Kontrola spojení s webem

Můžete si prohlédnout podrobnosti o identitě webu, vašem připojení k tomuto webu a o historii návštěv. Pokud s webem nelze navázat plně zabezpečené spojení, Chrome vás upozorní.

Kontrola spojení s webem

  1. Na adresním řádku klikněte na ikonu zámku Lock nebo stránky Blank page icon.
  2. Klikněte na Spojení.
  3. V závislosti na webu se zobrazí dvě nebo tři sekce s informacemi.
Website connection

1) Identita stránek

Weby používající protokol SSL poskytují prohlížeči Chrome certifikáty zabezpečení, které slouží k potvrzení jejich identity. Web předstírající identitu jiného webu může vytvořit kdokoli, avšak pouze skutečný web má platný bezpečnostní certifikát pro adresu URL, na kterou se pokoušíte přejít. Neplatné certifikáty mohou naznačovat, že se někdo vaše připojení k webu pokouší narušit.

Ikona Význam
zelený zámek Certifikát webu je platný a jeho identita byla ověřena důvěryhodnou autoritou třetí strany.
oranžové upozornění Web prohlížeči neposkytl certifikát. Je to běžná situace u webů používajících protokol HTTP (v adresním řádku hledejte ikonu Blank page icon), protože certifikáty obvykle poskytují pouze weby, které používají protokol SSL.
červený zámek Prohlížeč Google Chrome zaznamenal problémy s certifikátem webu. Měli byste postupovat opatrně, protože web se může podloudně vydávat za jiný web, aby z vás vylákal osobní nebo jiné citlivé údaje.

2) Spojení

Pomocí těchto ikon poznáte, zda Chrome s aktuálním webem navázal bezpečné spojení.

Ikona Význam
zelený zámek Prohlížeč Google Chrome úspěšně vytvořil zabezpečené připojení k webu, který prohlížíte.
oranžové upozornění Vaše připojení k webu není šifrováno. U webů, které používají protokol HTTP (v adresním řádku hledejte ikonu Blank page icon), je to normální.
šedé upozornění Připojení k webu je šifrováno, ale některé prvky stránky nejsou zabezpečené. Pokud na této stránce zadáváte nějaké údaje, buďte opatrní. Nezabezpečený obsah může představovat slabé místo umožňující manipulovat se stránkou. Takový obsah mohou tvořit obrázky třetích stran nebo reklamy vložené na stránku.
červený zámek Připojení k webu je šifrováno, ale prohlížeč Google Chrome na stránce zjistil skripty, které se načítají prostřednictvím nešifrovaného protokolu. Pokud na této stránce zadáváte osobní údaje, buďte opatrní. Načítání skriptů pomocí nezabezpečeného protokolu může představovat slabé místo umožňující manipulovat se stránkou. Takový obsah mohou tvořit skripty nebo videa třetích stran vložená na stránku. Pokud jste připojeni k internetu prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě, je smíšené skriptování zvláště rizikové, protože bezdrátové sítě lze napadnout snáze než kabelové sítě.

3) Historie návštěv

Tato ikona se zobrazí, pokud jste web v minulosti již navštívili. Pokud však vymažete mezipaměť a soubory cookie, vymaže se i historie návštěv.

Ikona Význam
modré upozornění Tento web jste již v minulosti navštívili, pravděpodobně mu tedy důvěřujete.
oranžové upozornění Tento web jste ještě nikdy nenavštívili. Tato zpráva je normální v případě, že se podle vás shoduje se skutečností. Pokud se vám však web zdá povědomý a nevymazali jste v nedávné době historii prohlížení, mohou stránky předstírat, že se jedná o jiný web. Pokračujte s nejvyšší opatrností.

Vaše připojení není soukromé

Pokud se v Chromu zobrazí chybová zpráva protokolu SSL Vaše připojení není soukromé, znamená to, že vaše internetové připojení nebo počítač brání prohlížeči Chrome v bezpečném načtení stránky. Odstraňování problémů s varováním protokolu SSL