Quản lý mật khẩu đã lưu

Bạn có thể để Chrome ghi nhớ mật khẩu của mình cho nhiều trang web. Để sử dụng mật khẩu trên nhiều thiết bị, hãy bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Khi bạn nhập mật khẩu mới trên một trang web, Chrome sẽ hỏi xem bạn có muốn lưu mật khẩu đó không. Để chấp nhận, hãy nhấn vào Lưu.

Đăng nhập bằng mật khẩu đã lưu

Nếu bạn đã lưu mật khẩu trong lần truy cập trước đây vào trang web, thì Chrome có thể giúp bạn đăng nhập. 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chuyển đến trang web mà bạn từng truy cập.
 3. Chuyển đến biểu mẫu đăng nhập của trang web.
  • Nếu bạn đã lưu một tên người dùng và mật khẩu cho trang web này: Chrome sẽ tự động điền thông tin vào biểu mẫu đăng nhập.
  • Nếu bạn đã lưu nhiều tên người dùng và mật khẩu: Chọn trường tên người dùng rồi chọn thông tin đăng nhập mà bạn muốn dùng.

Xem, xóa hoặc xuất mật khẩu

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Mật khẩu.
 4. Xem, xóa hoặc xuất một mật khẩu:
  • Xem: Nhấn vào Xem và quản lý mật khẩu đã lưu tại passwords.google.com.
  • Xóa: Nhấn vào mật khẩu bạn muốn xóa. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Thùng rác.
  • Xuất: Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xuất mật khẩu.

Để xóa tất cả mật khẩu đã lưu, hãy xóa dữ liệu duyệt web rồi chọn "Mật khẩu".

Bắt đầu hoặc ngừng lưu mật khẩu

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất lưu mật khẩu của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bất cứ lúc nào.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Mật khẩu.
 4. Ở trên cùng, hãy tắt tùy chọn Lưu mật khẩu.

Khắc phục vấn đề với mật khẩu

Nếu Chrome hiện không lưu hay đề xuất lưu mật khẩu, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.

Cách Chrome lưu và đồng bộ hóa mật khẩu

Cách Chrome lưu mật khẩu phụ thuộc vào việc bạn có muốn lưu trữ và sử dụng mật khẩu đó trên nhiều thiết bị hay không. Khi đã đồng bộ hóa, bạn có thể sử dụng mật khẩu trên Chrome ở tất cả các thiết bị, cũng như một số ứng dụng trên thiết bị Android của mình.

Nếu không, mật khẩu sẽ chỉ được lưu trữ trên Chrome trong máy tính.

Bạn có thể quản lý mật khẩu đã lưu vào Tài khoản Google của mình tại passwords.google.com.

Đường dẫn liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?