Správa hesiel

Chrome si môžete nastaviť tak, aby ukladal vaše heslá pre rôzne weby.

Ďalšie informácie o tom, ako Chrome chráni vaše heslá

Ďalšie informácie o šifrovaní hesiel v zariadení

Ak zadáte na webe nové heslo, Chrome sa spýta, či ho má uložiť. Potvrďte kliknutím na Uložiť.

 • Ak si chcete pozrieť heslo, ktoré sa uloží, kliknite na Zobraziť ukážku Ukážka.
 • Ak je na stránke viacero hesiel, kliknite na šípku nadol Šípka nadol. Vyberte heslo, ktoré chcete uložiť.
 • Ak je vaše používateľské meno prázdne alebo nesprávne, kliknite na textové pole vedľa položky Používateľské meno. Zadajte používateľské meno, ktoré chcete uložiť.
 • Ak chcete uložiť iné heslo, kliknite na textové pole vedľa položky Heslo. Zadajte heslo, ktoré chcete uložiť.
Ručné pridanie nového hesla
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google a potom Pridať.
 3. Zadajte web, používateľské meno a heslo.
 4. Vyberte Uložiť.
Pridanie poznámok k uloženému heslu
K uloženému heslu môžete pridať poznámky, ktoré vám pomôžu zapamätať si informácie o účte, alebo môžete uložiť prihlasovacie podrobnosti. Keď poznámku pridáte, bude mať rovnakú ochranu zabezpečenia ako heslo.
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. V sekcii Heslá vyberte heslo, ku ktorému chcete pridať poznámku.
 4. Vyberte položku Upraviť.
 5. Zadajte poznámku.
 6. Po dokončení vyberte Uložiť.
Prihlásenie uloženým heslom
Ak ste si v Chrome pri predchádzajúcej návšteve webu uložili heslo, Chrome vám môže pomôcť prihlásiť sa.
 1. Prejdite v počítači na web, ktorý ste už predtým navštívili.
 2. Na webe prejdite na prihlasovací formulár.
 3. Ak ste si na webe uložili jedno používateľské meno a heslo, Chrome prihlasovací formulár automaticky vyplní.
 4. Ak ste si uložili viac ako jedno používateľské meno a heslo, vyberte pole pre používateľské meno a zvoľte prihlasovacie údaje, ktoré chcete použiť.
Používanie biometrického overenia s heslami

Keď je zapnuté biometrické overenie, môžete pri automatickom dopĺňaní hesiel zvýšiť ochranu súkromia a zabezpečenie tým, že budete používať senzor odtlačkov prstov zariadenia.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Vyberte Nastavenia.
 4. Ak chcete zapnúť biometrické overenie:
  • V počítači: zapnite Pri zadávaní hesiel používať Windows Hello.
  • V Macu: zapnite Pri zadávaní hesiel používať TouchID.
 5. Podľa pokynov na obrazovke potvrďte svoj výber.

Tipy:

 • Ak máte v počítači možnosť používať biometriu, môžete pomocou biometrického overenia:
  • zobrazovať heslá,
  • kopírovať heslá,
  • upravovať heslá.
 • Biometrické overenie je predvolene zapnuté.
Zobrazenie, úprava, odstránenie alebo exportovanie uložených hesiel
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte profil Profil a potom Heslá Heslá.
  • Ak ikonu Heslá nemôžete nájsť, vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Zobrazenie, úprava, odstránenie alebo export hesla:
  • Zobrazenie: napravo od hesla vyberte šípku a potom Zobraziť heslo Ukážka.
  • Úprava: napravo od hesla vyberte šípku a potom Upraviť.
  • Odstránenie: napravo od webu vyberte šípku a potom Odstrániť.
  • Export: vľavo vyberte Nastavenia.
   • V sekcii Export hesiel vyberte Stiahnuť súbor.

Ak chcete odstrániť všetky uložené heslá, odstráňte dáta prehliadania a vyberte Heslá.

