Hantera lösenord

Du kan spara dina lösenord för olika webbplatser i Chrome.

Läs mer om hur dina lösenord skyddas i Chrome.

Läs mer om kryptering på enheten för lösenord.

Om du anger ett nytt lösenord på en webbplats får du frågan om du vill spara det i Chrome. Godkänn genom att trycka på Spara.
Lägga till ett nytt lösenord
 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Lösenordshantering Lösenord.
 3. Tryck på Lägg till lösenord.
 4. Ange webbplats, användarnamn och lösenord.
 5. Tryck på Spara.
Logga in med ett sparat lösenord
Om du har sparat lösenordet vid ett tidigare besök på en webbplats kan Chrome hjälpa dig att logga in. 
 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Öppna webbplatsens inloggningsformulär.
  • Om du har sparat ett användarnamn och lösenord för webbplatsen kan du välja användarnamnsfältet och välja dina inloggningsuppgifter.
 3. Om du vill tillåta att du loggas in i Chrome med det sparade användarnamnet och lösenordet använder du ditt Face ID, TouchID eller lösenord.

Tips! Om du inte hittar lösenordet du letar efter trycker du på Använd tangentbordet följt av Nyckel Spara lösenordet följt av Välj lösenord.

Lägga till anteckningar i ett sparat lösenord

Du kan lägga till anteckningar i ett sparat lösenord för att komma ihåg information om ett konto eller för att spara uppgifter som krävs vid inloggning. När du har lagt till en anteckning har den samma säkerhetsskydd som ett lösenord.

 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Lösenordshantering Lösenord.
 3. Tryck på det sparade lösenordet under Sparade lösenord.
 4. Tryck på Redigera.
 5. Skriv anteckningen i textrutan.
 6. Tryck på Klar.
Visa, redigera, radera eller exportera lösenord
 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Lösenordshantering Lösenord.
 3. Visa, redigera, radera eller exportera ett lösenord:
  • Visa:
   1. Tryck på lösenordet som du vill visa.
   2. Tryck på Visa lösenord .
  • Redigera:
   1. Tryck på lösenordet som du vill ändra följt av Redigera.
   2. Redigera lösenordet.
   3. När du är klar trycker du på Klar.
  • Radera:
   1. Tryck på Redigera nere till höger.
   2. Tryck på webbplatsen du vill ta bort under Sparade lösenord.
   3. Tryck på Radera.
  • Exportera:
   1. Tryck på Inställningar följt av Exportera lösenord.

Tips! 

 • Alternativt kan du hantera dina lösenord via Visa information genom att trycka länge på det specifika sparade lösenordet i inloggningsarket.
Börja eller sluta spara lösenord

Som standard kan du spara ditt lösenord i Chrome. Du kan aktivera eller inaktivera det här alternativet när du vill.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Lösenordshantering Lösenord.
 3. Tryck på Inställningar nere till vänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.
Använda sparade lösenord i andra appar

När du sparar lösenordet för en webbplats i Chrome

 • kan du använda det sparade lösenordet när du loggar in i en annan webbläsare
 • kan du använda lösenord du har sparat i Chrome i webbplatsens app.
 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Lösenordshantering Lösenord.
 3. Tryck på Inställningar nere till vänsterföljt av Lösenord i andra appar.
 4. Tryck på Inställningar för att komma åt enhetens lösenordsinställningar.
 5. Tryck på Lösenordsalternativ i enhetens lösenordsinställningar.
 6. Aktivera Autofyll lösenord.
 7. Välj Chrome.

Tips! Använd på/av-knappen för att inaktivera Autofyll.

Hantera varningar om lösenordsändring

Det kan visas en varning i Chrome om du använder ett lösenord och användarnamn som har läckt ut i samband med ett dataintrång på en webbplats eller i en app från tredje part. Kombinationer av lösenord och användarnamn som har läckt ut är inte säkra eftersom de har publicerats online.

Vi rekommenderar att du ändrar alla utsatta lösenord så snabbt som möjligt. Du kan ändra lösenord på webbplatsen i fråga och kontrollera dina sparade lösenord för andra webbplatser som lösenordet kan ha sparats på genom att följa anvisningarna i Chrome.

Dina lösenord och användarnamn är skyddade i Chrome så att de inte kan läsas av Google.

Aktivera eller inaktivera aviseringar om utsatta lösenord

Aviseringar om utsatta lösenord aktiveras automatiskt med Utökat skydd.

 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Tryck på Integritet och säkerhet följt av Säker webbsökning följt av Standardskydd .
 4. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera En varning visas om lösenord har läckt ut vid ett dataintrång.
Kontrollera sparade lösenord

Du kan kontrollera alla dina sparade lösenord samtidigt och se om de har läckt ut vid ett dataintrång eller är svaga och lätta att lista ut.

 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Lösenordshantering Lösenord.
 3. Tryck på Kontrollera nu under Lösenordskontroll.
  • Om alternativet Kontrollera nu inte visas trycker du på Lösenordskontroll följt av Kontrollera igen

Tips! Efter första gången du kör lösenordskontrollen körs den automatiskt igen när du öppnar Lösenordshantering Lösenord.

Åtgärda problem med lösenord
Om Chrome inte sparar eller frågar om du vill spara lösenord kan du läsa mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter i Chrome.
Så sparas lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte.

När du loggar in i Chrome kan du spara lösenorden i Google-kontot. Om alternativet Fyll i lösenord automatiskt är aktiverat kan du använda lösenord i Chrome på alla dina enheter och i vissa appar på iPhone eller iPad.

Annars kan du spara lösenord lokalt på din iPhone eller iPad.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny