Správa hesiel

Chrome si môžete nastaviť tak, aby ukladal vaše heslá pre rôzne weby.

Ďalšie informácie o tom, ako Chrome chráni vaše heslá

Ďalšie informácie o šifrovaní hesiel v zariadení

Ak zadáte na webe nové heslo, Chrome sa spýta, či ho má uložiť. Výzvu potvrďte kliknutím na Uložiť.

 • Ak si chcete pozrieť heslo, ktoré sa uloží, kliknite na možnosť Ukážka Ukážka.
 • Ak je na stránke viacero hesiel, kliknite na šípku nadol Šípka nadol. Vyberte heslo, ktoré chcete uložiť.
 • Ak je vaše používateľské meno prázdne alebo nesprávne, kliknite na textové pole vedľa položky Používateľské meno. Zadajte používateľské meno, ktoré chcete uložiť.
 • Ak chcete uložiť iné heslo, kliknite na textové pole vedľa položky Heslo. Zadajte heslo, ktoré chcete uložiť.
Ručné pridanie nového hesla
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Automatické dopĺňanie.
 3. Kliknite na položky Správca hesiela potom Pridať.
 4. Zadajte web, používateľské meno a heslo.
 5. Kliknite na Uložiť.
Tip: Ak ste sa prihlásili do svojho účtu Google v počítači, môžete si heslo uložiť do účtu Google alebo ho miestne uložiť v zariadení.
Prihlásenie uloženým heslom
Ak ste si v Chrome pri predchádzajúcej návšteve webu uložili heslo, Chrome vám môže pomôcť prihlásiť sa.
 1. Prejdite v počítači na web, ktorý ste už predtým navštívili.
 2. Na webe prejdite na prihlasovací formulár.
 3. Ak ste si na webe uložili jedno používateľské meno a heslo, Chrome prihlasovací formulár automaticky vyplní.
 4. Ak ste si uložili viac ako jedno používateľské meno a heslo, vyberte pole pre používateľské meno a zvoľte prihlasovacie údaje, ktoré chcete použiť.
Zobrazenie, úprava, odstránenie alebo exportovanie uložených hesiel
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil a potom Heslá Heslá.
  • Ak ikonu Heslá nevidíte, v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel.
 3. Zobrazenie, úprava, odstránenie alebo exportovanie hesla:
  • Zobrazenie: napravo od webu kliknite na Zobraziť heslo Ukážka. Ak máte nastavené zamykanie počítača heslom, zobrazí sa výzva na zadanie hesla počítača.
  • Úprava: napravo od webu kliknite na Viac Viac a potom Upraviť heslo.
  • Odstránenie: napravo od webu kliknite na Viac Viac a potom Odstrániť.
  • Exportovanie: napravo od položky Uložené heslá kliknite na Viac Viac a potom Exportovať heslá.

Ak chcete všetky uložené heslá vymazať, vymažte dáta prehliadania a vyberte Heslá.

Zapnutie či vypnutie ukladania hesiel

Chrome predvolene ponúka ukladanie hesiel. Túto možnosť môžete kedykoľvek zapnúť či vypnúť.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil a potom Heslá Heslá.
  • Ak ikonu Heslá nevidíte, v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel.
 3. Zapnite alebo vypnite Ponúkať ukladanie hesiel.
Automatické prihlasovanie na weboch a v aplikáciách
Môžete sa automaticky prihlasovať v rámci ľubovoľných webov a aplikácií, pre ktoré ste si uložili údaje pomocou automatického prihlásenia. Po zapnutí automatického prihlasovania nemusíte potvrdzovať svoje používateľské meno ani heslo.
Ak ich chcete pri prihlasovaní potvrdzovať, vypnite automatické prihlasovanie.
 1. Otvorte v počítači Chrome. 
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil and then Heslá Heslá.
 3. Zapnite alebo vypnite Automatické prihlásenie.
Kontrola uložených hesiel

Všetky svoje uložené heslá môžete skontrolovať naraz a overiť, či neboli prezradené pri porušení ochrany údajov, prípadne či sú potenciálne slabé a je možné ich jednoducho uhádnuť.

Uložené heslá skontrolujete takto:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil a potom Heslá Heslá.
  • Ak ikonu Heslá nevidíte, v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel.
 3. Kliknite na Skontrolovať heslá.

Zobrazia sa informácie o tom, ktoré heslá boli odhalené pri porušení ochrany údajov a ktoré môžu byť slabé.

Správa upozornení na zmenu hesla

Ak používate kombináciu hesla a používateľského mena, ktorá bola prezradená v rámci úniku dát na webe alebo v aplikácii tretej strany, môže vás Chrome na to upozorniť. Odhalené kombinácie hesla a používateľského mena sú nebezpečné, pretože boli zverejnené online. 

Odhalené heslá vám odporúčame okamžite zmeniť. Podľa pokynov v Chrome môžete zmeniť heslo na webe, kde ste ho použili, a skontrolovať uložené heslá na akomkoľvek inom webe, kde mohli byť uložené. 

Chrome zaisťuje ochranu vašich hesiel a používateľského mena, aby ich Google nemohol prečítať.

Ak chcete upozornenia zapnúť alebo vypnúť:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Zabezpečenie.
 4. Kliknite na položku Štandardná ochrana.
 5. Zapnite alebo vypnite možnosť Upozorňovať pri prezradení hesiel v rámci porušenia ochrany údajov.
Tip: Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je aktivovaná možnosť Bezpečné prehliadanie.

Ak chcete odmietnuť upozornenia konkrétnych webov:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na položky Automatické dopĺňanie a potom Správca hesiel.
 4. Ak chcete zistiť, ktoré uložené heslá boli odhalené, kliknite na Skontrolovať heslá.
 5. V sekcii Odhalené heslá kliknite vedľa názvu webu, ktorého upozornenia chcete vypnúť, na Viac Viac a potom Odmietnuť upozornenie.
Tip: Ak chcete obnoviť upozornenia webu, v sekcii Odmietnuté upozornenia kliknite vedľa webu, ktorého upozornenia chcete znova zapnúť, na Viac Usporiadať. Potom kliknite na Obnoviť upozornenie.
Riešenie problémov s heslami
Ak Chrome neukladá heslá alebo túto možnosť neponúka, zistite, ako riešiť problémy s uloženými údajmi.
Ako funguje ukladanie a synchronizácia hesiel v Chrome

Spôsob ukladania hesiel v Chrome závisí od toho, či ich chcete uchovať a používať vo viacerých zariadeniach. Po prihlásení do Chromu si môžete heslá ukladať do účtu Google. Potom ich môžete používať v Chrome vo všetkých svojich zariadeniach aj niektorých aplikáciách v zariadeniach s Androidom.

V opačnom prípade môžete heslá ukladať iba miestne vo svojom počítači.

Súvisiace zdroje

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
237
false
false