Usuwanie pamięci podręcznej i innych danych przeglądarki

Masz kontrolę nad danymi przeglądarki. Dane te obejmują między innymi historię przeglądania i pobierania oraz zapisane dane formularzy. W oknie dialogowym „Wyczyść dane przeglądarki” możesz usunąć wszystkie lub niektóre dane zgromadzone w wybranym okresie.

Usuwanie wszystkich danych

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Narzędzia.
 3. Wybierz polecenie Wyczyść dane przeglądania.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok typów informacji, które chcesz usunąć.
 5. W menu u góry podaj zakres danych do usunięcia. Aby usunąć wszystko, wybierz od samego początku.
 6. Kliknij przycisk Wyczyść dane przeglądarki.

Usuwanie określonych elementów z danych przeglądarki

Zamiast usuwać całe kategorie danych przeglądarki, możesz wybrać określone elementy do usunięcia. Kliknij poniższe linki, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Szczegółowe informacje na temat usuwanych danych

Poniższe informacje dotyczą poszczególnych rodzajów danych przeglądarki i dotyczą Google Chrome w systemach Windows, Mac OS X, Linux i Chrome.

 • Historia przeglądania: wyczyszczenie historii przeglądania powoduje usunięcie następujących danych:
  • odwiedzonych adresów internetowych wymienionych na stronie Historia;
  • tekstu tych stron zapisanego w pamięci podręcznej;
  • migawek tych stron, służących do tworzenia miniaturek wyświetlanych na stronie Nowa karta;
  • wszelkich adresów IP załadowanych z wyprzedzeniem z tych stron.
 • Historia pobierania: zostanie wyczyszczona lista plików pobranych w Google Chrome, ale same pliki nie zostaną usunięte z komputera.
 • Pliki cookie oraz dane witryn i wtyczek:
 • Pamięć podręczna: z komputera zostanie usunięty tekst stron internetowych, które były otwierane w Google Chrome. Przeglądarki przechowują elementy stron, by szybciej wczytywać je podczas otwierania.
 • Hasła: zostaną usunięte rekordy z nazwami użytkownika i hasłami. W przypadku systemu Mac OS X rekordy z hasłami zostaną usunięte z programu Dostęp do pęku kluczy.
 • Dane formularzy: zostaną usunięte wszystkie wpisy autouzupełniania i rekordy z tekstem wpisanym przez Ciebie w formularzach internetowych.
 • Dane udostępnianych aplikacji: zostaną usunięte dane z aplikacji z Chrome Web Store, które masz w Chrome, np. lokalna pamięć masowa Gmaila Offline.
 • Wycofanie autoryzacji licencji treści: we wtyczce Flash Player nie będzie można odtwarzać chronionych treści (np. kupionych filmów czy muzyki), które były wcześniej otwierane. Gdy zechcesz sprzedać lub przekazać komuś swój komputer, zalecamy wycofać autoryzację licencji treści.