Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

We've gotten reports about some users being signed out of their accounts unexpectedly. We're investigating, but not to worry: there is no indication that this is connected to any phishing or account security threats. Please try to sign-in again at accounts.google.com and if you cannot remember your password, please use this link to recover your password. If you use 2-Step Verification, there may have been a delay in receiving your SMS code. Please try again or use backup codes.

Импортиране на настройки от друг браузър

Когато за първи път изтеглите Google Chrome от google.com/chrome, личните ви данни (като историята на сърфиране и началната страница) автоматично се импортират от браузъра ви по подразбиране в Google Chrome. Ако искате да импортирате допълнителни настройки (като отметки, търсещи машини и запазени пароли) или настройки от друг браузър, изпълнете следните стъпки:

  1. На компютъра си затворете всички други браузъри, които са отворени.
  2. Отворете Google Chrome.
  3. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още.
  4. Кликнете върху Отметки и след това Импортиране на отметки и настройки.
  5. В диалоговия прозорец „Импортиране на отметки и настройки“, който се показва, изберете браузъра, съдържащ настройките, които искате да импортирате.
  6. Кликнете върху Импортиране.

Ако вече имате отметки в Chrome, импортираните се показват в папката „Други отметки“ в края на съответната лента. За да импортирате отметки от приложение, което не е посочено, експортирайте ги като HTML файл и импортирайте този файл.