Åtgärda problem med uppgifter som sparats i Chrome

Du kan spara kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och inloggningsinformation i Chrome. Testa åtgärderna nedan om det blir problem med sparade uppgifter i Chrome.

Sluta fråga om att spara betalningsuppgifter

Om du aldrig vill spara uppgifter i Chrome kan du inaktivera frågan:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Betalningsmetoder.
 3. Inaktivera Spara och fyll i betalningsmetoder.

Sluta fråga om att spara mina lösenord

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord.
 3. Inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Rätta sparade uppgifter

Om det finns fel i de sparade uppgifterna kan du ändra dem i Chrome. 

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Betalningsmetoder eller Adresser och annat.
 3. Klicka på Mer Mer till höger om posten som är fel följt av Redigera.

Ingen fråga om att spara betalningsmetoden visas i Chrome

Om betalningsformuläret har delats upp i flera delar på webbplatsen kanske det inte går att spara kreditkortsuppgifterna i Chrome. Du kan lägga till kortet i Google Pay:

 1. Öppna pay.google.com.
 2. Välj Betalningsmetoder följt av Lägg till betalningsmetoder.

Ingen fråga om att spara lösenordet visas i Chrome

Du kan spara lösenord i Chrome även om du inte får frågan automatiskt när du fyller i ett formulär.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Besök webbplatsen och ange lösenordet eller kreditkortsuppgifterna du vill spara.
 3. Klicka på nyckeln Nyckel till höger om adressfältet följt av Spara.

Om du använder mobilen eller om nyckelikonen inte visas raderar du lösenordet och testar att logga in igen.

Sparade betalningsmetoder visas inte som förslag i Chrome

Klicka på textfältet för kreditkortet. En lista med förslag utifrån de sparade uppgifterna visas.

Om det ändå inte visas några förslag kanske det inte gick att identifiera rätt fält på webbplatsen i Chrome.

Sparade lösenord visas inte som förslag i Chrome

Klicka på textfältet för lösenordet. En lista med förslag utifrån de sparade uppgifterna visas.

Om det ändå inte visas några förslag kanske det inte gick att identifiera rätt fält på webbplatsen i Chrome.

Du kan granska de sparade uppgifterna så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord.
 3. Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska till höger om webbplatsen.
Ett kort som sparats i Google Pay visas inte i Chrome
Om du vill att kort som du sparat i Google Pay ska visas i Chrome aktiverar du inställningarna för synkronisering och aktiverar Betalningsmetoder och adresser som används med Google Pay.

Åtgärda fel när du betalar

Om det inte fungerar som det ska när du ska köpa något online kan det vara problem med kreditkortet eller webbplatsen.

Okänd debitering på mindre än 10 SEK på kreditkortet
Google Pay kontrollerar att kreditkortet är giltigt med en tillfällig reservation på mindre än 10 SEK. Reservationen tas bort efter 1–7 arbetsdagar beroende på bank.
Felmeddelandet Osäker inloggning eller Osäker betalning
Om meddelandet Osäker inloggning eller Osäker betalning visas granskar du säkerhetsstatusen:

Relaterade artiklar