Åtgärda problem med synkronisering i Chrome

Om du vill få tillgång till din data på alla enheter kan du aktivera synkronisering i Chrome. Om synkroniseringen pausas eller slutar att fungera testar du dessa åtgärder.

Återuppta synkronisering

Synkronisering pausas i Chrome om du loggar ut från en Google-tjänst, till exempel Gmail. Logga in på ditt Google-konto för att aktivera synkronisering igen.

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Pausad uppe till höger följt av Logga in igen.
  3. Logga in på Google-kontot.

Hålla synkronisering aktiverad när du avslutar eller startar om Chrome

Om synkronisering inaktiveras varje gång du stänger Chrome kan du ändra dina inställningar.

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
  3. Klicka på Avancerat längst ned följt av Webbplatsinställningar följt av Cookies.
  4. Inaktivera Radera cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome.

Relaterade artiklar