Hantera lösenord

Du kan ange att Chrome ska komma ihåg lösenord för olika webbplatser. Aktivera synkronisering i Chrome om du vill använda dina lösenord på olika enheter.

Om du anger ett nytt lösenord på en webbplats får du frågan om du vill spara det i Chrome. Godkänn genom att klicka på Spara.

 • Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska om du vill se lösenordet som ska sparas.
 • Om det finns flera lösenord på sidan klickar du på nedåtpilen Nedåtpil. Välj det lösenord som du vill spara.
 • Om användarnamnet inte är ifyllt eller är felaktigt klickar du på textrutan vid Användarnamn. Skriv det användarnamn som du vill spara.
 • Om du vill spara ett annat lösenord klickar du på textrutan vid Lösenord. Skriv lösenordet som du vill spara.

Logga in med ett sparat lösenord

Om du har sparat lösenordet vid ett tidigare besök på en webbplats kan Chrome hjälpa dig att logga in.

 1. Öppna en webbplats som du har besökt tidigare på datorn.
 2. Öppna webbplatsens inloggningsformulär.
  • Om du har sparat ett enda användarnamn och lösenord för webbplatsen: Inloggningsformuläret fylls i automatiskt.
  • Om du har sparat fler än ett användarnamn och lösenord: Välj de inloggningsuppgifter som du vill använda i fältet för användarnamn.

Visa, radera och exportera sparade lösenord

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt avLösenord Lösenord.
 3. Visa, radera eller exportera lösenord:
  • Visa: Klicka på Visa lösenord Förhandsgranska till höger om webbplatsen. Om du låser datorn med ett lösenord måste du ange det lösenordet.
  • Ta bort: Klicka på Mer Mer till höger om webbplatsen följt av Ta bort.
  • Exportera: Klicka på Mer Mer till höger om Sparade lösenord följt av Exportera lösenord.

Om du vill rensa alla sparade lösenord kan du rensa webbinformation och välja Lösenord.

Börja eller sluta spara lösenord

Som standard kan du spara ditt lösenord i Chrome. Du kan inaktivera eller aktivera funktionen när som helst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt avLösenord Lösenord.
 3. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Logga in på webbplatser och i appar automatiskt

Du kan logga in automatiskt på webbplatser och i appar där du har sparat dina uppgifter med Automatisk inloggning. När du aktiverar Automatisk inloggning behöver du inte bekräfta ditt användarnamn och lösenord.
Om du vill bekräfta dina sparade användaruppgifter när du loggar in kan du inaktivera Automatisk inloggning.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger and then Lösenord Lösenord.
 3. Aktivera eller inaktivera Automatisk inloggning

Kontrollera sparade lösenord

Du kan kontrollera om dina sparade lösenord har läckt ut vid ett dataintrång genom att kontrollera alla samtidigt.

Så här kontrollerar du sparade lösenord:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer  högst upp följt av Inställningar.
 3. Välj Lösenord följt av Kontrollera lösenord.

Få varningar om att ändra lösenord

Det kan visas en varning i Chrome om du använder ett lösenord och användarnamn som har läckt ut i samband med ett dataintrång på en webbplats eller i en app från tredje part. Kombinationer av lösenord och användarnamn som har läckt ut är inte säkra eftersom de har publicerats online. 

Vi rekommenderar att du ändrar alla utsatta lösenord så snabbt som möjligt. Du kan ändra lösenord på webbplatsen i fråga och kontrollera dina sparade lösenord för andra webbplatser som lösenordet kan ha sparats på genom att följa anvisningarna i Chrome. 

Dina lösenord och användarnamn är skyddade i Chrome så att de inte kan läsas av Google.

Viktigt! Du måste vara inloggad i Chrome för att få dessa anvisningar.

Så här startar eller stoppar du aviseringar:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Säkerhet under Sekretess och säkerhet.
 4. Välj ett alternativ för Säker webbsökning: Förbättrat skydd eller Standardskydd.
Tips! Den här funktionen är endast tillgänglig om du har aktiverat Säker webbsökning.

Åtgärda problem med lösenord

Om inga lösenord sparas i Chrome, eller om ingen fråga om att spara dem visas, läser du mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter.

Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte. Synkroniserade lösenord kan användas i Chrome på alla dina enheter och i vissa appar på Android-enheter.

När synkronisering har aktiverats för lösenord i Chrome sparas lösenorden i Google-kontot.

Annars sparas lösenorden bara i Chrome på datorn.

Relaterade länkar