Đăng xuất khỏi Chrome

Bạn có thể đăng xuất Tài khoản Google của mình khỏi Chrome.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Đăng xuất.

Nếu đã bật đồng bộ hóa, bạn có thể tắt tính năng này đi. Khi đó, bạn cũng sẽ bị đăng xuất khỏi các dịch vụ sử dụng Tài khoản Google, chẳng hạn như Gmail.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Đồng bộ hóa với [email].
 3. Trong mục "Mọi người", hãy nhấp vào Tắt sau đó Tắt.

Lưu ý: Nếu bạn đăng xuất khỏi một dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, trong khi đang đồng bộ hóa với Chrome, thì bạn cũng sẽ bị đăng xuất khỏi Chrome. Thao tác này sẽ tạm dừng quá trình đồng bộ hóa cho đến khi bạn đăng nhập lại bằng cùng một tài khoản.

Tắt tính năng đăng nhập vào Chrome

Khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình qua một dịch vụ, chẳng hạn như Gmail, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào Chrome. Nếu không muốn đăng nhập vào Chrome hoặc không muốn bật tính năng đồng bộ hóa, bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt của mình.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy tắt tùy chọn Cho phép đăng nhập vào Chrome.

Đăng xuất từ xa

Bạn có thể loại bỏ tài khoản của mình khỏi một trong các thiết bị của bạn, kể cả khi bạn không có thiết bị đó bên mình. Bạn sẽ bị đăng xuất khỏi mọi máy tính mà bạn đã sử dụng trước đó, kể cả máy tính bạn đang dùng.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào Tài khoản Google để quản lý ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
 3. Trong mục "Các ứng dụng của Google", hãy nhấp vào Google Chrome sau đó Xóa quyền truy cập.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?