Správa hesiel webových stránok

Prehliadač Google Chrome môže ukladať používateľské mená a heslá, ktoré používate na rôznych webových stránkach. Ak si používateľské meno a heslo uložíte, prehliadač Chrome môže pri najbližšej návšteve týchto webových stránok prihlasovacie pole vyplniť automaticky.

Tieto heslá sa ukladajú do toho istého systému, do ktorého sa ukladajú heslá uložené v ostatných prehliadačoch. Na počítači Mac používa prehliadač Google Chrome na ukladanie vašich prihlasovacích údajov aplikáciu Keychain Access.

Všetky tieto heslá vrátane hesiel uložených v iných prehliadačoch je možné synchronizovať s vaším účtom Google, takže ich budete mať k dispozícii aj na iných počítačoch, na ktorých pracujete.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie ukladania hesiel

 1. Kliknite na Ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 4. Ak chcete, aby vám prehliadač Chrome pri každom prihlásení na nových webových stránkach ponúkol možnosť uloženia hesla, prejdite do sekcie Heslá a formuláre a začiarknite políčko Ponúkať uloženie hesiel.

Používate Chromebook v práci alebo v škole? Je možné, že ukladanie hesiel povoľuje alebo zakazuje správca siete. V takom prípade tu nebudete môcť toto nastavenie zmeniť. Viac informácií o používaní spravovaného Chromebooku

Odstránenie uložených hesiel

 1. Kliknite na Ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 4. V sekcii Heslá a formuláre kliknite na položku Spravovať uložené heslá. Zobrazí sa zoznam všetkých používateľských mien a hesiel, ktoré sa uložili.
  • Používatelia zariadení so systémom Windows, Linux a Chrome: V dialógovom okne Heslá umiestnite kurzor myši na adresu stránok, ktorých heslo chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo X, ktoré sa zobrazí napravo od adresy.
  • Používatelia počítačov Mac: Uložené heslá môžete odstrániť v zobrazenom dialógovom okne aplikácie Keychain Access.

Pomocou dialógového okna Vymazať údaje prehliadania môžete tiež odstrániť všetky záznamy o heslách uložené počas konkrétneho obdobia.

Zmena nastavenia hesiel pre konkrétne webové stránky

Ak sa rozhodnete, že má prehliadač Google Chrome ukladať heslá webových stránok, zobrazí sa pri každom prihlásení na nových webových stránkach výzva na potvrdenie uloženia hesla. Ak vo výzve kliknete na možnosť Nikdy v prípade týchto stránok, vaše heslo pre tieto stránky sa neuloží a stránky sa pridajú do zoznamu stránok, ktorých heslá sa nemajú ukladať.

Tento zoznam môžete upraviť nasledovne:

 1. Kliknite na Ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 4. Kliknite na možnosť Spravovať heslá.
 5. V zobrazenom dialógovom okne Heslá prejdite posúvaním nadol do sekcie Neuložené.
 6. Ak chcete zo zoznamu niektoré stránky odstrániť, vyberte ich a potom kliknite na ikonu X, ktorá sa zobrazí na konci riadka.

Keď teraz odstránené webové stránky znova navštívite, mala by sa pri prihlásení opäť zobraziť výzva na potvrdenie alebo odmietnutie uloženia hesla (ak ste zobrazovanie tejto výzvy v prehliadači Google Chrome povolili).

Poznámka: Keď sa prihlásite do prehliadača Chrome, zadané heslo sa neuloží. Toto heslo totiž chráni ostatné heslá uložené v prehliadači Chrome. Prehliadač Chrome vám však ponúkne uloženie prihlasovacích údajov ktoréhokoľvek iného účtu Google (okrem účtu, do ktorého ste aktuálne prihlásený/-á).