Hantera lösenord

Du kan spara dina lösenord för olika webbplatser i Chrome.

Läs mer om hur dina lösenord skyddas i Chrome.

Läs mer om kryptering på enheten för lösenord.

Om du anger ett nytt lösenord på en webbplats får du frågan om du vill spara det i Chrome. Godkänn genom att klicka på Spara.

 • Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska om du vill se lösenordet som ska sparas.
 • Om det finns flera lösenord på sidan klickar du på nedåtpilen Nedåtpil. Välj det lösenord som du vill spara.
 • Om användarnamnet inte är ifyllt eller är felaktigt klickar du på textrutan vid Användarnamn. Ange det användarnamn som du vill spara.
 • Om du vill spara ett annat lösenord klickar du på textrutan vid Lösenord. Skriv lösenordet som du vill spara.
Lägga till ett nytt lösenord manuellt
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar följt av Autofyll.
 3. Klicka på Lösenordshantering följt av Lägg till.
 4. Ange webbplats, användarnamn och lösenord.
 5. Klicka på Spara.
Tips! Om du är inloggad på Google-kontot på datorn kan du spara lösenordet i Google-kontot eller lokalt på enheten.
Lägga till anteckningar i ett sparat lösenord
Du kan lägga till anteckningar i ett sparat lösenord för att komma ihåg information om ett konto eller för att spara vissa uppgifter som krävs vid inloggning. När du har lagt till en anteckning har den samma säkerhetsskydd som ett lösenord.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Autofyll till vänster följt av Lösenordshantering.
 4. Välj det lösenord som du vill lägga till en anteckning för under Sparade lösenord.
 5. Välj Redigera under Anteckning och skriv anteckningen.
 6. Tryck på Spara när du är klar.
Logga in med ett sparat lösenord
Om du har sparat lösenordet i Chrome vid ett tidigare besök på en webbplats kan du få hjälp med inloggningen.
 1. Öppna en webbplats som du har besökt på datorn.
 2. Öppna webbplatsens inloggningsformulär.
  • Om du har sparat ett enskilt användarnamn och lösenord för webbplatsen: Chrome fyller i inloggningsformuläret automatiskt.
  • Om du har sparat fler än ett användarnamn och lösenord: Välj de inloggningsuppgifter som du vill använda i fältet för användarnamn.
Visa, redigera, radera eller exportera sparade lösenord
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord väljer du Mer Mer uppe till höger på skärmen följt av Inställningar följt av Autofyll följt av Lösenordshantering.
 3. Visa, redigera, radera eller exportera lösenord:
  • Visa: Välj högerpilen  till höger om lösenordet följt av välj Visa lösenord Förhandsgranska.
  • Redigera: Välj pilen  till höger om lösenordet följt av Redigera.
  • Radera: Välj pilen  till höger om webbplatsen följt av Radera.
  • Exportera: Klicka på Mer Mer till höger om Sparade lösenord följt av Exportera lösenord.

Om du vill rensa alla sparade lösenord kan du rensa webbinformation och välja Lösenord.

Börja eller sluta spara lösenord

Som standard kan du spara ditt lösenord i Chrome. Du kan inaktivera eller aktivera funktionen när som helst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord klickar du på Mer Mer uppe till höger på skärmen följt av Inställningar följt av Autofyll följt av Lösenordshantering.
 3. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.
Logga in på webbplatser och i appar automatiskt
Du kan logga in automatiskt på webbplatser och i appar där du har sparat dina uppgifter med Automatisk inloggning. När du aktiverar Automatisk inloggning behöver du inte bekräfta ditt användarnamn och lösenord.
Om du vill bekräfta dina sparade användaruppgifter när du loggar in kan du inaktivera Automatisk inloggning.
 1. Öppna Chrome på datorn. 
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger and thenLösenord.
 3. Aktivera eller inaktivera Automatisk inloggning.
Kontrollera sparade lösenord

Du kan kontrollera alla dina sparade lösenord samtidigt och se om de har läckt ut vid ett dataintrång eller är svaga och lätta att lista ut.

Så här kontrollerar du sparade lösenord:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord klickar du på Mer Mer uppe till höger på skärmen följt av Inställningar följt av Autofyll följt av Lösenordshantering.
 3. Klicka på Kontrollera lösenord.

Du får information om lösenord som har läckt ut vid ett dataintrång och om några lösenord är svaga.

Hantera varningar om lösenordsändring

Det kan visas en varning i Chrome om du använder ett lösenord och användarnamn som har läckt ut i samband med ett dataintrång på en webbplats eller i en app från tredje part. Kombinationer av lösenord och användarnamn som har läckt ut är inte säkra eftersom de har publicerats online. 

Vi rekommenderar att du ändrar alla utsatta lösenord så snabbt som möjligt. Du kan ändra lösenord på webbplatsen i fråga och kontrollera dina sparade lösenord för andra webbplatser som lösenordet kan ha sparats på genom att följa anvisningarna i Chrome. 

Dina lösenord och användarnamn är skyddade i Chrome så att de inte kan läsas av Google.

Så här startar eller stoppar du aviseringar:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Säkerhet.
 4. Klicka på Standardskydd.
 5. Aktivera eller inaktivera En varning visas om lösenord har läckt ut vid ett dataintrång.
Tips! Den här funktionen är endast tillgänglig om du har aktiverat Säker webbsökning.

Så här ignorerar du aviseringar för specifika webbplatser:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Autofyll till vänster följt av Lösenordshantering.
 4. Klicka på Kontrollera lösenord och kontrollera vilka av dina sparade lösenord som har utsatts för intrång.
 5. Under Utsatta lösenord, bredvid namnet på webbplatsen vars aviseringar du vill stoppa klickar du på Mer Mer följt av Ignorera varning.
Tips! Om du vill återställa webbplatsvarningar går du till Ignorerade varningar och klickar på Mer Ordna bredvid webbplatsen vars aviseringar du vill börja få igen. Klicka sedan på Återställ varning.
Åtgärda problem med lösenord
Om Chrome inte sparar eller frågar om du vill spara lösenord kan du läsa mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter.
Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte. Om du är inloggad i Chrome kan du spara lösenorden i Google-kontot. Då kan lösenorden användas i Chrome på alla dina enheter och i vissa appar på Android-enheter.

Om du inte är det kan du bara spara lösenorden lokalt på datorn.

Relaterade resurser

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
237
false