Ustawienia witryny

Uprawnienia

Po otwarciu strony możesz łatwo zmienić związane z nią ustawienia plików cookie i uprawnień w Google Chrome.

Pliki cookie i dane witryny

Witryny, które odwiedzasz, tworzą pliki cookie, by przechowywać informacje o przeglądaniu, na przykład ustawienia witryny lub informacje o profilu. Są one domyślnie włączone. Znajomość ustawień plików cookie jest ważna, ponieważ strony, na które wchodzisz, mogą dzięki nim śledzić Twoje działania. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie.

Uprawnienia

Użyj sekcji „Uprawnienia”, by zarządzać ustawieniami związanymi z daną witryną. Do otwieranych witryn możesz zastosować wymienione dalej działania. Aby je dostosować, kliknij strzałkę w dół z prawej strony danej ikony.

Ikona Co to oznacza
Grafika: jest domyślnie włączona. Aby zapobiec jej wyświetlaniu, wybierz „Zawsze blokuj w tej witrynie”.
JavaScript: często używają go programiści stron, by zwiększyć ich interaktywność. Jeśli go wyłączysz, niektóre strony mogą nie działać prawidłowo.
Wtyczki: służą do prezentowania na stronach niektórych rodzajów treści (takich jak pliki Flash lub Windows Media), których same przeglądarki nie obsługują. Są one domyślnie włączone. Więcej informacji o zarządzaniu wtyczkami.
Wyskakujące okienka: domyślnie są blokowane, by ich automatyczne wyświetlanie nie zaśmiecało ekranu. Więcej informacji o zarządzaniu wyskakującymi okienkami.
Lokalizacja: Google Chrome domyślnie ostrzega Cię, gdy witryna chce użyć informacji o Twojej lokalizacji. Więcej informacji o udostępnianiu lokalizacji.
Powiadomienia: niektóre strony, na przykład Kalendarz Google, mogą wyświetlać powiadomienia na pulpicie komputera. Google Chrome domyślnie ostrzega, gdy strona chce uzyskać uprawnienia do automatycznego pokazywania powiadomień. Więcej informacji o powiadomieniach.
Pełny ekran: niektóre strony mogą zażądać otwarcia w trybie pełnoekranowym. Możesz określić, jak Chrome ma traktować tego rodzaju żądania.
Blokowanie myszy: niektóre strony lub aplikacje, np. gry, mogą próbować wyłączyć wskaźnik myszy. Możesz określić, jak Chrome ma traktować tego rodzaju żądania.
Multimedia: strony z funkcjami multimedialnymi, na przykład wideokonferencjami, mogą wymagać dostępu do kamery i mikrofonu. Więcej informacji o dostępie do kamery i mikrofonu.

Połączenie

Gdy połączysz się ze stroną, Google Chrome może pokazać Ci szczegóły połączenia i ostrzec, jeśli nie uda się nawiązać go w całkowicie bezpieczny sposób. Więcej informacji o ustawieniach bezpieczeństwa Google Chrome.

Sprawdzanie, czy strona korzysta z bezpiecznego połączenia (SSL)

Jeśli podajesz na stronie poufne dane osobowe, poszukaj z lewej strony jej adresu URL ikony kłódki, by sprawdzić, czy witryna używa SSL. SSL to protokół, który zapewnia szyfrowany tunel między komputerem a wyświetlaną stroną. Strony mogą korzystać z SSL, by uniemożliwić innym osobom dostęp do informacji przesyłanych tym tunelem.

Ikona Co to oznacza
Blank page icon Strona nie używa SSL. Ta ikona pojawia się w przypadku stron http://. Większość stron nie musi używać SSL, ponieważ nie obsługuje danych poufnych. Unikaj podawania na tej stronie informacji poufnych, takich jak dane karty kredytowej czy logowania do banku. Jeśli strona, która nie używa SSL, prosi Cię o podanie poufnych danych, lepiej będzie skontaktować się z jej właścicielem.
ikona kłódki zielony adres https Google Chrome nawiązał bezpieczne połączenie z witryną. Jeśli musisz zalogować się lub podać na stronie poufne dane, poszukaj tej ikony i sprawdź, czy w adresie URL podana jest prawidłowa domena. Jeśli witryna używa certyfikatu SSL z rozszerzoną walidacją (EV-SSL), obok ikony wyświetla się na zielono nazwa organizacji.
ikona alertu żółty adres https Strona używa SSL, ale Google Chrome wykrywa na niej niezabezpieczoną zawartość. Zachowaj ostrożność, jeśli podajesz na niej poufne dane. Niezabezpieczona zawartość może zawierać lukę, która umożliwi komuś zmianę wyglądu strony.
ikona alertu czerwony adres https Strona używa SSL, ale Google Chrome wykrywa na niej niezabezpieczoną zawartość o wysokim stopniu zagrożenia lub problemy z jej certyfikatem. Nie podawaj na niej poufnych informacji. Nieprawidłowy certyfikat lub inne poważne problemy z https mogą wskazywać, że ktoś próbuje manipulować Twoim połączeniem ze stroną.

