Správa hesel

Chrome si může zapamatovat vaše hesla, která používáte na různých webech. Chcete-li hesla používat v různých zařízeních, zapněte synchronizaci Chromu.

Když na nějakém webu zadáte nové heslo, Chrome se zeptá, zda ho má uložit. Pokud souhlasíte, klikněte na Uložit.

 • Chcete-li zobrazit heslo, které se uloží, klikněte na Náhled Náhled.
 • Pokud je na stránce více hesel, klikněte na šipku dolů Šipka dolů. Vyberte heslo, které chcete uložit.
 • Pokud je uživatelské jméno prázdné nebo nesprávné, klikněte na textové pole vedle položky Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno, které chcete uložit.
 • Chcete-li uložit jiné heslo, klikněte na textové pole vedle položky Heslo a zadejte heslo, které chcete uložit.

Přihlášení pomocí uloženého hesla

Pokud jste si při předchozí návštěvě webu uložili heslo, Chrome vám s přihlášením může pomoci.

 1. Přejděte na web, který jste již navštívili.
 2. Přejděte na přihlašovací formulář webu.
  • Pokud jste pro web uložili jedno uživatelské jméno a heslo: Chrome přihlašovací formulář automaticky vyplní.
  • Pokud jste uložili více než jedno uživatelské jméno a heslo: Vyberte pole uživatelského jména a zvolte přihlašovací údaje, které chcete použít.

Zobrazení, smazání nebo exportování uložených hesel

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a pak Hesla Hesla.
 3. Zobrazení, smazání nebo exportování hesla:
  • Zobrazení: Napravo od webu klikněte na Zobrazit heslo Náhled. Pokud počítač zamykáte pomocí hesla, budete vyzváni k zadání hesla k počítači.
  • Odstranění: Napravo od webu klikněte na ikonu možností Více a pak Odstranit.
  • Exportování: Napravo od sekce Uložená hesla klikněte na ikonu možností Více a pak Exportovat hesla.

Chcete-li vymazat všechna uložená hesla, vymažte údaje o prohlížení a vyberte Hesla.

Zahájení nebo ukončení ukládání hesel

Ve výchozím nastavení Chrome nabízí uložení hesel. Tuto možnost můžete kdykoli zapnout nebo vypnout.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a pak Hesla Hesla.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Nabízet ukládání hesel.

Kontrola nebo změna hesel 

Pokud používáte kombinaci hesla a uživatelského jména, která byla vyzrazena při úniku dat na webu nebo v aplikaci třetí strany, může vás na to Chrome upozornit. Prolomené kombinace hesla a uživatelského jména jsou nebezpečné, protože již byly zveřejněny online. 

Doporučujeme vám všechna prolomená hesla co nejdříve změnit. Můžete postupovat podle pokynů v Chromu a změnit heslo na webu, kde jste jej používali. Také můžete zkontrolovat uložená hesla na ostatních webech, na nichž může být heslo uloženo. 

Chrome vaše hesla a uživatelská jména chrání, takže je Google nemůže zobrazit.

Důležité: Tato oznámení můžete dostávat, jen když budete přihlášeni do Chromu. 

Postup zapnutí nebo vypnutí zobrazování oznámení: 

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. V sekci Lidé klikněte na Synchronizace a služby Google.
 4. V sekci Další služby Google kliknutím zapněte nebo vypněte možnost „Upozorňovat v případě vyzrazení hesel při porušení zabezpečení“. 

Důležité: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že máte zapnuté Bezpečné prohlížení.

Odstraňování problémů s hesly

Pokud Chrome hesla neukládá nebo vám jejich uložení nenabízí, přečtěte si, jak vyřešit problémy s ukládanými údaji.

Ukládání a synchronizace hesel v Chromu

Ukládání hesel v Chromu se liší v závislosti na tom, zda je chcete ukládat a používat na různých zařízeních. Jestliže se hesla synchronizují, můžete je používat v Chromu na všech svých zařízeních i v některých aplikacích na zařízeních Android.

Když je v Chromu pro hesla zapnutá synchronizace, hesla se ukládají do účtu Google.

V opačném případě se hesla ukládají pouze do Chromu na počítači.

Související odkazy