Správa hesel

Pokud chcete, Chrome vaše hesla pro různé weby může ukládat.

Jak Chrome chrání hesla

Další informace o šifrování hesel v zařízení

Když na nějakém webu zadáte nové heslo, Chrome se zeptá, zda ho má uložit. Pokud souhlasíte, klikněte na Uložit.

 • Chcete-li zobrazit heslo, které se uloží, klikněte na Náhled Náhled.
 • Pokud je na stránce více hesel, klikněte na šipku dolů Šipka dolů. Vyberte heslo, které chcete uložit.
 • Pokud je uživatelské jméno prázdné nebo nesprávné, klikněte na textové pole vedle položky Uživatelské jméno. Zadejte uživatelské jméno, které chcete uložit.
 • Chcete-li uložit jiné heslo, klikněte na textové pole vedle položky Heslo a zadejte heslo, které chcete uložit.
Ruční přidání nového hesla
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení a pak Automatické vyplňování.
 3. Klikněte na Správce hesela pak Přidat.
 4. Zadejte web, uživatelské jméno a heslo.
 5. Klikněte na Uložit.
Tip: Pokud jste v počítači přihlášeni k účtu Google, heslo si můžete uložit do účtu Google nebo místně do zařízení.
Přidání poznámek k uloženému heslu
K uloženému heslu můžete přidat poznámky, které vám pomohou zapamatovat si informace o účtu nebo podrobnosti, které jsou při přihlášení potřeba. Přidaná poznámka bude mít stejnou bezpečnostní ochranu jako heslo.
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. Vlevo vyberte Automatické vyplňování a pak Správce hesel.
 4. V sekci Uložená hesla vyberte heslo, ke kterému chcete přidat poznámku.
 5. V sekci Poznámka vyberte Upravit a zadejte poznámku.
 6. Až úpravy dokončíte, vyberte Uložit.
Přihlášení pomocí uloženého hesla
Pokud jste při předchozí návštěvě webu uložili heslo, Chrome vám s přihlášením může pomoci.
 1. Přejděte na web, který jste již navštívili.
 2. Přejděte na přihlašovací formulář webu.
 3. Pokud jste pro web uložili jedno uživatelské jméno a heslo: Chrome přihlašovací formulář automaticky vyplní.
 4. Pokud jste uložili více než jedno uživatelské jméno a heslo: Vyberte pole uživatelského jména a zvolte přihlašovací údaje, které chcete použít.
Zobrazení, úprava, smazání nebo exportování uložených hesel
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte Profil Profil a pak Hesla Hesla.
  • Pokud ikonu Hesla nevidíte, v pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení a pak Automatické vyplňování a pak Správce hesel.
 3. Zobrazení, úprava, smazání nebo exportování hesla:
  • Zobrazení: Napravo od hesla vyberte šipku vpravo  a pak vyberte Zobrazit heslo Náhled.
  • Úprava: Napravo od hesla vyberte šipku  a pak Upravit.
  • Smazání: Napravo od webu vyberte šipku  a pak Smazat.
  • Exportování: Napravo od možnosti Uložená hesla vyberte ikonu možností Více a pak Export hesel.

Pokud chcete vymazat všechna uložená hesla, vymažte údaje o prohlížení a vyberte Hesla.

Zahájení nebo ukončení ukládání hesel

Chrome nabízí uložení hesel ve výchozím nastavení. Tuto možnost můžete kdykoli zapnout nebo vypnout.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a pak Hesla Hesla.
  • Pokud ikonu Hesla nevidíte, v pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení a pak Automatické vyplňování a pak Správce hesel.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Nabízet ukládání hesel.
Automatické přihlašování k webům a aplikacím
K webům a aplikacím se můžete automaticky přihlašovat pomocí uložených údajů. Tato funkce se nazývá Automatické přihlašování.Když zapnete Automatické přihlašování, nebudete muset zadávat uživatelské jméno ani heslo.
Pokud je zadávat chcete, můžete Automatické přihlašování vypnout.
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil and thenHesla.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Automatické přihlašování.
Kontrola uložených hesel

Můžete zkontrolovat všechna uložená hesla najednou a ověřit si, zda nebyla vyzrazena při porušení zabezpečení údajů, případně zda jsou potenciálně slabá a lze je snadno uhodnout.

Postup kontroly uložených hesel:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a pak Hesla Hesla.
  • Pokud ikonu Hesla nevidíte, v pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení a pak Automatické vyplňování a pak Správce hesel.
 3. Klikněte na Zkontrolovat hesla.

Zobrazí se informace o heslech, která byla vyzrazena při porušení zabezpečení údajů nebo která jsou potenciálně slabá.

Správa upozornění na změnu hesla

Pokud používáte kombinaci hesla a uživatelského jména, která byla vyzrazena při úniku dat na webu nebo v aplikaci třetí strany, může vás na to Chrome upozornit. Prolomené kombinace hesla a uživatelského jména jsou nebezpečné, protože již byly zveřejněny online. 

Doporučujeme vám všechna prolomená hesla co nejdříve změnit. Můžete postupovat podle pokynů v Chromu a změnit heslo na webu, kde jste jej používali. Také můžete zkontrolovat uložená hesla na ostatních webech, na nichž může být heslo uloženo. 

Chrome vaše hesla a uživatelská jména chrání, takže je Google nemůže zobrazit.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. Klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečení a pak Zabezpečení.
 4. Klikněte na Standardní ochrana.
 5. Zapněte nebo vypněte možnost Upozorňovat v případě vyzrazení hesel při porušení zabezpečení.
Tip: Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je zapnutá možnost Bezpečné prohlížení.

Postup zavření oznámení pro konkrétní weby:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. Vlevo klikněte na Automatické vyplňovánía pak Správce hesel.
 4. Klikněte na Zkontrolovat hesla a zjistěte, která z vašich uložených hesel jsou prolomena.
 5. V části Prolomená hesla vedle názvu webu, jehož oznámení nechcete dostávat, klikněte na ikonu možností Vícea pak Zavřít upozornění.
Tip: Pokud chcete obnovit varování z webu, v sekci Zavřená upozornění klikněte na Další Uspořádat vedle webu, jehož oznámení chcete znovu aktivovat. Poté klikněte na Obnovit upozornění.
Odstraňování problémů s hesly
Pokud Chrome hesla neukládá nebo vám jejich uložení nenabízí, přečtěte si, jak vyřešit problémy s ukládanými údaji.
Ukládání a synchronizace hesel v Chromu

Ukládání hesel v Chromu se liší v závislosti na tom, zda je chcete ukládat a používat na různých zařízeních. Pokud jste v Chromu přihlášeni, můžete si hesla uložit do účtu Google. Budete je pak moci používat v Chromu ve všech svých zařízeních i v některých aplikacích v zařízeních Android.

Jinak hesla můžete ukládat pouze místně v počítači.

Související zdroje

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
237