Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Quản lý mật khẩu đã lưu

Bạn có thể để Chrome ghi nhớ mật khẩu của bạn cho các trang web khác nhau. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một trang web, Chrome sẽ hỏi bạn có muốn lưu thông tin tài khoản của mình cho trang web đó không.

Nếu đã đăng nhập vào Chrome, bạn có thể sử dụng mật khẩu của mình trên các thiêt bị khác nhau.

Cách Chrome lưu và đồng bộ hóa mật khẩu

Cách Chrome lưu mật khẩu của bạn phụ thuộc vào việc bạn có muốn lưu trữ và sử dụng những mật khẩu đó trên các thiết bị không. Khi đã đồng bộ hóa, mật khẩu có thể được sử dụng trên Chrome trên tất cả các thiết bị cũng như trên một số ứng dụng trên thiết bị Android của bạn.

Mật khẩu của bạn được lưu vào Tài khoản Google nếu một trong những điều kiện sau đây đúng:

Nếu không, mật khẩu sẽ chỉ được lưu trữ trên Chrome trên máy tính của bạn.

Để Chrome ghi nhớ mật khẩu của bạn

Bạn có thể quyết định xem có muốn Chrome lưu mật khẩu trang web cho bạn hay không.

Trên một số trang web, nếu bạn lưu mật khẩu vào Chrome hoặc Smart Lock cho Mật khẩu, bạn sẽ được tự động đăng nhập khi truy cập trang web đó.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Đăng nhập vào trang web.
  • Để lưu mật khẩu của bạn, nhấp vào Lưu mật khẩu.
  • Nếu bạn không muốn lưu mật khẩu của mình, nhấp vào Không bao giờ.

Xem mật khẩu đã lưu của bạn

Bạn có thể xem danh sách tất cả các mật khẩu đã lưu của mình bất cứ lúc nào.

Trong cài đặt Chrome
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", ở bên phải trang web, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chi tiết.
 6. Ở bên phải mật khẩu, nhấp vào Xem trước Xem trước.
  • Windows và Mac: Nếu bạn khóa máy tính bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy tính của mình.
Trên web

Nếu bạn đã lưu mật khẩu vào Smart Lock cho Mật khẩu hay vào Chrome trong khi đăng nhập, bạn cũng có thể xem và xóa mật khẩu đã lưu của mình tại passwords.google.com.

Tìm hiểu thêm về quản lý mật khẩu đã lưu từ web.

Ngăn Chrome hỏi lưu mật khẩu

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất lưu mật khẩu của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Bật cài đặt này.

Xóa mật khẩu đã lưu

Bạn có thể đặt để Chrome quên mật khẩu cụ thể hoặc xóa tất cả mật khẩu đã lưu bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", ở bên phải trang web, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.

Để Chrome hỏi lưu mật khẩu lại

Nếu đã yêu cầu Chrome không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu của mình cho một trang web cụ thể nhưng bạn lại thay đổi ý định thì bạn có thể khôi phục tùy chọn này.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Trong phần "Không bao giờ lưu", ở bên phải trang web, nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Nếu Chrome không hỏi lưu bất kỳ mật khẩu nào nữa thì có thể bạn đã yêu cầu Chrome dừng lưu mật khẩu. Khôi phục lời nhắc đó bằng cách bật lại "Đề xuất lưu mật khẩu trên web của bạn".

Chrome không lưu mật khẩu

Nếu bạn đã yêu cầu Chrome lưu mật khẩu nhưng mật khẩu đó không hiển thị, hãy thử xóa và lưu lại mật khẩu.

 1. Mở danh sách mật khẩu đã lưu của bạn và chọn trang web.
 2. Nếu trang web được liệt kê, hãy xóa mật khẩu đã lưu.
 3. Truy cập trang web và đăng nhập.
 4. Để lưu mật khẩu, khi được nhắc, hãy chọn Lưu mật khẩu hoặc .

Các liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?