Hantera sparade lösenord

Du kan ange att Chrome ska komma ihåg lösenord för olika webbplatser. Aktivera synkronisering i Chrome om du vill använda dina lösenord på olika enheter.

Om du anger ett nytt lösenord på en webbplats får du frågan om du vill spara det i Chrome. Godkänn genom att klicka på Spara.

 • Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska om du vill se lösenordet som ska sparas.
 • Om det finns flera lösenord på sidan klickar du på nedåtpilen Nedåtpil. Välj det lösenord som du vill spara.
 • Om användarnamnet inte är ifyllt eller är felaktigt klickar du på textrutan vid Användarnamn. Skriv det användarnamn som du vill spara.
 • Om du vill spara ett annat lösenord klickar du på textrutan vid Lösenord. Skriv lösenordet som du vill spara.

Logga in med ett sparat lösenord

Om du har sparat lösenordet vid ett tidigare besök på en webbplats kan Chrome hjälpa dig att logga in.

 1. Öppna en webbplats som du har besökt tidigare på datorn.
 2. Öppna webbplatsens inloggningsformulär.
  • Om du har sparat ett enda användarnamn och lösenord för webbplatsen: Inloggningsformuläret fylls i automatiskt.
  • Om du har sparat fler än ett användarnamn och lösenord: Välj de inloggningsuppgifter som du vill använda i fältet för användarnamn.

Visa, radera och exportera sparade lösenord

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord.
 3. Visa, radera eller exportera lösenord:
  • Visa: Klicka på Visa lösenord Förhandsgranska till höger om webbplatsen. Om du låser datorn med ett lösenord måste du ange det lösenordet.
  • Radera: Klicka på Mer Mer till höger om webbplatsen följt av Ta bort.
  • Exportera: Klicka på Mer Mer till höger om Sparade lösenord följt av Exportera lösenord.

Om du vill ta bort alla sparade lösenord kan du rensa webbinformation och välja Lösenord.

Börja eller sluta spara lösenord

Som standard kan du spara ditt lösenord i Chrome. Du kan inaktivera eller aktivera funktionen när som helst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord.
 3. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Åtgärda problem med lösenord

Om inga lösenord sparas i Chrome, eller om ingen fråga om att spara dem visas, läser du mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter.

Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte. Synkroniserade lösenord kan användas i Chrome på alla dina enheter och i vissa appar på Android-enheter.

När synkronisering har aktiverats för lösenord i Chrome sparas lösenorden i Google-kontot.

Annars sparas lösenorden bara i Chrome på datorn.

Relaterade länkar