Hantera lösenord

Du kan spara dina lösenord för olika webbplatser i Chrome.

Läs mer om hur dina lösenord skyddas i Chrome.

Läs mer om kryptering på enheten för lösenord.

Om du anger ett nytt lösenord på en webbplats får du frågan om du vill spara det i Chrome. Godkänn genom att klicka på Spara.

 • Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska om du vill kontrollera lösenordet som ska sparas.
 • Om det finns flera lösenord på sidan klickar du på nedåtpilen Nedåtpil. Välj det lösenord som du vill spara.
 • Om användarnamnet inte är ifyllt eller är felaktigt klickar du på textrutan vid Användarnamn. Ange det användarnamn som du vill spara.
 • Om du vill spara ett annat lösenord klickar du på textrutan vid Lösenord. Skriv lösenordet som du vill spara.
Lägga till ett nytt lösenord manuellt
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering följt av Lägg till.
 3. Ange webbplats, användarnamn och lösenord.
 4. Välj Spara.
Lägga till anteckningar i ett sparat lösenord
Du kan lägga till anteckningar i ett sparat lösenord för att komma ihåg information om ett konto eller för att spara inloggningsuppgifter. När du har lagt till en anteckning har den samma säkerhetsskydd som ett lösenord.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj lösenordet du vill lägga till en anteckning i under Lösenord.
 4. Välj Redigera.
 5. Skriv anteckningen.
 6. Tryck på Spara när du är klar.
Logga in med ett sparat lösenord
Om du har sparat lösenordet i Chrome vid ett tidigare besök på en webbplats kan du få hjälp med inloggningen.
 1. Öppna en webbplats som du har besökt på datorn.
 2. Öppna webbplatsens inloggningsformulär.
  • Om du har sparat ett enskilt användarnamn och lösenord för webbplatsen: Chrome fyller i inloggningsformuläret automatiskt.
  • Om du har sparat fler än ett användarnamn och lösenord: Välj de inloggningsuppgifter som du vill använda i fältet för användarnamn.
Använda biometrisk autentisering med lösenord

När biometrisk autentisering är aktiverat kan du öka integriteten och säkerheten när du fyller i lösenord automatiskt med hjälp av enhetens fingeravtryckssensor.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Inställningar.
 4. Så här aktiverar du biometrisk autentisering:
  • På PC: Aktivera Fyll i lösenord med Windows Hello.
  • På Mac: Aktivera Fyll i lösenord med Touch ID.
 5. Bekräfta ditt val genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tips!

 • Om datorn har biometriska funktioner kan du även använda biometrisk autentisering för att
  • visa dina lösenord
  • kopiera dina lösenord
  • redigera dina lösenord.
 • Biometrisk autentisering är aktiverat som standard.
Visa, redigera, radera eller exportera sparade lösenord
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord väljer du Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Visa, redigera, radera eller exportera lösenord:
  • Visa: Välj pilen till höger om lösenordet följt av Visa lösenord Förhandsgranska.
  • Redigera: Välj pilen till höger om lösenordet följt av Redigera.
  • Radera: Välj pilen till höger om webbplatsen följt av Radera.
  • Exportera: Välj Inställningar till vänster.
   • Välj Ladda ned fil under Exportera lösenord.

Om du vill radera alla sparade lösenord kan du radera webbinformation och välja Lösenord.

Börja eller sluta spara lösenord

Som standard kan du spara ditt lösenord i Chrome. Du kan inaktivera eller aktivera funktionen när som helst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord väljer du Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Inställningar till vänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.
Logga in på webbplatser och i appar automatiskt
Du kan logga in automatiskt på webbplatser och i appar där du har sparat dina uppgifter med Automatisk inloggning. När du aktiverar Automatisk inloggning behöver du inte bekräfta ditt användarnamn och lösenord.
Om du vill bekräfta dina sparade användaruppgifter när du loggar in kan du inaktivera Automatisk inloggning.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Uppe till höger väljer du Profil Profil and then Lösenord Lösenord.
 3. Välj Inställningar till vänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Logga in automatiskt.
Lägga till Google Lösenordshantering på startskärmen

Du kan lägga till Google Lösenordshantering som en genväg för snabb åtkomst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Inställningar till vänster följt av Lägg till genväg.
 4. Välj Installera.
Läs mer om att använda progressiva webbappar.
Kontrollera sparade lösenord

Du kan kontrollera alla dina sparade lösenord samtidigt och se om de har läckt ut vid ett dataintrång eller är svaga och lätta att lista ut.

Så här kontrollerar du sparade lösenord:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord väljer du Mer följt av uppe till höger Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Kontroll till vänster.

Du får information om lösenord som har läckt ut vid ett dataintrång och lösenord som är svaga och lätta att lista ut.

Hantera varningar om lösenordsändring

Det kan visas en varning i Chrome om du använder ett lösenord och användarnamn som har läckt ut i samband med ett dataintrång på en webbplats eller i en app från tredje part. Kombinationer av lösenord och användarnamn som har läckt ut är inte säkra eftersom de har publicerats online.

Vi rekommenderar att du ändrar alla utsatta lösenord så snabbt som möjligt. Du kan ändra lösenord på webbplatsen i fråga och kontrollera dina sparade lösenord för andra webbplatser som lösenordet kan ha sparats på genom att följa anvisningarna i Chrome.

Dina lösenord och användarnamn är skyddade i Chrome så att de inte kan läsas av Google.

Så här startar eller stoppar du aviseringar:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Säkerhet följt av Standardskydd.
 4. Aktivera eller inaktivera En varning visas om lösenord har läckt ut vid ett dataintrång.
Tips! Den här funktionen är endast tillgänglig om alternativet Säker webbsökning är aktiverat.

Ignorera aviseringar för specifika webbplatser:

 1. Öppna Chrome på datorn.

 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Kontroll för att kontrollera vilka av dina sparade lösenord som har utsatts för intrång.
 4. Välj pilen till höger om Utsatta lösenord.
 5. Hitta webbplatsen vars aviseringar du vill sluta få.
 6. Välj Mer Mer följt av Ignorera varning.
Tips! Om du vill återställa webbplatsvarningar går du till Ignorerade varningar och väljer Mer Ordna bredvid webbplatsen vars aviseringar du vill börja få igen. Välj sedan Återställ varning.
Åtgärda problem med lösenord
Om Chrome inte sparar eller frågar om du vill spara lösenord kan du läsa mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter.
Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte. Om du är inloggad i Chrome kan du spara lösenorden i Google-kontot. Då kan lösenorden användas i Chrome på alla dina enheter och i vissa appar på Android-enheter.

Om du inte är det kan du bara spara lösenorden lokalt på datorn.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny