Sprawdzanie, czy połączenie z daną stroną jest bezpieczne

Aby dowiedzieć się, czy można bezpiecznie otworzyć daną stronę, możesz sprawdzić informacje o jej zabezpieczeniach. Jeśli nie można wejść na stronę bezpiecznie lub z zachowaniem prywatności, Chrome wyświetla ostrzeżenie.

 1. Otwórz stronę w Chrome.
 2. Aby zobaczyć zabezpieczenia strony, po lewej stronie adresu internetowego sprawdź symbol stanu zabezpieczeń:
  • Zablokuj Bezpieczna
  • Wyświetl informacje o witrynie Informacje lub Niezabezpieczona
  • Niebezpieczna Niezabezpieczona lub Niebezpieczna
 3. Aby wyświetlić podsumowanie szczegółów prywatności i uprawnień witryny, wybierz symbol bezpieczeństwa.

Znaczenie poszczególnych symboli bezpieczeństwa

Symbole informują o tym, na ile bezpieczne jest wchodzenie na daną stronę i korzystanie z niej. Wskazują, czy strona ma certyfikat bezpieczeństwa, czy Chrome mu ufa oraz czy połączenie ze stroną jest prywatne.

Zablokuj Bezpieczna

Informacje przesyłane i odbierane na tej stronie są prywatne.

Nawet gdy ta ikona jest widoczna, przy udostępnianiu informacji prywatnych zawsze zachowuj ostrożność. Sprawdź na pasku adresu, czy jesteś na właściwej stronie.

Wyświetl informacje o witrynie Informacje lub Niezabezpieczona

Strona nie korzysta z połączenia prywatnego. Informacje, które na niej wysyłasz lub odbierasz, ktoś może sprawdzić lub zmienić.

Niektóre witryny pozwalają wyświetlić bezpieczniejszą wersję strony:

 1. Zaznacz pasek adresu.
 2. Usuń http:// i zamiast tego wpisz https://.

Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z właścicielem strony i poproś, by zabezpieczył ją i Twoje dane przy użyciu protokołu HTTPS.

Gdy włączysz tryb priorytetu HTTPS, Chrome będzie próbować wczytywać wszystkie witryny przez HTTPS. Jeśli wejdziesz na stronę, która nie obsługuje HTTPS, Chrome wyświetli ostrzeżenie „Połączenie nie jest bezpieczne” i obraz „Niezabezpieczona” Niebezpieczna na pasku adresu. Dowiedz się, jak włączyć tryb priorytetu HTTPS

Niebezpieczna Niezabezpieczona lub Niebezpieczna

Sugerujemy, by na tej stronie nie podawać żadnych informacji prywatnych ani danych osobowych. Jeśli to możliwe, nie korzystaj z niej.

Niezabezpieczona: zachowaj ostrożność. W zabezpieczeniach prywatności połączenia z tą stroną występują poważne błędy. Ktoś może zobaczyć informacje, które przesyłasz lub odbierasz na tej stronie.

Może pojawić się komunikat „Logowanie nie jest bezpieczne” lub „Płatność nie jest bezpieczna”.

Niebezpieczna: unikaj tej strony. Jeśli na całej stronie wyświetla się ostrzeżenie w kolorze czerwonym, świadczy to o tym, że Bezpieczne przeglądanie oznaczyło ją jako niebezpieczną. Twoje prywatne informacje prawdopodobnie będą na niej zagrożone.

Wybieranie witryn, które mogą wyświetlać niezabezpieczone treści
 1. Na komputerze otwórz Chrome "".
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ustawienia witryn.
 4. Kliknij Dodatkowe ustawienia treści a potem Treści niezabezpieczone.
 5. Obok „Nie zezwolono na wyświetlanie treści niezabezpieczonych” kliknij Dodaj.
 6. Wpisz adres URL witryny.
  1. Aby zmienić domyślne ustawienia dodanej witryny, obok adresu URL kliknij Więcej Więcej.
  2. Kliknij Zezwalaj, Edytuj lub Usuń.
Usuwanie błędu „Połączenie nie jest prywatne”
Jeśli na całej stronie wyświetla się komunikat o błędzie „Połączenie nie jest prywatne”, oznacza to, że występuje problem z tą stroną, siecią lub Twoim urządzeniem. Dowiedz się, jak eliminować błędy „Połączenie nie jest prywatne”.
Więcej informacji o certyfikatach zabezpieczeń

Gdy wchodzisz na stronę, która stosuje protokół HTTPS (ochronę połączenia), jej serwer za pomocą certyfikatu potwierdza jej tożsamość przeglądarce (takiej jak Chrome). Każdy może utworzyć certyfikat potwierdzający dowolną tożsamość.

Dlatego też, aby pomóc Ci zachować bezpieczeństwo w sieci, Chrome wymaga, by witryny używały certyfikatów wystawionych przez zaufane organizacje.

Zarządzanie certyfikatami urządzeń na komputerach Mac i w systemie Windows

Chrome uwierzytelnia i zabezpiecza połączenia HTTPS za pomocą certyfikatów witryn. Certyfikaty te szyfrują połączenie między witryną i przeglądarką.

Program certyfikatów głównych Chrome obejmuje listę zaufanych certyfikatów głównych w Chrome, które służą do uwierzytelniania witryn HTTPS. Więcej informacji o programie certyfikatów głównych Chrome

Chrome dodaje niestandardowe certyfikaty główne na podstawie certyfikatów używanych przez system operacyjny komputera. Aby sprawdzić certyfikaty na urządzeniu:

 1. Na komputerze otwórz Chrome "".
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej "" a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Bezpieczeństwo.
 4. W sekcji „Zaawansowane” kliknij Zarządzaj certyfikatami urządzenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
237
false
false