Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Kontrola spojení Chromu s webem

Můžete si prohlédnout podrobnosti o webu, vašem připojení k tomuto webu a o historii návštěv. Pokud s webem nelze navázat zabezpečené spojení, Chrome vás upozorní.

  1. Otevřete v prohlížeči Google Chrome nějaký web.
  2. Na adresním řádku vlevo nahoře klikněte na ikonu zámku Lock nebo ikonu stránky Prázdná stránka.
  3. Klikněte na kartu Spojení.
  4. V závislosti na webu se zobrazí dvě nebo tři sekce s informacemi. V horní části bude uveden přehled s důležitými problémy.

Níže naleznete vysvětlení významu jednotlivých ikon a postup řešení chyb.

Informace o identitě webu

Tyto ikony udávají, zda se na webu používají certifikáty TLS (Transport Layer Security) nebo SSL (Secure Sockets Layer), díky kterým může Chrome ověřit identitu webu. Pokud web má platný certifikát TLS/SSL, lze říci, že není podvržený. Neplatné certifikáty mohou naznačovat, že se někdo vaše připojení k webu pokouší narušit.

Zelená ikona zámku 

Certifikát webu je platný a jeho identita byla ověřena důvěryhodnou třetí stranou.

Oranžová ikona vykřičníku 

Web prohlížeči neposkytl certifikát. Je to běžná situace u webů používajících protokol HTTP (v adresním řádku hledejte ikonu Prázdná stránka), protože certifikáty obvykle poskytují pouze weby, které používají protokol SSL.

Ikona zámku se žlutým varovným trojúhelníkem 

Prohlížeč Google Chrome má přístup k certifikátu webu, avšak web používá slabé nastavení zabezpečení (podpisy SHA-1). Připojení proto nemusí být soukromé.

Jednejte tedy opatrně. Jde o běžné chyby v konfiguraci webů, avšak není zaručeno, že vaše připojení je zabezpečené.

Červená ikona zámku 

Prohlížeč Google Chrome zaznamenal problémy s certifikátem webu. Jednejte tedy opatrně, protože hrozí, že někdo ve vaší síti (například uživatel, se kterým sdílíte připojení Wi-Fi) s webem provádí nekalé operace. Pokud na webu zveřejníte nějaké údaje, osoba v síti si je bude moci přeč

 

Informace o připojení

Pomocí těchto ikon poznáte, zda Chrome s aktuálním webem navázal bezpečné spojení.

Zelená ikona zámku 

Prohlížeč Google Chrome úspěšně vytvořil zabezpečené připojení k webu, který prohlížíte.

Oranžová ikona vykřičníku 

Připojení k webu není šifrováno. Je to běžná situace u webů používajících protokol HTTP. Na adresním řádku hledejte ikonu Prázdná stránka.

Ikona zámku se žlutým varovným trojúhelníkem 

Připojení k webu je šifrováno, ale prohlížeč Google Chrome na stránce nalezl obsah, který připomíná nežádoucí obrázky nebo reklamy. Na této stránce nezadávejte soukromé ani osobní údaje.

Červená ikona zámku 

Připojení k webu je šifrováno, ale prohlížeč Google Chrome na stránce zjistil smíšené skripty. Pokud na této stránce zadáváte osobní údaje, buďte opatrní.

Smíšené skriptování znamená, že se na stránce zobrazované prostřednictvím protokolu HTTPS načítá obsah přes protokol HTTP. Může se jednat o slabé místo umožňující manipulaci se stránkou. Tento obsah mohou tvořit skripty nebo videa třetích stran vložená na stránku.

 

Vaše připojení není soukromé

Pokud se zobrazí chybová zpráva protokolu SSL Vaše připojení není soukromé, znamená to, že vaše internetové připojení nebo počítač brání prohlížeči Chrome v bezpečném načtení stránky. Postup odstraňování problémů s varováním protokolu SSL