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące protokołu SSL

Chrome może wyświetlić komunikat ostrzegawczy, jeśli wykryje, że otwierasz stronę, która jest szkodliwa dla komputera.

Komunikat ostrzegawczy Co to oznacza
Prawdopodobnie to nie jest strona, której szukasz. Ten komunikat wyświetla się, gdy adres URL wskazany w certyfikacie strony nie zgadza się z jej rzeczywistym adresem. Strona, którą chcesz otworzyć, może udawać inną. Więcej informacji o tym ostrzeżeniu.
Certyfikat bezpieczeństwa tej witryny nie jest zaufany Ten komunikat wyświetla się, jeśli certyfikat nie został wystawiony przez uznaną firmę zewnętrzną. Ponieważ każdy może utworzyć certyfikat witryny, Google Chrome sprawdza, czy pochodzi on od zaufanej organizacji. Więcej informacji o tym ostrzeżeniu.
Ważność certyfikatu bezpieczeństwa tej witryny wygasła.
lub Certyfikat bezpieczeństwa tego serwera nie jest jeszcze ważny.
Te komunikaty pojawiają się, jeżeli certyfikat witryny nie jest aktualny. Możesz je zobaczyć, jeśli w komputerze masz źle ustawiony zegar. Z tego powodu Google Chrome nie może zweryfikować, czy witryna jest bezpieczna.
Nie można połączyć się z prawdziwą witryną... Ten komunikat pojawia się, gdy witryna może nie być bezpieczna.

Wyświetlanie dodatkowych informacji o witrynie

Kliknij ikonę Blank page icon lub ikonę kłódki, by zobaczyć więcej informacji o tożsamości witryny, połączeniu i historii odwiedzin strony.

Tożsamość witryny

Witryny używające SSL przedstawiają przeglądarce certyfikaty bezpieczeństwa, umożliwiając weryfikację swojej tożsamości. Każdy może założyć witrynę, która udaje inną, ale tylko prawdziwa witryna ma ważny certyfikat bezpieczeństwa dla adresu URL, który chcesz otworzyć. Nieważne certyfikaty mogą wskazywać, że ktoś próbuje manipulować Twoim połączeniem z witryną.

Ikona Co to oznacza
zielona kłódka Certyfikat witryny jest ważny, a zaufany urząd zewnętrzny zweryfikował jej tożsamość.
pomarańczowy wykrzyknik Witryna nie przekazała certyfikatu przeglądarce. Jest to normalne w przypadku zwykłych stron HTTP (poszukaj ikony Blank page icon na pasku adresu), ponieważ certyfikaty są zazwyczaj przekazywane, tylko jeśli witryna używa SSL.
czerwona kłódka Google Chrome wykrywa problemy z certyfikatem witryny.Zachowaj ostrożność, ponieważ witryna może udawać inną, by skłonić Cię do podania danych osobowych lub innych poufnych informacji.

Połączenie z witryną

Google Chrome informuje Cię, czy połączenie jest w pełni szyfrowane. Jeśli nie jest ono bezpieczne, ktoś inny może podejrzeć lub zmodyfikować informacje, które podajesz na stronie.

Ikona Co to oznacza
zielona kłódka Google Chrome pomyślnie nawiązał bezpieczne połączenie z wyświetlaną witryną.
pomarańczowy wykrzyknik Twoje połączenie z witryną nie jest szyfrowane. Jest to normalne w przypadku zwykłych stron HTTP (poszukaj ikony Blank page icon na pasku adresu).
szary alert Twoje połączenie z witryną jest szyfrowane, ale Google Chrome wykrywa mieszaną zawartość na stronie. Uważaj, jeśli podajesz na niej dane. Mieszana zawartość może zawierać luki, które pozwolą komuś na manipulowanie stroną. Tego rodzaju zawartością mogą być umieszczone na stronie reklamy lub grafiki spoza niej.
czerwona kłódka Twoje połączenie z witryną jest szyfrowane, ale Google Chrome wykrywa na stronie mieszane skrypty. Uważaj, jeśli podajesz na niej dane osobowe. Mieszane skrypty mogą zawierać luki, które pozwolą komuś na przejęcie kontroli nad stroną. Luki mogą powodować zamieszczone na stronie filmy lub skrypty spoza niej. Mieszane skrypty są szczególnie niebezpieczne, jeśli łączysz się z internetem przez publiczną sieć bezprzewodową, ponieważ łatwiej nią manipulować niż siecią przewodową.

Historia odwiedzin

Tu zobaczysz odwiedzone przez siebie wcześniej witryny. Jeśli jednak wyczyścisz pamięć podręczną i pliki cookie, usuniesz również historię odwiedzin.

Ikona Co to oznacza
niebieski wykrzyknik Otwierałeś już tę stronę wcześniej, więc prawdopodobnie możesz jej ufać.
pomarańczowy wykrzyknik Na tej stronie jeszcze Cię nie było. To normalny komunikat, o ile wiesz, że to prawda. Jeśli jednak strona wygląda znajomo, a nie usuwałeś ostatnio historii przeglądania, może udawać inną. Zachowaj ostrożność.