Správa hesel

Pokud chcete, Chrome vaše hesla pro různé weby může ukládat.

Jak Chrome chrání hesla

Další informace o šifrování hesel v zařízení

Když na nějakém webu zadáte nové heslo, Chrome se zeptá, zda ho má uložit. Pokud souhlasíte, klikněte na Uložit.

 • Pokud chcete zobrazit heslo, které se uloží, klikněte na Náhled Náhled.
 • Pokud je na stránce více hesel, klikněte na šipku dolů Šipka dolů. Vyberte heslo, které chcete uložit.
 • Pokud je uživatelské jméno prázdné nebo nesprávné, klikněte na textové pole vedle položky Uživatelské jméno. Zadejte uživatelské jméno, které chcete uložit.
 • Pokud chcete uložit jiné heslo, klikněte na textové pole vedle položky Heslo a zadejte heslo, které chcete uložit.
Ruční přidání nového hesla
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google a pak Přidat.
 3. Zadejte web, uživatelské jméno a heslo.
 4. Klepněte na Uložit.
Přidání poznámek k uloženému heslu
K uloženému heslu můžete přidat poznámky, které vám pomohou zapamatovat si informace o účtu nebo přihlašovací údaje. Přidaná poznámka bude mít stejnou bezpečnostní ochranu jako heslo.
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. V sekci Hesla vyberte heslo, ke kterému chcete přidat poznámku.
 4. Klepněte na Upravit.
 5. Zadejte poznámku.
 6. Až úpravy dokončíte, vyberte Uložit.
Přihlášení pomocí uloženého hesla
Pokud jste při předchozí návštěvě webu uložili heslo, Chrome vám s přihlášením může pomoci.
 1. Přejděte na web, který jste již navštívili.
 2. Přejděte na přihlašovací formulář webu.
 3. Pokud jste pro web uložili jedno uživatelské jméno a heslo: Chrome přihlašovací formulář automaticky vyplní.
 4. Pokud jste uložili více než jedno uživatelské jméno a heslo: Vyberte pole uživatelského jména a zvolte přihlašovací údaje, které chcete použít.
Použití biometrického ověření s hesly

Když je zapnuté biometrické ověření, můžete při automatickém vyplňování hesel používat snímač otisků prstů na zařízení a zvýšit tak ochranu soukromí a zabezpečení.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. Vyberte Nastavení.
 4. Zapnutí biometrického ověření:
  • Počítač s Windows: Zapněte možnost Při vyplňování hesel používat Windows Hello.
  • Mac: Zapněte možnost Při vyplňování hesel používat TouchID.
 5. Potvrďte výběr podle pokynů na obrazovce.

Tipy:

 • Pokud má váš počítač biometrické funkce, můžete biometrické ověření používat také k následujícím účelům:
  • Zobrazení hesla
  • Zkopírování hesla
  • Úprava hesla
 • Biometrické ověření je ve výchozím nastavení zapnuté.
Zobrazení, úprava, smazání nebo exportování uložených hesel
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte Profil Profil a pak Hesla Hesla.
  • Pokud ikonu Hesla nevidíte, vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. Zobrazení, úprava, smazání nebo exportování hesla:
  • Zobrazení: Vpravo od hesla vyberte šipku  a pak Zobrazit heslo Náhled.
  • Úprava: Napravo od hesla vyberte šipku  a pak Upravit.
  • Smazání: Napravo od webu vyberte šipku  a pak Smazat.
  • Exportování: Vlevo vyberte Nastavení.
   • V sekci Exportovat hesla vyberte Stáhnout soubor.

Pokud chcete vymazat všechna uložená hesla, vymažte údaje o prohlížení a vyberte Hesla.

Zahájení nebo ukončení ukládání hesel

Chrome nabízí uložení hesel ve výchozím nastavení. Tuto možnost můžete kdykoli zapnout nebo vypnout.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte Profil Profil a pak Hesla Hesla.
  • Pokud ikonu Hesla nevidíte, vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. Vlevo vyberte Nastavení.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Nabízet ukládání hesel.
Automatické přihlašování k webům a aplikacím
K webům a aplikacím se můžete automaticky přihlašovat pomocí uložených údajů. Tato funkce se nazývá Automatické přihlašování.Když zapnete Automatické přihlašování, nebudete muset zadávat uživatelské jméno ani heslo.
Pokud je zadávat chcete, můžete Automatické přihlašování vypnout.
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil and then Hesla Hesla.
 3. Vlevo vyberte Nastavení.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Automatické přihlašování.
Přidání Správce hesel Google na plochu

Pro rychlý přístup můžete přidat Správce hesel Google jako zkratku.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. Vlevo vyberte Nastavení a pak Přidat zkratku.
 4. Vyberte Instalovat.
Další informace o používání progresivních webových aplikací
Kontrola uložených hesel

Můžete zkontrolovat všechna uložená hesla najednou a ověřit si, zda nebyla vyzrazena při porušení zabezpečení údajů, případně zda jsou potenciálně slabá a lze je snadno uhodnout.

Postup kontroly uložených hesel:

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte Profil Profil a pak Hesla Hesla.
  • Pokud ikonu Hesla nevidíte, vpravo nahoře vyberte ikonu možností a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. Vlevo vyberte Kontrola.

Zobrazí se informace o heslech, která byla vyzrazena při porušení zabezpečení údajů, jsou slabá nebo je snadné je uhodnout.

Správa upozornění na změnu hesla

Pokud používáte kombinaci hesla a uživatelského jména, která byla vyzrazena při úniku dat na webu nebo v aplikaci třetí strany, může vás na to Chrome upozornit. Prolomené kombinace hesla a uživatelského jména jsou nebezpečné, protože již byly zveřejněny online.

Doporučujeme vám všechna prolomená hesla co nejdříve změnit. Můžete postupovat podle pokynů v Chromu a změnit heslo na webu, kde jste jej používali. Také můžete zkontrolovat uložená hesla na ostatních webech, na nichž může být heslo uloženo.

Chrome vaše hesla a uživatelská jména chrání, takže je Google nemůže zobrazit.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. Klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečenía pak Zabezpečení a pak Standardní ochrana.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Upozorňovat v případě vyzrazení hesel při porušení zabezpečení.
Tip: Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je zapnutá možnost Bezpečné prohlížení.

Blokování oznámení z konkrétních webů:

 1. Na počítači spusťte Chrome.

 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Hesla a automatické vyplňování a pak Správce hesel Google.
 3. Pokud chcete zkontrolovat, která uložená hesla jsou prolomena, vyberte Kontrola.
 4. Vpravo od položky Prolomená hesla vyberte šipku .
 5. Vyhledejte web, z něhož pochází oznámení, která chcete přestat zobrazovat.
 6. Vyberte ikonu možností Více a pak Zavřít upozornění.
Tip: Pokud chcete obnovit varování z webu, v sekci Zavřená upozornění vyberte ikonu možností Uspořádat vedle webu, jehož oznámení chcete znovu aktivovat. Poté vyberte Obnovit upozornění.
Odstraňování problémů s hesly
Pokud Chrome hesla neukládá nebo vám jejich uložení nenabízí, přečtěte si, jak vyřešit problémy s ukládanými údaji.
Ukládání a synchronizace hesel v Chromu

Ukládání hesel v Chromu se liší v závislosti na tom, zda je chcete ukládat a používat na různých zařízeních. Pokud jste v Chromu přihlášeni, můžete si hesla uložit do účtu Google. Budete je pak moci používat v Chromu ve všech svých zařízeních i v některých aplikacích v zařízeních Android.

Jinak hesla můžete ukládat pouze místně v počítači.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka