จัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้

คุณตั้งค่าให้ Chrome จำรหัสผ่านของคุณในเว็บไซต์ต่างๆ ได้ หากต้องการใช้รหัสผ่านในอุปกรณ์อื่น ให้เปิดการซิงค์ใน Chrome

หากคุณป้อนรหัสผ่านใหม่ในเว็บไซต์ Chrome จะขอบันทึกรหัสผ่านไว้ คลิกบันทึกเพื่อยอมรับ

 • หากต้องการดูรหัสผ่านที่จะบันทึก ให้คลิก "แสดงตัวอย่าง" ดูตัวอย่าง
 • หากมีหลายรหัสผ่านในหน้าเว็บ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกรหัสผ่านที่ต้องการบันทึก
 • หากชื่อผู้ใช้ว่างเปล่าหรือไม่ถูกต้อง ให้คลิกช่องข้อความข้าง "ชื่อผู้ใช้" แล้วป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการบันทึก
 • หากต้องการบันทึกรหัสผ่านอื่น ให้คลิกช่องข้อความข้าง "รหัสผ่าน" ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการบันทึก

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่บันทึกไว้

หากคุณบันทึกรหัสผ่านไว้กับเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมมาก่อน Chrome จะช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าชม
 2. ไปที่ฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
  • หากคุณบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ไว้ชุดเดียว Chrome จะกรอกฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากคุณบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้มากกว่า 1 ชุด ให้เลือกช่องชื่อผู้ใช้และเลือกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องการ

ดู ลบ หรือส่งออกรหัสผ่านที่บันทึกไว้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
 3. ดู ลบ หรือส่งออกรหัสผ่านดังนี้
  • ดู: ทางด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิก "แสดงรหัสผ่าน" ดูตัวอย่าง หากคุณล็อกคอมพิวเตอร์ด้วยรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านคอมพิวเตอร์
  • นำออก: ทางด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก
  • ส่งออก: ทางด้านขวาของ "รหัสผ่านที่บันทึกไว้" ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่งออกรหัสผ่าน

หากต้องการล้างรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมด ให้ล้างข้อมูลการท่องเว็บ แล้วเลือก "รหัสผ่าน"

เริ่มหรือหยุดบันทึกรหัสผ่าน

Chrome จะเสนอให้บันทึกรหัสผ่านโดยค่าเริ่มต้น คุณจะปิดหรือเปิดตัวเลือกนี้เมื่อใดก็ได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
 3. เปิดหรือปิดเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หาก Chrome ไม่ได้บันทึกหรือเสนอที่จะบันทึกรหัสผ่าน โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้

การบันทึกและซิงค์รหัสผ่านของ Chrome

การบันทึกรหัสผ่านของ Chrome ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจัดเก็บและใช้รหัสผ่านนั้นในอุปกรณ์หลายชิ้นหรือไม่ เมื่อซิงค์แล้ว รหัสผ่านจะใช้ได้ใน Chrome ในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและบางแอปในอุปกรณ์ Android

เมื่อเปิดการซิงค์สำหรับรหัสผ่านใน Chrome ระบบจะบันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google ของคุณ

มิเช่นนั้น รหัสผ่านจะจัดเก็บอยู่ใน Chrome ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร