จัดการรหัสผ่าน

คุณเลือกให้ Chrome บันทึกรหัสผ่านที่ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Chrome ปกป้องรหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัสในอุปกรณ์สําหรับรหัสผ่าน

หากคุณป้อนรหัสผ่านใหม่ในเว็บไซต์ Chrome จะขอบันทึกรหัสผ่านไว้ แตะบันทึกเพื่อยอมรับ
เพิ่มรหัสผ่านใหม่
 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. แตะเพิ่มรหัสผ่าน
 4. ป้อนเว็บไซต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 5. แตะบันทึก
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่บันทึกไว้
หากคุณบันทึกรหัสผ่านไว้กับเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมมาก่อน Chrome จะช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ได้ 
 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
  • หากบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ไว้แล้ว ให้เลือกช่องชื่อผู้ใช้และเลือกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
 3. หากต้องการให้ Chrome ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ให้ใช้ Face ID หรือรหัสผ่าน

เคล็ดลับ: หากไม่พบรหัสผ่านที่ต้องการ ให้แตะใช้แป้นพิมพ์ จากนั้น แป้น บันทึกรหัสผ่าน จากนั้น เลือกรหัสผ่าน

เพิ่มหมายเหตุในรหัสผ่านที่บันทึกไว้

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุในรหัสผ่านที่บันทึกไว้เพื่อช่วยในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือเพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการลงชื่อเข้าใช้ หมายเหตุที่คุณเพิ่มจะได้รับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับรหัสผ่าน

 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ในส่วน "รหัสผ่านที่บันทึกไว้" ให้แตะรหัสผ่านที่บันทึกไว้
 4. แตะแก้ไข
 5. ป้อนหมายเหตุในกล่องข้อความ
 6. แตะเสร็จสิ้น
แสดง แก้ไข ลบ หรือส่งออกรหัสผ่าน
 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. วิธีแสดง แก้ไข ลบ หรือส่งออกรหัสผ่าน:
  • แสดง:
   1. แตะรหัสผ่านที่คุณต้องการนำออก
   2. แตะแสดงรหัสผ่าน
  • แก้ไข:
   1. แตะรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้น แก้ไข
   2. แก้ไขรหัสผ่าน
   3. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้น
  • ลบ:
   1. แตะแก้ไขที่ด้านขวาล่าง
   2. ในส่วน "รหัสผ่านที่บันทึกไว้" ให้แตะเว็บไซต์ที่คุณต้องการนำออก
   3. แตะลบ
  • ส่งออก:
   1. แตะการตั้งค่า จากนั้น ส่งออกรหัสผ่าน

เคล็ดลับ 

 • นอกจากนี้ เมื่อแตะรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในชีตการลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้ คุณจะสามารถจัดการรหัสผ่านได้ในส่วนแสดงรายละเอียด ด้วย
เริ่มหรือหยุดบันทึกรหัสผ่าน

Chrome จะเสนอให้บันทึกรหัสผ่านโดยค่าเริ่มต้น คุณเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ได้ทุกเมื่อ

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ที่ด้านซ้ายล่าง แตะการตั้งค่า
 4. เปิดหรือปิดเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน
ใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้กับแอปอื่นๆ

เมื่อบันทึกรหัสผ่านของเว็บไซต์ไว้ใน Chrome จะมีประโยชน์ดังนี้

 • คุณจะใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้นั้นเพื่อลงชื่อเข้าใช้เบราว์เซอร์อื่นได้
 • คุณจะใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Chrome กับแอปของเว็บไซต์ดังกล่าวได้
 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ที่ด้านซ้ายล่าง ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น รหัสผ่านในแอปอื่นๆ
 4. แตะการตั้งค่า เพื่อไปยังการตั้งค่ารหัสผ่านของอุปกรณ์
 5. ในการตั้งค่ารหัสผ่านของอุปกรณ์ ให้แตะตัวเลือกรหัสผ่าน
 6. เปิดป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติ
 7. เลือก Chrome

เคล็ดลับ: หากต้องการปิดการป้อนข้อความอัตโนมัติ ให้ใช้ปุ่มเปิด/ปิด

จัดการการแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนจาก Chrome หากใช้ชุดรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่ถูกละเมิดจากการที่ข้อมูลรั่วไหลในเว็บไซต์หรือแอปของบุคคลที่สาม ชุดรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่ถูกละเมิดนั้นไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีการเผยแพร่ออนไลน์

เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกละเมิดโดยเร็วที่สุด คุณทำตามวิธีการใน Chrome เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ใช้รหัสผ่านนั้นได้ และตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้สำหรับเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจบันทึกรหัสผ่านไว้

Chrome จะตรวจสอบว่ารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของคุณได้รับการป้องกันเพื่อไม่ให้ Google อ่านได้

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนรหัสผ่านที่ถูกละเมิด

การแจ้งเตือนรหัสผ่านที่ถูกละเมิดจะเปิดโดยอัตโนมัติด้วยการปกป้องที่ดียิ่งขึ้น

 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น Google Safe Browsing จากนั้น การปกป้องแบบมาตรฐาน
 4. แตะปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดเตือนคุณในกรณีที่รหัสผ่านรั่วไหลจากการละเมิดข้อมูล
ตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

คุณสามารถตรวจสอบรหัสผ่านทั้งหมดที่บันทึกไว้ได้พร้อมกันเพื่อดูว่ารหัสผ่านรั่วไหลจากการละเมิดข้อมูลหรือเป็นรหัสผ่านที่อาจไม่รัดกุมและคาดเดาได้ง่ายหรือไม่

 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ในส่วน "การตรวจสอบรหัสผ่าน" ให้แตะตรวจสอบเลย
  • หากไม่พบ "ตรวจสอบเลย" ให้แตะการตรวจสอบรหัสผ่านจากนั้นตรวจสอบอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หลังจากเรียกใช้ "การตรวจสอบรหัสผ่าน" เป็นครั้งแรก ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน รหัสผ่าน

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน
หาก Chrome ไม่ได้บันทึกหรือเสนอที่จะบันทึกรหัสผ่าน โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Chrome
วิธีที่ Chrome บันทึกรหัสผ่านของคุณ

การบันทึกรหัสผ่านของ Chrome ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจัดเก็บและใช้รหัสผ่านนั้นในอุปกรณ์หลายชิ้นหรือไม่

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ Chrome คุณจะบันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google ได้ หากเปิดใช้ตัวเลือก "ป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติ" คุณจะใช้รหัสผ่านใน Chrome ในอุปกรณ์ต่างๆ และแอปบางแอปใน iPhone หรือ iPad ได้

หรือจะจัดเก็บรหัสผ่านไว้ใน iPhone หรือ iPad ก็ได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก