Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quản lý mật khẩu đã lưu

Bạn có thể để Chrome ghi nhớ mật khẩu của bạn cho các trang web khác nhau. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một trang web, Chrome sẽ hỏi bạn có muốn lưu thông tin tài khoản của bạn cho trang web đó không.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome, mật khẩu cũng sẽ đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn để bạn có thể sử dụng chúng trên các thiết bị khác nhau.

Cách Chrome lưu và đồng bộ hóa mật khẩu

Cách Chrome lưu mật khẩu của bạn tùy thuộc vào việc bạn có muốn đồng bộ hóa mật khẩu giữa các thiết bị hay không.

Mật khẩu của bạn được lưu vào Tài khoản Google nếu một trong hai điều sau là đúng:

 • Bạn đã đăng nhập vào Chrome và đang đồng bộ hóa mật khẩu
 • Bạn đang sử dụng Google Smart Lock cho Mật khẩu trên Android

Nếu bạn chưa đăng nhập hoặc đồng bộ hóa, mật khẩu của bạn chỉ được lưu cục bộ trên Chrome.

Đồng bộ hóa mật khẩu giữa máy tính và Android của bạn

Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome hoặc đang sử dụng Google Smart Lock cho Mật khẩu trên Android, mật khẩu mà bạn đã lưu trong Chrome có thể có sẵn để tự động đăng nhập trên thiết bị Android của bạn.

Khi bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình trên thiết bị Android, mật khẩu bạn lưu trên thiết bị cũng có sẵn trong Chrome.

Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa mật khẩu trên Chrome và thiết bị Android của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome, Chrome sẽ không đề xuất lưu mật khẩu cho Tài khoản Google bạn đã đăng nhập.

Để Chrome ghi nhớ mật khẩu của bạn

Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn Chrome lưu mật khẩu trang web cho bạn hay không.

Nếu lưu mật khẩu vào Chrome thì trên một số trang web, bạn sẽ được tự động đăng nhập khi truy cập trang web đó.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Đăng nhập vào trang web.
  • Để lưu mật khẩu của bạn, nhấp vào Lưu mật khẩu.
  • Nếu bạn không muốn lưu mật khẩu của mình, nhấp vào Không bao giờ.

Xem mật khẩu đã lưu

Bạn có thể xem danh sách tất cả các mật khẩu đã lưu của mình bất cứ lúc nào.

Trong cài đặt Chrome
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu. Một hộp sẽ xuất hiện kèm theo danh sách mật khẩu đã lưu.
 5. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", chọn trang web và nhấp vào Hiển thị.
  • Nếu bạn khóa máy tính của mình bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy tính.
 6. Mật khẩu trang web sẽ xuất hiện.
Trên web

Nếu bạn đã lưu mật khẩu vào Google Smart Lock hoặc Chrome trong khi đăng nhập, bạn cũng có thể xem và chỉnh sửa mật khẩu đã lưu của mình tại passwords.google.com.

Tìm hiểu thêm về quản lý mật khẩu đã lưu từ web.

Ngừng hỏi lưu mật khẩu

Chrome đề xuất lưu mật khẩu của bạn theo mặc định. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Mật khẩu và biểu mẫu", bỏ chọn hộp ở bên cạnh "Đề xuất lưu mật khẩu web của bạn" hoặc "Đề xuất lưu mật khẩu bằng Google Smart Lock cho Mật khẩu".

Để đề xuất lưu mật khẩu lại, chọn hộp ở bên cạnh "Đề xuất lưu mật khẩu web của bạn" hoặc "Đề xuất lưu mật khẩu bằng Google Smart Lock cho Mật khẩu".

Xóa mật khẩu đã lưu

Bạn có thể đặt để Chrome quên mật khẩu cụ thể hoặc xóa tất cả mật khẩu đã lưu bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu. Một hộp sẽ xuất hiện kèm theo danh sách mật khẩu đã lưu.
 5. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", chọn trang web và nhấp vào Xóa Xóa.
 6. Nhấp vào Xong.

Để Chrome hỏi lưu mật khẩu lại

Nếu đã yêu cầu Chrome không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu của mình cho một trang web cụ thể nhưng bạn lại thay đổi ý định thì bạn có thể khôi phục tùy chọn này.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong "Mật khẩu và biểu mẫu", nhấp vào Quản lý mật khẩu. Một hộp sẽ xuất hiện kèm theo danh sách mật khẩu đã lưu.
 5. Trong phần "Không bao giờ lưu", chọn trang web và nhấp vào Xóa Xóa.
 6. Nhấp vào Xong.

Nếu Chrome không hỏi lưu bất kỳ mật khẩu nào nữa thì có thể bạn đã yêu cầu Chrome dừng lưu mật khẩu. Hãy khôi phục lời nhắc bằng cách bật lại "Đề xuất lưu mật khẩu".

Chrome không lưu mật khẩu

Nếu bạn đã yêu cầu Chrome lưu mật khẩu nhưng mật khẩu không hiển thị, hãy thử xóa và lưu lại mật khẩu.

 1. Mở danh sách mật khẩu đã lưu của bạn và chọn trang web.
 2. Nếu trang web được liệt kê, hãy xóa mật khẩu đã lưu.
 3. Truy cập trang web và đăng nhập.
 4. Để lưu mật khẩu, khi được nhắc, hãy chọn Lưu mật khẩu hoặc .

Các liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?