Zapnutie či vypnutie ukladania hesiel

Chrome predvolene ponúka ukladanie hesiel. Túto možnosť môžete kedykoľvek zapnúť či vypnúť.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Profil Profil a potom Heslá Heslá.
  • Ak ikonu Heslá nemôžete nájsť, vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Na ľavej strane vyberte Nastavenia.
 4. Zapnite alebo vypnite Ponúkať ukladanie hesiel.
Automatické prihlasovanie na weboch a v aplikáciách
Môžete sa automaticky prihlasovať v rámci ľubovoľných webov a aplikácií, pre ktoré ste si uložili údaje pomocou automatického prihlásenia. Po zapnutí automatického prihlasovania nemusíte potvrdzovať svoje používateľské meno ani heslo.
Ak ich chcete pri prihlasovaní potvrdzovať, vypnite automatické prihlasovanie.
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Profil Profil and thenHeslá.
  • Ak svoj účet Google nemôžete nájsť, zistite, ako zapnúť synchronizáciu v Chrome.
  • Ak ikonu Heslá nemôžete nájsť, vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Vľavo vyberte Nastavenia.
 4. Zapnite alebo vypnite Prihlasovať automaticky .
Pridanie Správcu hesiel Google na plochu

Správcu hesiel Google si môžete pridať ako odkaz, ktorý vám umožní rýchly prístup.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Vľavo vyberte Nastavenia a potom Pridať odkaz.
 4. Vyberte Inštalovať.
Ďalšie informácie o používaní progresívnych webových aplikácií
Kontrola uložených hesiel

Všetky svoje uložené heslá môžete skontrolovať naraz a overiť, či neboli prezradené pri porušení ochrany údajov, prípadne či sú potenciálne slabé a je možné ich jednoducho uhádnuť.

Uložené heslá skontrolujete takto:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Profil Profil a potom Heslá Heslá.
  • Ak ikonu Heslá nemôžete nájsť, vpravo hore vyberte Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Vľavo vyberte Skontrolovať.

Zobrazia sa podrobnosti o každom hesle prezradenom v rámci porušenia ochrany údajov a všetky slabé aj ľahko uhádnuteľné heslá.

Správa upozornení na zmenu hesla

Ak používate kombináciu hesla a používateľského mena, ktorá bola prezradená v rámci úniku dát na webe alebo v aplikácii tretej strany, Chrome vás môže na to upozorniť. Odhalené kombinácie hesla a používateľského mena sú nebezpečné, pretože boli zverejnené online.

Odhalené heslá vám odporúčame okamžite zmeniť. Podľa pokynov v Chrome môžete zmeniť heslo na webe, kde ste ho použili, a skontrolovať uložené heslá na akomkoľvek inom webe, kde mohli byť uložené.

Chrome zaisťuje ochranu vašich hesiel a používateľského mena, aby ich Google nemohol prečítať.

Ak chcete upozornenia zapnúť alebo vypnúť:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Zabezpečeniea potom Štandardná ochrana.
 4. Zapnite alebo vypnite Upozorňovať pri prezradení hesiel v rámci porušenia ochrany údajov.
Tip: Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Bezpečné prehliadanie.

Odmietnutie upozornení týkajúcich sa konkrétnych webov:

 1. Otvorte v počítači Chrome.

 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Heslá a automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel Google.
 3. Ak chcete zistiť, ktoré uložené heslá boli odhalené, vyberte Skontrolovať.
 4. Napravo od sekcie Odhalené heslá vyberte šípku .
 5. Vyhľadajte web, ktorého sa týkajú upozornenia, ktoré chcete zastaviť.
 6. Vyberte Viac Viac a potom Zavrieť upozornenie.
Tip: Ak chcete obnoviť upozornenia webu, v sekcii Ignorované upozornenia vyberte vedľa webu, ktorého upozornenia chcete znova zapnúť, Viac Usporiadať. Potom vyberte Obnoviť upozornenie.
Riešenie problémov s heslami
Ak Chrome neukladá heslá alebo túto možnosť neponúka, zistite, ako riešiť problémy s uloženými údajmi.
Ako funguje ukladanie a synchronizácia hesiel v Chrome

Spôsob ukladania hesiel v Chrome závisí od toho, či ich chcete uchovať a používať vo viacerých zariadeniach. Po prihlásení do Chromu si môžete heslá ukladať do účtu Google. Potom ich môžete používať v Chrome vo všetkých svojich zariadeniach aj niektorých aplikáciách v zariadeniach s Androidom.

V opačnom prípade môžete heslá ukladať iba miestne vo svojom počítači.

Súvisiace zdroje

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka