Postavljanje Chromea kao zadanog preglednika

Ako vam se sviđa kako Google Chrome radi, postavite ga za svoj zadani preglednik. Veze koje kliknete na računalu automatski će se otvarati u Google Chromeu.

Postavljanje Chromea kao zadanog web-preglednika

Ako na računalu još nemate Google Chrome, najprije preuzmite i instalirajte Chrome.

Windows 10
 1. Na računalu kliknite izbornik Start Izbornik Start.
 2. Kliknite Postavke Postavke.
 3. Odaberite Sustav a zatim Zadane aplikacije.
 4. Pri dnu, pod stavkom "Web-preglednik" kliknite trenutačni preglednik (obično Microsoft Edge).
 5. U prozoru "Odabir aplikacije" kliknite Google Chrome.

Da biste kasnije lako otvarali Chrome, na programsku traku dodajte prečac:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Na programskoj traci Windowsa pri dnu kliknite Chrome desnom tipkom.
 3. Kliknite Prikvači na programsku traku.

Windows 8 i starije verzije
 1. Na računalu kliknite izbornik Start Izbornik Start.
 2. Kliknite Upravljačka ploča.
 3. Kliknite Programi a zatim Zadani programi a zatim Postavljanje zadanih programa.
 4. S lijeve strane odaberite Google Chrome.
 5. Kliknite Postavi ovaj program kao zadani.
 6. Kliknite U redu.
Mac
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Izbornik Izbornik.
 3. Kliknite Postavke.
 4. U odjeljku "Zadani preglednik" kliknite Neka Google Chrome bude zadani preglednik.
  • Ako ne vidite taj gumb, Google Chrome već je vaš zadani preglednik.


Jeste li na mobilnom uređaju? Saznajte više o Chromeu na mobilnim uređajima.

Povezani članci