Импортиране на настройки от друг браузър

Ако сте използвали друг браузър, като например Internet Explorer или Safari, можете да импортирате настройките си в Chrome. В зависимост от браузъра те може да включват следната информация:

 • история на сърфиране;
 • начална страница по подразбиране;
 • отметки;
 • търсещи машини по подразбиране;
 • запазени пароли.

Добавяне на настройки към Chrome

 1. На компютъра си затворете всички други браузъри, които са отворени.
 2. Отворете Chrome.
 3. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още.
 4. Кликнете върху Отметки и след това Импортиране на отметки и настройки.
 5. Изберете браузъра, съдържащ настройките, които искате да импортирате.
  • Ако използваното от вас приложение не е посочено, експортирайте отметките си като HTML файл и го импортирайте.
 6. Кликнете върху Импортиране.

Как се импортират отметките

Ако нямате отметки в Chrome, импортираните ще се покажат в лентата на отметките.

В случай че вече имате отметки в Chrome, импортираните ще се добавят към папката „Други отметки“ в края на лентата на отметките.

Научете повече за използването на лентата на отметките.