จัดการรหัสผ่าน

คุณเลือกให้ Chrome บันทึกรหัสผ่านที่ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Chrome ปกป้องรหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัสในอุปกรณ์สําหรับรหัสผ่าน

หากคุณป้อนรหัสผ่านใหม่ในเว็บไซต์ Chrome จะขอบันทึกรหัสผ่านไว้ คลิกบันทึกเพื่อยอมรับ

 • หากต้องการดูรหัสผ่านที่จะบันทึก ให้คลิก "แสดงตัวอย่าง" พรีวิว
 • หากมีรหัสผ่านหลายรหัสในหน้าเว็บ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกรหัสผ่านที่ต้องการบันทึก
 • หากชื่อผู้ใช้ว่างเปล่าหรือไม่ถูกต้อง ให้คลิกกล่องข้อความข้าง "ชื่อผู้ใช้" แล้วป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการบันทึก
 • หากต้องการบันทึกรหัสผ่านอื่น ให้คลิกกล่องข้อความข้าง "รหัสผ่าน" ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการบันทึก
เพิ่มรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google จากนั้น เพิ่ม
 3. ป้อนเว็บไซต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 4. คลิกบันทึก
เคล็ดลับ: หากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์ คุณจะบันทึกรหัสผ่านลงในบัญชี Google หรือบันทึกไว้ในอุปกรณ์ได้
เพิ่มหมายเหตุในรหัสผ่านที่บันทึกไว้
คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุในรหัสผ่านที่บันทึกไว้เพื่อช่วยในการจดจําข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือบันทึกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ หมายเหตุที่คุณเพิ่มจะได้รับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับรหัสผ่าน
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. ในส่วน "รหัสผ่าน" ให้เลือกรหัสผ่านที่ต้องการเพิ่มหมายเหตุ
 4. คลิกแก้ไข
 5. ใส่หมายเหตุ
 6. เสร็จแล้ว ให้เลือกบันทึก
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่บันทึกไว้
หากคุณบันทึกรหัสผ่านไว้กับเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมมาก่อน Chrome จะช่วยลงชื่อเข้าใช้ได้
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าชม
 2. ไปที่แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
  • หากคุณบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ไว้ชุดเดียว Chrome จะกรอกฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ให้โดยอัตโนมัติ
  • หากคุณบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้มากกว่า 1 ชุด ให้เลือกช่องชื่อผู้ใช้และเลือกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องการ
ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริกกับรหัสผ่าน

เมื่อเปิดการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริก คุณจะใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. วิธีเปิดการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริก
  • ใน PC: เปิดใช้ Windows Hello เมื่อป้อนรหัสผ่าน
  • ใน Mac: เปิดใช้ TouchID เมื่อป้อนรหัสผ่าน
 5. ทําตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อยืนยันรายการที่เลือก

เคล็ดลับ

 • หากคอมพิวเตอร์มีความสามารถด้านข้อมูลไบโอเมตริก คุณจะใช้การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เปิดเผยรหัสผ่าน
  • คัดลอกรหัสผ่าน
  • แก้ไขรหัสผ่าน
 • การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริกเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น
แสดง แก้ไข ลบ หรือส่งออกรหัสผ่านที่บันทึกไว้
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน รหัสผ่าน
  • หากไม่พบไอคอนรหัสผ่าน ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ให้เลือกเพิ่มเติมเพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. แสดง แก้ไข ลบ หรือส่งออกรหัสผ่าน:
  • แสดง: ที่ด้านขวาของรหัสผ่าน ให้คลิกลูกศร จากนั้น แสดงรหัสผ่าน พรีวิว
  • แก้ไข: ทางด้านขวาของรหัสผ่าน ให้คลิกลูกศร จากนั้น แก้ไข
  • ลบ: ทางด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกลูกศร จากนั้น ลบ
  • ส่งออก: คลิกการตั้งค่าทางด้านซ้าย
   • ภายใต้ "ส่งออกรหัสผ่าน" ให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์

หากต้องการล้างรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมด ให้ล้างข้อมูลการท่องเว็บ แล้วเลือกรหัสผ่าน

เริ่มหรือหยุดบันทึกรหัสผ่าน

Chrome จะเสนอให้บันทึกรหัสผ่านโดยค่าเริ่มต้น คุณปิดหรือเปิดตัวเลือกนี้ได้ทุกเมื่อ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน รหัสผ่าน
  • หากไม่พบไอคอนรหัสผ่าน ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. คลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้าย
 4. เปิดหรือปิดเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน
ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปโดยอัตโนมัติ
คุณลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติในเว็บไซต์และแอปที่บันทึกข้อมูลของคุณไว้ด้วยฟีเจอร์ "ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ" ได้ การเปิด "ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ" จะช่วยให้ไม่ต้องยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
หากต้องการยืนยันข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้ปิด "ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ"
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ and then รหัสผ่าน รหัสผ่าน
  • หากไม่พบบัญชี Google ของคุณ ให้ดูวิธีเปิดการซิงค์ใน Chrome
  • หากไม่พบไอคอนรหัสผ่าน ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. คลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้าย
 4. เปิดหรือปิดลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ
เพิ่มเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ลงในหน้าจอหลัก

เพื่อการเข้าถึงด่วน คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google เป็นทางลัดได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. ทางด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น เพิ่มทางลัด
 4. คลิกติดตั้ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Progressive Web App
ตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

คุณสามารถตรวจสอบรหัสผ่านทั้งหมดที่บันทึกไว้ได้พร้อมกันเพื่อดูว่ารหัสผ่านรั่วไหลจากการละเมิดข้อมูลหรือเป็นรหัสผ่านที่อาจไม่รัดกุมและคาดเดาได้ง่ายหรือไม่

วิธีตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน รหัสผ่าน
  • หากไม่พบไอคอนรหัสผ่าน ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. คลิกตรวจสอบทางด้านซ้าย

คุณจะเห็นรายละเอียดเมื่อมีรหัสผ่านที่รั่วไหลจากการละเมิดข้อมูลและรหัสผ่านที่ไม่รัดกุมและคาดเดาได้ง่าย

จัดการการแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนจาก Chrome หากใช้ชุดรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่ถูกละเมิดจากการที่ข้อมูลรั่วไหลในเว็บไซต์หรือแอปของบุคคลที่สาม ชุดรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่ถูกละเมิดนั้นไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีการเผยแพร่ออนไลน์

เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกละเมิดโดยเร็วที่สุด คุณทำตามวิธีการใน Chrome เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ใช้รหัสผ่านนั้นได้ และตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้สำหรับเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจบันทึกรหัสผ่านไว้

Chrome จะตรวจสอบว่ารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของคุณได้รับการป้องกันเพื่อไม่ให้ Google อ่านได้

วิธีเริ่มหรือหยุดการแจ้งเตือน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจากนั้น ความปลอดภัย จากนั้น การปกป้องแบบมาตรฐาน
 4. เปิดหรือปิดเตือนคุณในกรณีที่รหัสผ่านรั่วไหลจากการละเมิดข้อมูล
เคล็ดลับ: ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้เมื่อเปิดตัวเลือก "Google Safe Browsing" ไว้เท่านั้น

ปิดการแจ้งเตือนสำหรับเว็บไซต์เฉพาะเจาะจง:

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. หากต้องการตรวจสอบว่ารหัสผ่านใดที่บันทึกไว้ถูกละเมิด ให้คลิกการตรวจสอบ
 4. คลิกลูกศร ทางด้านขวาของ "รหัสผ่านที่ถูกละเมิด"
 5. ค้นหาเว็บไซต์ของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการหยุด
 6. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดคำเตือน
เคล็ดลับ: หากต้องการกู้คืนคำเตือนของเว็บไซต์ ในส่วน "คำเตือนที่ปิดไป" ให้คลิก "เพิ่มเติม" จัดระเบียบ ข้างเว็บไซต์ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนอีกครั้ง จากนั้นคลิกกู้คืนคำเตือน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน
หาก Chrome ไม่ได้บันทึกหรือเสนอที่จะบันทึกรหัสผ่าน โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้
การบันทึกและซิงค์รหัสผ่านของ Chrome

การบันทึกรหัสผ่านของ Chrome ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจัดเก็บและใช้รหัสผ่านนั้นในอุปกรณ์หลายชิ้นหรือไม่ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ Chrome คุณจะบันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google ได้ จากนั้นจะใช้รหัสผ่านได้ใน Chrome บนอุปกรณ์ต่างๆ และบางแอปในอุปกรณ์ Android

หรือคุณจะจัดเก็บรหัสผ่านไว้เฉพาะภายในคอมพิวเตอร์ก็ได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
885840962471107787
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
237