Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc một số người dùng đột ngột bị đăng xuất khỏi tài khoản của họ. Chúng tôi đang điều tra, nhưng bạn không cần phải lo lắng: không có dấu hiệu cho thấy điều này liên quan tới bất kỳ đe dọa lừa đảo hay bảo mật tài khoản nào. Vui lòng cố đăng nhập lại tại accounts.google.com và nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của mình, vui lòng sử dụng liên kết này để khôi phục mật khầu. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước, có thể có sự chậm trễ trong việc nhận mã SMS của bạn. Vui lòng thử lại hoặc sử dụng mã sao lưu.

Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn

Nếu bạn thích cách Google Chrome hoạt động, hãy đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của mình. Các liên kết mà bạn nhấp vào trên máy tính sẽ tự động mở trong Google Chrome.

Đặt Chrome làm trình duyệt web mặc định của bạn

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
  2. Trong "Thiết bị", nhấn vào Ứng dụng.
  3. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Cài đặt Cài đặt.
  4. Trong phần "Nâng cao", nhấn vào Ứng dụng mặc định.
  5. Nhấn vào Ứng dụng trình duyệt.
  6. Nhấn vào Chrome Chrome.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?