Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn

Nếu bạn thích cách Google Chrome hoạt động, hãy đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của mình! Bằng cách làm như vậy, các liên kết mà bạn nhấp vào trong tương lai sẽ tự động mở trong Google Chrome. Làm theo các bước sau để đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn:

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Trong phần "Trình duyệt mặc định", nhấp vào Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định.

Người dùng Windows 8: Để khởi chạy Chrome dưới dạng ứng dụng Windows 8 từ Màn hình bắt đầu của bạn, hãy làm theo các bước ở trên và đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng Windows 8

Thay đổi cài đặt trình duyệt mặc định

Nếu bạn không muốn Google Chrome làm trình duyệt mặc định của mình nữa, chỉ cần đặt trình duyệt khác làm trình duyệt mặc định. Dưới đây là hướng dẫn để đặt Firefox hoặc Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của bạn:

Bài viết này có hữu ích không?