Administrer passord

Du kan velge at Chrome skal lagre passordene dine for forskjellige nettsteder.

Finn ut mer om hvordan Chrome beskytter passordene dine.

Finn ut mer om kryptering på enheten for passord.

Hvis du skriver inn et nytt passord på et nettsted, spør Chrome om du vil lagre det. Trykk på Lagre hvis du vil lagre det.
Legg til nye passord
 1. Åpne Chrome-appen Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Passordlagring Passord.
 3. Trykk på Legg til passord.
 4. Skriv inn nettsted, brukernavn og passord.
 5. Trykk på Lagre.
Logg på med et lagret passord
Hvis du lagrer passordet når du logger på et nettsted, kan Chrome hjelpe deg med å logge på igjen senere. 
 1. Åpne Chrome Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Gå til påloggingsskjemaet for nettstedet.
  • Hvis du har lagret et brukernavn og passord for nettstedet, kan du velge brukernavnfeltet og deretter påloggingsinformasjonen din.
 3. For å la Chrome logge på med det lagrede brukernavnet og passordet ditt, bruk Face ID, TouchID eller adgangskoden.

Tips: Hvis du ikke finner passordet du leter etter, trykker du på Bruk tastaturet og så nøkkelen Lagre passordet ditt og så Velg passord.

Legg til notater for det lagrede passordet ditt

Du kan legge til notater for lagrede passord for å gjøre det lettere å huske informasjon om kontoer eller for å lagre opplysninger som kreves ved pålogging. Når du legger til notater, har de den samme sikkerhetsbeskyttelsen som passord.

 1. Åpne Chrome Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Passordlagring Passord.
 3. Trykk på det lagrede passordet under «Lagrede passord».
 4. Trykk på Endre.
 5. Skriv inn notatet i tekstfeltet.
 6. Trykk på Ferdig.
Vis, endre, slett eller eksporter passord
 1. Åpne Chrome Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Passordlagring Passord.
 3. Slik kan du vise, endre, slette eller eksportere passord:
  • Vis:
   1. Trykk på passordet du vil vise.
   2. Trykk på Vis passord .
  • Endre:
   1. Trykk på passordet du vil endre og så Endre.
   2. Endre passordet.
   3. Trykk på Ferdig når du er ferdig.
  • Slett:
   1. Trykk på Endre nederst til høyre.
   2. Trykk på nettstedet du vil fjerne, under «Lagrede passord».
   3. Trykk på Slett.
  • Eksporter:
   1. Trykk på Innstillinger og så Eksporter passord.

Tips: 

 • Alternativt kan du trykke og holde på et spesifikt lagret passordet på påloggingsarket for å administrere passordene dine via Vis detaljer .
Start eller stopp lagringen av passord

Som standard tilbyr Chrome å lagre passordene dine. Du kan når som helst slå dette alternativet på eller av.

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Passordlagring Passord.
 3. Nederst til venstre trykker du på Innstillinger.
 4. Slå Tilby å lagre passord på eller av.
Bruk lagrede passord i andre apper

Dette skjer når du lagrer passordet til et nettsted i Chrome:

 • Du kan bruke det lagrede passordet til å logge på i andre nettlesere.
 • Du kan bruke lagrede passord i Chrome i nettstedets app.
 1. Åpne Chrome-appen Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Passordlagring Passord.
 3. Nederst til venstre trykker du på Innstillinger og så Passord i andre apper.
 4. For å gå til passordinnstillingene for enheten, trykk på Innstillinger.
 5. Trykk på Passordalternativer i passordinnstillingene for enheten.
 6. Slå på Autofyll passord.
 7. Velg Chrome.

Tips: For å slå av Autofyll, bruk av/på-knappen.

Administrer varsler om passordendring

Det kan hende du får et varsel fra Chrome hvis du bruker en kombinasjon av brukernavn og passord som er utsatt for sikkerhetsbrudd i en datalekkasje på et tredjepartsnettsted eller i en tredjepartsapp. Kombinasjoner av brukernavn og passord som er utsatt for sikkerhetsbrudd, er utrygge fordi de er publisert på nettet.

Vi anbefaler at du endrer passord som er utsatt for sikkerhetsbrudd, så fort som mulig. Du kan følge veiledningen i Chrome for å endre passordet ditt på nettstedet der du har brukt det, og sjekke de lagrede passordene dine for å finne andre nettsteder der passordet kan være lagret.

Chrome sørger for at passordene dine og brukernavnet ditt er beskyttet, slik at de ikke kan leses av Google.

Slå på eller av varsler om passord utsatt for sikkerhetsbrudd

Varsler om passord utsatt for sikkerhetsbrudd er automatisk slått på med Økt beskyttelse.

 1. Åpne Chrome Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Trykk på Personvern og sikkerhet og så Safe Browsing og så Standard beskyttelse .
 4. Trykk på bryteren for å slå Få en advarsel hvis passord blir avdekket i databrudd på eller av.
Sjekk de lagrede passordene dine

Du kan sjekke alle de lagrede passordene dine samtidig for å finne ut om de er avdekket i databrudd eller potensielt er svake og lette å gjette.

 1. Åpne Chrome Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Passordlagring Passord.
 3. Under «Passordsjekk» trykker du på Sjekk nå.
  • Hvis du ikke ser «Sjekk nå», trykker du på Passordsjekk og så Sjekk på nytt

Tips: Når du har kjørt «Passordsjekk» for første gang, kjøres den automatisk når Passordlagring Passord åpnes.

Løs problemer med passord
Hvis Chrome ikke lagrer eller spør om å lagre passord, kan du finne ut hvordan du løser problemer med informasjon som er lagret i Chrome.
Slik lagrer Chrome passord

Hvordan Chrome lagrer passord, avhenger av om du vil lagre og bruke dem på flere enheter eller ikke.

Når du logger på Chrome, kan du lagre passord i Google-kontoen din. Hvis alternativet «Autofyll-passord» er på, kan du bruke passord i Chrome på alle enhetene dine og i enkelte apper på iPhone eller iPad.

I motsatt fall kan du lagre passord lokalt på iPhone eller iPad.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny