Gdy korzystasz z tej strony, ryzykujesz swoją prywatność i narażasz się na inne niebezpieczeństwa.

Usuwanie błędu „Połączenie nie jest prywatne”
Jeśli na całej stronie wyświetla się komunikat o błędzie „Połączenie nie jest prywatne”, oznacza to, że występuje problem z tą stroną, siecią lub Twoim urządzeniem. Dowiedz się, jak eliminować błędy „Połączenie nie jest prywatne”.
Zarządzanie certyfikatami urządzeń na komputerach Mac i w systemie Windows

Chrome uwierzytelnia i zabezpiecza połączenia HTTPS za pomocą certyfikatów witryn. Certyfikaty te szyfrują połączenie między witryną i przeglądarką.

Program certyfikatów głównych Chrome obejmuje listę zaufanych certyfikatów głównych w Chrome, które służą do uwierzytelniania witryn HTTPS. Więcej informacji o programie certyfikatów głównych Chrome

Chrome dodaje niestandardowe certyfikaty główne na podstawie certyfikatów używanych przez system operacyjny komputera. Aby sprawdzić certyfikaty na urządzeniu:

 1. Na komputerze otwórz Chrome .
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Bezpieczeństwo.
 4. W sekcji „Zaawansowane” kliknij Zarządzaj certyfikatami urządzenia.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne