Nastavení webu

Oprávnění

Když navštívíte webové stránky, můžete v Google Chrome snadno upravit nastavení souborů cookie a oprávnění související s daným webem.

Soubory cookie a data webů

Soubory cookie jsou soubory, do kterých navštívené stránky ukládají informace, např. nastavení webové stránky nebo informace o profilu. Ve výchozím nastavení jsou povoleny. Nastavení souborů cookie je třeba mít pod kontrolou, neboť webové stránky pomocí nich mohou při návštěvách webů sledovat vaši navigaci. Další informace o správě souborů cookie

Oprávnění

V sekci Oprávnění můžete spravovat nastavení specifická pro konkrétní web. Následující akce se mohou týkat různých webů, které navštěvujete. Tyto akce můžete upravit kliknutím na šipku dolů vpravo od každé ikony.

Ikona Význam
Obrázky jsou ve výchozím nastavení povoleny. Chcete-li zobrazení obrázků zabránit, vyberte možnost Blokovat vždy na tomto webu.
JavaScript obvykle vývojáři používají k tomu, aby jejich stránky byly interaktivnější. Pokud se rozhodnete JavaScript zakázat, může se stát, že některé stránky nebudou fungovat správně.
Pluginy mohou být webovými stránkami využívány k tomu, aby povolily určité typy webového obsahu (například soubory Flash nebo Windows Media), které prohlížeče samy o sobě zpracovat nedokážou. Ve výchozím nastavení jsou povoleny. Další informace o správě pluginů
Vyskakovací okna jsou ve výchozím nastavení blokována, takže se nebudou automaticky zobrazovat a zabírat vám místo na obrazovce. Další informace o správě vyskakovacích oken
Poloha: Ve výchozím nastavení vás Google Chrome upozorní, kdykoli se nějaké stránky pokusí využít informace o vaší poloze. Další informace o sdílení polohy
Oznámení: Některé weby, například Kalendář Google, zobrazují oznámení na ploše počítače. Google Chrome vás ve výchozím nastavení pokaždé upozorní, když budou webové stránky vyžadovat oprávnění, aby mohly automaticky zobrazovat oznámení. Další informace o oznámeních
Celá obrazovka: Některé webové stránky mohou žádat o otevření v režimu celé obrazovky. Můžete zvolit, jak bude Chrome s těmito požadavky zacházet.
Uzamčení myši: Některé stránky nebo webové aplikace, mohou vyžadovat deaktivaci ukazatele myši. Můžete zvolit, jak bude Chrome s těmito požadavky zacházet.
Média: Weby s multimediálními funkcemi, jako jsou videokonference, mohou vyžadovat přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace o přístupu ke kameře a mikrofonu

Připojení

Při připojení k webovým stránkám může Google Chrome zobrazit podrobnosti o připojení a varovat vás v případě, že se stránkami nelze navázat plně zabezpečené připojení. Další informace o nastavení zabezpečení prohlížeče Google Chrome.

Zobrazení informací o tom, zda web používá zabezpečené připojení (SSL)

Pokud na stránce zadáváte citlivé osobní údaje, podívejte se, zda je v adresním řádku vlevo od webové adresy zobrazena ikona zámku. Tato ikona znamená, že web používá protokol SSL. Protokol SSL vytváří šifrované tunelové připojení mezi vaším počítačem a webem, který si prohlížíte. Weby mohou protokol SSL používat proto, aby zabránily třetím stranám manipulovat s informacemi, které jsou prostřednictvím tunelu přenášeny.

Ikona Význam
Blank page icon Web nepoužívá protokol SSL. Tato ikona se zobrazuje u webů, které se zobrazují pomocí protokolu HTTP. Většina webů nemusí protokol SSL používat, protože u nich nedochází k předávání citlivých údajů. Na takové stránce nezadávejte citlivé údaje, jako jsou údaje z platební karty nebo přihlašovací údaje k bankovnímu účtu. Je-li zadání citlivých údajů požadováno webem, který nepoužívá protokol SSL, doporučujeme kontaktovat vlastníka webu.
ikona zámkuzelený prefix https Prohlížeč Google Chrome úspěšně vytvořil zabezpečené připojení k webu. Jestliže webové stránky vyžadují, abyste se přihlásili nebo abyste zadali citlivé údaje, hledejte tuto ikonu a zkontrolujte, zda adresa URL obsahuje správnou doménu. Pokud web používá certifikát EV-SSL (Extended Validation SSL), zobrazí se vedle ikony také zelený text s názvem organizace.
ikona varování žlutá předpona https Webové stránky používají protokol SSL, ale prohlížeč Google Chrome na stránce zjistil přítomnost nezabezpečeného obsahu. Pokud na této stránce zadáváte citlivé údaje, buďte opatrní. Nezabezpečený obsah může někomu umožnit změnit vzhled stránky.
ikona varování červená předpona https Webové stránky používají protokol SSL, ale prohlížeč Google Chrome na stránce zjistil přítomnost vysoce rizikového nezabezpečeného obsahu, nebo zaznamenala problémy s certifikátem webu. Na této stránce nezadávejte citlivé údaje. Neplatný certifikát nebo jiné závažné problémy s protokolem HTTPS mohou naznačovat, že se někdo pokouší narušit vaše připojení k webu.

Upozornění týkající se protokolu SSL

Pokud prohlížeč Chrome zjistí, že navštívené stránky mohou váš počítač poškodit, zobrazí zprávu s upozorněním.

Upozornění Význam
Toto nejsou pravděpodobně stránky, které jste hledali! Tato zpráva se zobrazí, když se adresa URL uvedená v certifikátu webu neshoduje se skutečnou adresou URL daného webu. Web, který se snažíte navštívit, může předstírat, že je jiným webem. Další informace o tomto upozornění
Bezpečnostní certifikát webu není důvěryhodný! Tato zpráva se zobrazí, pokud certifikát nevydala uznávaná organizace (třetí strana). Certifikát může vytvořit kdokoli. Google Chrome proto kontroluje, zda certifikát stránek pochází od důvěryhodné organizace. Další informace o tomto upozornění
Platnost bezpečnostního certifikátu stránek již vypršela!
nebo Bezpečnostní certifikát serveru není dosud platný!
Tyto zprávy se zobrazí, pokud certifikát webu není aktuální. Tato zpráva se může zobrazit, když hodiny ve vašem počítači nejsou nastaveny správně. Google Chrome tedy nemůže ověřit, zda jsou stránky bezpečné.
Ke skutečným stránkám X se nelze připojit Tato zpráva se zobrazí, pokud panuje podezření, že stránky nejsou bezpečné.

Zobrazení dalších podrobností o webu

Kliknutím na ikonu Blank page icon nebo na ikonu zámku zobrazíte další podrobnosti o identitě webu, svém připojení a historii návštěv na webu.

Identita stránek

Weby používající protokol SSL poskytují prohlížeči certifikáty zabezpečení, které slouží k potvrzení jejich identity. Jakýkoli uživatel může totiž vytvořit webové stránky, které předstírají, že se jedná o jiný web, ale pouze skutečný web vlastní platný certifikát zabezpečení pro adresu URL, kterou chcete navštívit. Neplatné certifikáty mohou naznačovat, že se někdo pokouší narušit vaše připojení k webu.

Ikona Význam
zelený zámek Certifikát webu je platný a jeho identita byla ověřena důvěryhodnou autoritou třetí strany.
oranžové varování Web neposkytl prohlížeči certifikát. Je to běžná situace u webů používajících protokol HTTP (v adresním řádku hledejte ikonu Blank page icon), protože certifikáty obvykle poskytují pouze weby, které používají protokol SSL.
červený zámek Prohlížeč Google Chrome zaznamenal problémy s certifikátem webu.Měli byste postupovat opatrně, protože web se může podloudně vydávat za jiný web, aby z vás vylákal osobní nebo jiné citlivé údaje.

Vaše připojení k webu

Google Chrome vám oznámí, zda je připojení plně šifrované. Pokud připojení není bezpečné, mohou třetí strany zobrazovat nebo narušit údaje, které na webu zadáte.

Ikona Význam
zelený zámek Prohlížeč Google Chrome úspěšně vytvořil zabezpečené připojení k webu, který prohlížíte.
oranžové varování Vaše připojení k webu není šifrováno. Je to běžná situace u webů používajících protokol HTTP (v adresním řádku hledejte ikonu Blank page icon).
šedé varování Připojení k webu je šifrováno, ale prohlížeč Google Chrome na stránce zjistil přítomnost obsahu, který je částečně nezabezpečený. Pokud na této stránce zadáváte nějaké údaje, buďte opatrní. Obsah, který je z části nezabezpečený, může představovat slabé místo umožňující manipulovat se stránkou. Takový obsah mohou tvořit obrázky třetích stran nebo reklamy vložené na stránku.
červený zámek Připojení k webu je šifrováno, ale prohlížeč Google Chrome na stránce zjistil skripty, které se načítají prostřednictvím nešifrovaného protokolu. Pokud na této stránce zadáváte osobní údaje, buďte opatrní. Načítání skriptů pomocí nezabezpečeného protokolu může představovat slabé místo umožňující manipulovat se stránkou. Takový obsah mohou tvořit skripty nebo videa třetích stran vložená na stránku. Pokud jste připojeni k internetu prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě, je načítání skriptů pomocí nezabezpečeného protokolu zvláště rizikové, protože bezdrátové sítě lze napadnout snáze než kabelové sítě.

Historie návštěv

Tato položka se zobrazí v případě, že jste web již v minulosti navštívili. Pokud však vymažete mezipaměť a soubory cookie, vymaže se i historie návštěv.

Ikona Význam
modré varování Tento web jste již v minulosti navštívili, pravděpodobně mu tedy důvěřujete.
oranžové varování Tento web jste ještě nikdy nenavštívili. Tato zpráva je normální v případě, že se podle vás shoduje se skutečností. Pokud se vám však web zdá povědomý a nevymazali jste v nedávné době historii prohlížení, mohou stránky předstírat, že se jedná o jiný web. Pokračujte s nejvyšší opatrností.