Paroļu pārvaldība

Pārlūkā Chrome varat iestatīt paroļu saglabāšanu noteiktām vietnēm.

Uzziniet vairāk par to, kā pārlūkā Chrome tiek aizsargātas jūsu paroles.

Uzziniet vairāk par paroļu šifrēšanu ierīcē.

Ja vietnē ievadīsiet jaunu paroli, pārlūkā Chrome tiks piedāvāts to saglabāt. Lai piekristu, noklikšķiniet uz Saglabāt.

 • Lai pārbaudītu, kāda parole tiks saglabāta, noklikšķiniet uz Priekšskatīt Priekšskatīt.
 • Ja lapā ir vairākas paroles, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Lejupvērstā bultiņa. Izvēlieties paroli, kuru saglabāt.
 • Ja lietotājvārds nav ievadīts vai ir ievadīts nepareizi, noklikšķiniet uz tekstlodziņa blakus vienumam Lietotājvārds. Ievadiet lietotājvārdu, kuru vēlaties saglabāt.
 • Ja vēlaties saglabāt citu paroli, noklikšķiniet uz tekstlodziņa blakus vienumam “Parole”. Ievadiet paroli, kuru vēlaties saglabāt.
Jaunas paroles manuāla pievienošana
 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks un pēc tam Pievienot.
 3. Ievadiet vietni, lietotājvārdu un paroli.
 4. Atlasiet vienumu Saglabāt.
Piezīmju pievienošana saglabātai parolei
Varat pievienot piezīmes kādai saglabātai parolei, lai neaizmirstu informāciju par konkrētu kontu vai saglabātu pierakstīšanās informāciju. Pēc piezīmes pievienošanas tai būs tāda pati drošības aizsardzība kā parolei.
 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Sadaļā “Paroles” izvēlieties paroli, kurai vēlaties pievienot piezīmi.
 4. Atlasiet vienumu Rediģēt.
 5. Ievadiet piezīmi.
 6. Kad esat pabeidzis, atlasiet Saglabāt.
Pierakstīšanās, izmantojot saglabātu paroli
Ja kādā no iepriekšējiem vietnes apmeklējumiem saglabājāt paroli pārlūkā Chrome, varat ērtāk pierakstīties, atverot vietni šajā pārlūkā.
 1. Datorā pārejiet uz iepriekš apmeklētu vietni.
 2. Atveriet vietnes pierakstīšanās veidlapu.
  • Ja šai vietnei esat saglabājis vienu lietotājvārdu un paroli, pārlūkā Chrome tiks automātiski aizpildīta pierakstīšanās veidlapa.
  • Ja esat saglabājis vairākus lietotājvārdus un paroles, atlasiet lietotājvārda lauku un izvēlieties pierakstīšanās informāciju, ko izmantot.
Biometriskās autentifikācijas izmantošana darbībām ar parolēm

Ja ir ieslēgta biometriskā autentifikācija, varat izmantot ierīces pirksta nospieduma sensoru, lai uzlabotu konfidencialitāti un drošību, kad automātiski aizpildāt paroles.

 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Atlasiet vienumu Iestatījumi.
 4. Lai ieslēgtu biometrisko autentifikāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.
  • Windows datorā: ieslēdziet iestatījumu Aizpildot paroles, izmantot Windows Hello.
  • Mac datorā: ieslēdziet iestatījumu Aizpildot paroles, izmantot Touch ID.
 5. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai apstiprinātu atlasi.

Padomi

 • Ja jūsu datoram ir biometrijas iespējas, varat izmantot biometrisko autentifikāciju arī šādām darbībām:
  • paroļu atklāšanai;
  • paroļu kopēšanai;
  • paroļu rediģēšanai.
 • Pēc noklusējuma biometriskā autentifikācija ir ieslēgta.
Saglabāto paroļu rādīšana, rediģēšana, dzēšana vai eksportēšana
 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Profils Profils un pēc tam Paroles Paroles.
  • Ja nevarat atrast ikonu Paroles, augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Lai rādītu, rediģētu, dzēstu vai eksportētu kādu paroli, veiciet tālāk norādītās darbības.
  • Rādīšana: paroles labajā pusē atlasiet bultiņu  un pēc tam Rādīt paroli Priekšskatīt.
  • Rediģēšana: paroles labajā pusē atlasiet bultiņu  un pēc tam Labot.
  • Dzēšana: paroles labajā pusē atlasiet bultiņu  un pēc tam Dzēst.
  • Eksportēšana: kreisajā malā atlasiet Iestatījumi.
   • Sadaļā “Paroļu eksportēšana” atlasiet Lejupielādēt failu.

Lai notīrītu visas saglabātās paroles, notīriet pārlūkošanas datus un atlasiet Paroles.

Paroļu saglabāšanas sākšana vai apturēšana

Pēc noklusējuma Chrome piedāvā saglabāt jūsu paroli. Jebkurā brīdī varat izslēgt vai ieslēgt šo opciju.

