Quản lý mật khẩu trang web của bạn

Google Chrome có thể lưu tên người dùng và mật khẩu của bạn cho các trang web khác nhau. Khi bạn lưu tên người dùng và mật khẩu, thì Chrome có thể tự động hoàn tất các trường đăng nhập giúp bạn cho những lần truy cập sau vào những trang web này.

Những mật khẩu này được lưu trữ trong cùng một hệ thống chứa mật khẩu đã lưu của bạn từ các trình duyệt khác. Trên máy Mac, Google Chrome sử dụng Keychain Access để lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn.

Tất cả các mật khẩu -- bao gồm cả mật khẩu bạn đã lưu từ các trình duyệt khác -- có thể được đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn để các mật khẩu đó có sẵn trên các máy tính khác mà bạn đang sử dụng.

Chọn xem bạn có muốn lưu mật khẩu hay không

 1. Nhấp vào menu Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", chọn hộp kiểm "Đề xuất lưu mật khẩu web của bạn" nếu bạn muốn Google Chrome nhắc bạn lưu mật khẩu của mình mỗi lần bạn đăng nhập vào một trang web mới.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn xem bạn có thể lưu mật khẩu hay không. Trong trường hợp đó, bạn không thể thay đổi cài đặt này tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook được quản lý

Xóa mật khẩu đã lưu

 1. Nhấp vào menu Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Nhấp vào Quản lý mật khẩu đã lưu trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu" để xem danh sách tất cả tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã lưu.
  • Người dùng thiết bị Windows, Linux và Chrome: Trong hộp thoại Mật khẩu xuất hiện, di chuột qua trang web có mật khẩu mà bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng X xuất hiện ở bên phải.
  • Người dùng máy Mac: Bạn có thể xóa mật khẩu của mình trong hộp thoại Keychain Access xuất hiện.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Xóa dữ liệu duyệt web để xóa tất cả các bản ghi mật khẩu đã lưu trong một khoảng thời gian cụ thể.

Thay đổi cài đặt mật khẩu cho trang web cụ thể

Nếu bạn chọn cho phép Google Chrome lưu mật khẩu trang web, bạn sẽ thấy lời nhắc mỗi khi bạn đăng nhập vào một trang web mới. Nếu bạn nhấp vào Không bao giờ cho trang web này trong lời nhắc, mật khẩu của bạn cho trang web sẽ không được lưu và trang web được thêm vào danh sách mật khẩu không bao giờ được lưu.

Bạn có thể chỉnh sửa danh sách này:

 1. Nhấp vào menu Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Nhấp vào Quản lý mật khẩu đã lưu
 5. Trong hộp thoại Mật khẩu xuất hiện, cuộn xuống phần "Không bao giờ lưu" ở cuối.
 6. Để xóa trang web khỏi danh sách này, chọn trang web và nhấp vào X xuất hiện ở cuối hàng.

Bây giờ, truy cập lại trang web và bạn sẽ lại thấy lời nhắc lưu thông tin mật khẩu của bạn nếu bạn đã cho phép Google Chrome hiển thị lời nhắc.

Lưu ý: Khi bạn đăng nhập vào Chrome, mật khẩu mà bạn nhập sẽ không được lưu. Điều này là để bảo vệ các mật khẩu đã lưu khác trong Chrome. Chrome vẫn sẽ cung cấp tính năng lưu thông tin đăng nhập cho bất kỳ tài khoản Google nào khác ngoài tài khoản hiện đang đăng nhập.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích