Quản lý mật khẩu đã lưu

Bạn có thể để Chrome ghi nhớ mật khẩu của mình cho nhiều trang web. Để sử dụng mật khẩu trên nhiều thiết bị, hãy bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Khi bạn nhập mật khẩu mới trên một trang web, Chrome sẽ hỏi xem bạn có muốn lưu mật khẩu đó không. Để chấp nhận, hãy nhấp vào Lưu.

 • Để xem mật khẩu sẽ lưu, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước Xem trước.
 • Nếu có nhiều mật khẩu trên trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống. Sau đó, chọn mật khẩu mà bạn muốn Chrome lưu.
 • Nếu tên người dùng của bạn không hiển thị hoặc hiển thị không chính xác, hãy nhấp vào hộp văn bản bên cạnh "Tên người dùng". Sau đó, nhập tên người dùng mà bạn muốn Chrome lưu.
 • Nếu bạn muốn lưu mật khẩu khác, hãy nhấp vào hộp văn bản bên cạnh "Mật khẩu". Sau đó, nhập mật khẩu mà bạn muốn Chrome lưu.

Đăng nhập bằng mật khẩu đã lưu

Nếu bạn đã lưu mật khẩu trong lần truy cập trước đây vào trang web, thì Chrome có thể giúp bạn đăng nhập.

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến trang web mà bạn từng truy cập.
 2. Chuyển đến biểu mẫu đăng nhập của trang web.
  • Nếu bạn đã lưu một tên người dùng và mật khẩu cho trang web này: Chrome sẽ tự động điền thông tin vào biểu mẫu đăng nhập.
  • Nếu bạn đã lưu nhiều tên người dùng và mật khẩu: Chọn trường tên người dùng rồi chọn thông tin đăng nhập mà bạn muốn dùng.

Xem, xóa hoặc xuất mật khẩu đã lưu

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Mật khẩu.
 3. Xem, xóa hoặc xuất một mật khẩu:
  • Xem: Ở bên phải của trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị mật khẩu Xem trước. Nếu khóa máy tính bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy tính.
  • Xóa: Ở bên phải của trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.
  • Xuất: Ở bên phải của "Mật khẩu đã lưu", hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xuất mật khẩu.

Để xóa tất cả mật khẩu đã lưu, hãy xóa dữ liệu duyệt web rồi chọn "Mật khẩu".

Bắt đầu hoặc ngừng lưu mật khẩu

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất lưu mật khẩu của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Mật khẩu.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Đề xuất lưu mật khẩu.

Khắc phục vấn đề với mật khẩu

Nếu Chrome hiện không lưu hay đề xuất lưu mật khẩu, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.

Cách Chrome lưu và đồng bộ hóa mật khẩu

Cách Chrome lưu mật khẩu phụ thuộc vào việc bạn có muốn lưu trữ và sử dụng mật khẩu đó trên nhiều thiết bị hay không. Khi đã đồng bộ hóa, bạn có thể dùng mật khẩu trên Chrome ở tất cả các thiết bị, cũng như một số ứng dụng trên thiết bị Android của mình.

Khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa mật khẩu trong Chrome, mật khẩu sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn.

Nếu không, mật khẩu sẽ chỉ được lưu trữ trên Chrome trong máy tính.

Đường dẫn liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?