 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Profils Profils un pēc tam Paroles Paroles.
  • Ja nevarat atrast ikonu Paroles, augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Kreisajā malā atlasiet vienumu Iestatījumi.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Piedāvāt saglabāt paroles.
Automātiska pierakstīšanās vietnēs un lietotnēs
Izmantojot automātisko pierakstīšanos, varat automātiski pierakstīties vietnēs un lietotnēs, kurās esat saglabājis savu informāciju. Ja ieslēgsiet iestatījumu “Automātiska pierakstīšanās”, jums nebūs jāapstiprina savs lietotājvārds un parole.
Ja pierakstoties vēlaties apstiprināt saglabāto informāciju, varat izslēgt automātisko pierakstīšanos.
 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Profils Profils and then Paroles Paroles.
 3. Kreisajā malā atlasiet vienumu Iestatījumi.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Automātiska pierakstīšanās.
Google paroļu pārvaldnieka pievienošana sākuma ekrānam

Lai ātri piekļūtu Google paroļu pārvaldniekam, varat to pievienot kā saīsni.

 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Kreisajā malā atlasiet vienumu Iestatījumi un pēc tam Pievienot saīsni.
 4. Atlasiet Instalēt.
Uzziniet vairāk par progresīvo tīmekļa lietotņu izmantošanu.
Saglabāto paroļu pārbaude

Varat vienlaikus pārbaudīt visas savas saglabātās paroles, lai uzzinātu, vai tās ir atklātas datu aizsardzības pārkāpuma dēļ vai potenciāli nedrošas un viegli uzminamas.

Lai pārbaudītu saglabātās paroles, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet Profils Profils un pēc tam Paroles Paroles.
  • Ja nevarat atrast ikonu Paroles, augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Kreisajā pusē atlasiet Pārbaude.

Tiks parādīta detalizēta informācija par visām parolēm, kas atklātas datu aizsardzības pārkāpuma dēļ, kā arī par nedrošām, viegli uzminamām parolēm, ja tādas būs.

Ar paroļu maiņu saistītu brīdinājumu pārvaldība

Pārlūkā Chrome var tikt parādīts brīdinājums, ja jūs izmantojat paroles un lietotājvārda kombināciju, kas ir apdraudēta datu noplūdes dēļ kādā trešās puses vietnē vai lietotnē. Apdraudētās paroļu un lietotājvārdu kombinācijas ir nedrošas, jo tās ir publicētas tiešsaistē.

Ieteicams nomainīt visas apdraudētās paroles, cik drīz vien iespējams. Varat izpildīt pārlūkā Chrome sniegtos norādījumus, lai mainītu paroli konkrētā vietnē, un pārbaudīt savas saglabātās paroles pārējām vietnēm, kurās, iespējams, bija saglabāta attiecīgā parole.

Pārlūkā Chrome jūsu paroles un lietotājvārds tiek aizsargāti, lai Google nevarētu tos nolasīt.

Lai sāktu vai apturētu paziņojumu rādīšanu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet Vēl Vēl un pēc tam Iestatījumi.
 3. Noklikšķiniet uz Konfidencialitāte un drošība un pēc tam Drošība un pēc tam Standarta aizsardzība.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Brīdināt, ja paroles tiek atklātas datu aizsardzības pārkāpuma dēļ.
Padoms. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir ieslēgts iestatījums “Droša pārlūkošana”.

Konkrētu vietņu paziņojumu noraidīšana

 1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.

 2. Augšējā labajā stūrī atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Paroles un automātiskā aizpilde un pēc tam Google paroļu pārvaldnieks.
 3. Lai pārbaudītu, kuras no jūsu saglabātajām parolēm ir uzlauztas, noklikšķiniet uz Pārbaude.
 4. Pa labi no vienuma “Uzlauztas paroles” atlasiet bultiņu .
 5. Atrodiet vietni, par kuru nevēlaties turpmāk saņemt paziņojumus.
 6. Atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Noraidīt brīdinājumu.
Padoms. Lai atjaunotu vietnes brīdinājumus, sadaļā “Noraidītie brīdinājumi” atlasiet vienumu Vēl Kārtot blakus vietnei, kuras paziņojumu rādīšanu vēlaties atsākt. Pēc tam atlasiet vienumu Atjaunot brīdinājumu.
Paroļu problēmu novēršana
Ja pārlūkā Chrome netiek saglabātas paroles un netiek piedāvāts tās saglabāt, uzziniet, kā novērst saglabātās informācijas problēmas.
Paroļu saglabāšana un sinhronizēšana pārlūkā Chrome

Paroļu saglabāšana pārlūkā Chrome ir atkarīga no tā, vai vēlaties saglabāt un izmantot paroles vairākās ierīcēs. Ja esat pierakstījies pārlūkā Chrome, varat saglabāt paroles Google kontā. Pēc tam varat izmantot paroles pārlūkā Chrome visās savās ierīcēs, kā arī dažās savu Android ierīču lietotnēs.

Pretējā gadījumā varat tikai lokāli glabāt paroles datorā.

Saistītie resursi

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne