Wyszukiwanie przy użyciu paska adresu (omniboksu)

Pasek adresu (czasem nazywany „omniboksem”) nie jest tylko także polem wyszukiwania, ale może Ci również podawać wiele innych przydatnych informacji. 

wyszukiwanie Wyszukiwanie w internecie

przewidywanie witryn Wyszukiwanie zakładek, historii przeglądania i podobnych elementów

Pisanie w pasku adresu powoduje automatyczne wyświetlanie odpowiedników pochodzących z zakładek i historii przeglądania.

  • zakładka – pojawia się obok stron dodanych do zakładek.
  • wyszukiwanie – pojawia się obok wyszukiwanych haseł, w tym podobnych zapytań, jeśli masz włączoną usługę przewidywania.
  • Blank page icon – pojawia się obok odpowiedników z historii przeglądania i podobnych witryn, jeśli usługa przewidywania jest włączona

zakładka Tworzenie zakładek

Kliknij ikona gwiazdki po prawej stronie paska adresu, by utworzyć zakładkę.

ikona kłódki Sprawdzanie alertów dla wyświetlanej strony

  • ikona kłódki – pojawia się obok paska adresu, gdy Google Chrome wykryje, że strona, którą przeglądasz jest prawidłowo zaszyfrowana dla Twojego bezpieczeństwa.
  • ikona czaszki – pojawia się obok paska adresu, gdy Google Chrome nie może sprawdzić bezpieczeństwa strony, którą przeglądasz.
  • alert o wyskakującym okienku – pojawia się na pasku adresu, gdy przeglądarka zablokuje wyskakujące okienko. Kliknij ikonę, by wyświetlić zablokowane okienka lub zarządzać ich ustawieniami w witrynie.