Đăng xuất khỏi Chrome

Bạn có thể đăng xuất Tài khoản Google của mình khỏi Chrome.

Đăng xuất khỏi Tài khoản Google trên Chrome

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của bạn.
 4. Nhấn vào Đăng xuất.

Bạn có thể tắt tính năng đồng bộ hóa trên Chrome nếu đã bật trước đó. Thao tác này cũng sẽ đăng xuất bạn khỏi các dịch vụ mà bạn dùng qua Tài khoản Google, chẳng hạn như Gmail.

Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Đồng bộ hóa sau đó Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa.

Tắt lời nhắc đăng nhập vào Chrome

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google thông qua một dịch vụ như Gmail, Chrome có thể đề xuất đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã đăng nhập trên thiết bị của mình. 

Để tắt lời nhắc đăng nhập:

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn vào Các dịch vụ của Google.
 4. Trong mục "Các dịch vụ của Google", hãy tắt lựa chọn Cho phép đăng nhập vào Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa chọn “Cho phép đăng nhập vào Chrome”, thì bạn cũng sẽ tắt tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false