Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Импортиране на настройки от друг браузър

Когато за първи път изтеглите Google Chrome от http://www.google.com/chrome/, личните ви данни (като историята на сърфиране и началната страница) автоматично се импортират от браузъра ви по подразбиране в Google Chrome. Ако искате да импортирате допълнителни настройки (като отметки, търсещи машини и запазени пароли) или настройки от друг браузър, изпълнете следните стъпки:

  1. На компютъра си затворете всички други браузъри, които са отворени.
  2. Отворете Google Chrome.
  3. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още.
  4. Кликнете върху Отметки и след това Импортиране на отметки и настройки.
  5. В диалоговия прозорец „Импортиране на отметки и настройки“, който се показва, изберете браузъра, съдържащ настройките, които искате да импортирате.
  6. Кликнете върху Импортиране.

Ако вече имате отметки в Chrome, импортираните се показват в папката „Други отметки“ в края на съответната лента. За да импортирате отметки от приложение, което не е посочено, използвайте диспечера на отметките.