Quản lý mật khẩu đã lưu

Bạn có thể để Chrome ghi nhớ mật khẩu của bạn cho các trang web khác nhau. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một trang web, Chrome sẽ hỏi bạn có muốn lưu thông tin tài khoản của mình cho trang web đó không.

Nếu đã đăng nhập vào Chrome, bạn có thể sử dụng mật khẩu của mình trên các thiết bị khác nhau.

Cách Chrome lưu và đồng bộ hóa mật khẩu

Cách Chrome lưu mật khẩu của bạn phụ thuộc vào việc bạn có muốn lưu trữ và sử dụng những mật khẩu đó trên các thiết bị không. Khi đã đồng bộ hóa, mật khẩu có thể dùng trên Chrome trên tất cả các thiết bị cũng như trên một số ứng dụng trên thiết bị Android của bạn.

Mật khẩu của bạn được lưu vào Tài khoản Google của bạn nếu một trong những điều kiện sau đây là đúng:

Nếu không, mật khẩu sẽ chỉ được lưu trữ trên Chrome trên máy tính của bạn.

Để Chrome ghi nhớ mật khẩu của bạn

Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn Chrome lưu các mật khẩu trang web cho mình hay không.

Trên một số trang web, nếu lưu một mật khẩu vào Chrome hoặc Smart Lock cho Mật khẩu thì bạn sẽ được tự động đăng nhập khi truy cập vào trang web đó.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Đăng nhập vào một trang web.
 3. Để lưu mật khẩu của bạn, hãy nhấp vào Lưu.
  • Để xem mật khẩu sẽ được lưu, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước Xem trước.
  • Nếu có nhiều mật khẩu trên trang, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống. Chọn mật khẩu bạn muốn Chrome ghi nhớ.
  • Nếu tên người dùng của bạn không hiển thị hoặc hiển thị không chính xác, hãy nhấp vào hộp văn bản bên cạnh "Tên người dùng". Sau đó, nhập tên người dùng mà bạn muốn Chrome ghi nhớ.

Nếu bạn không muốn lưu mật khẩu của mình, hãy nhấp vào Không bao giờ.

Xem mật khẩu đã lưu của bạn

Bạn có thể xem danh sách tất cả các mật khẩu đã lưu của mình bất cứ lúc nào.

Trong cài đặt Chrome
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", hãy nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", ở bên phải của trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chi tiết.
 6. Ở bên phải mật khẩu đó, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước Xem trước.
  • Windows và Mac: Nếu khóa máy tính bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy tính của mình.
Trên web

Nếu đã lưu mật khẩu vào Smart Lock cho Mật khẩu hoặc vào Chrome trong khi đăng nhập, bạn cũng có thể xem và xóa mật khẩu đã lưu tại passwords.google.com.

Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý mật khẩu đã lưu từ web.

Ngăn Chrome hỏi lưu mật khẩu

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất lưu mật khẩu của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", hãy nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Tắt cài đặt này.

Xóa mật khẩu đã lưu

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", hãy nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", ở bên phải của trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.

Để Chrome hỏi lưu mật khẩu lại

Nếu đã yêu cầu Chrome không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu, nhưng bạn lại thay đổi quyết định, thì bạn có thể khôi phục tùy chọn này.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Mật khẩu và biểu mẫu", hãy nhấp vào Quản lý mật khẩu.
 5. Trong phần "Không bao giờ lưu", ở bên phải của trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Nếu Chrome không hỏi lưu bất kỳ mật khẩu nào nữa, thì có thể bạn đã yêu cầu Chrome dừng lưu mật khẩu. Hãy khôi phục lời nhắc bằng cách bật lại cài đặt.

Chrome không lưu mật khẩu

Nếu bạn đã yêu cầu Chrome lưu một mật khẩu nhưng mật khẩu đó không hiển thị, hãy thử các bước sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Đăng nhập vào một trang web.
 3. Nếu bạn không tự động được hỏi lưu mật khẩu, ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Khóa Khóa tiếp đến Lưu.
 4. Nếu bạn không thấy biểu tượng Khóa, hãy xóa mật khẩu và thử đăng nhập lại.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?