Quản lý mật khẩu đã lưu

Bạn có thể để Chrome ghi nhớ mật khẩu của mình cho nhiều trang web. Để sử dụng mật khẩu trên nhiều thiết bị, hãy bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Khi bạn nhập mật khẩu mới trên một trang web, Chrome sẽ hỏi xem bạn có muốn lưu mật khẩu đó không. Để chấp nhận, hãy nhấn vào Lưu.

Đăng nhập bằng mật khẩu đã lưu

Nếu bạn đã lưu mật khẩu trong lần truy cập trước đây vào trang web, thì Chrome có thể giúp bạn đăng nhập. 

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chuyển đến trang web mà bạn từng truy cập.
 3. Chuyển đến biểu mẫu đăng nhập của trang web.
  • Nếu bạn đã lưu một tên người dùng và mật khẩu cho trang web này: Chrome sẽ tự động điền thông tin vào biểu mẫu đăng nhập.
  • Nếu bạn đã lưu nhiều tên người dùng và mật khẩu: Chọn trường tên người dùng rồi chọn thông tin đăng nhập mà bạn muốn dùng.

Nếu Chrome không đề xuất mật khẩu, thì ở phía trên bàn phím, hãy nhấn vào biểu tượng chìa khóa Khóa sau đó Dùng mật khẩu khác.

Xem, xóa hoặc xuất mật khẩu

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm ở dưới cùng bên phải.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Mật khẩu
 4. Xem, xóa hoặc xuất một mật khẩu:
  • Xem: Nhấn vào mật khẩu đã lưu. Trong phần "Mật khẩu", hãy nhấn vào Hiển thị.
  • Xóa: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Chỉnh sửa. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", hãy nhấn vào trang web mà bạn muốn xóa sau đó Xóa.
  • Xuất: Cuộn xuống dưới cùng rồi nhấn vào Xuất mật khẩu.

Để xóa tất cả các mật khẩu đã lưu, hãy xóa dữ liệu duyệt web rồi chọn "Mật khẩu đã lưu".

Bắt đầu hoặc ngừng lưu mật khẩu

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất lưu mật khẩu của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm ở dưới cùng bên phải.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Mật khẩu
 4. Bật hoặc tắt tùy chọn Lưu mật khẩu.

Khắc phục vấn đề với mật khẩu

Nếu Chrome hiện không lưu hay đề xuất lưu mật khẩu, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome.

Cách Chrome lưu và đồng bộ hóa mật khẩu

Cách Chrome lưu mật khẩu phụ thuộc vào việc bạn có muốn lưu trữ và sử dụng mật khẩu đó trên nhiều thiết bị hay không.

Mật khẩu của bạn sẽ được lưu vào Tài khoản Google nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và đang đồng bộ hóa mật khẩu.

Nếu không, mật khẩu sẽ chỉ được lưu trữ trên Chrome trong iPhone hoặc iPad của bạn.

Đường dẫn liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?