เชื่อมต่อเว็บไซต์กับอุปกรณ์บลูทูธหรือ USB

Chrome ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์กับอุปกรณ์บลูทูธและอุปกรณ์ USB ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ใช้บลูทูธได้ คุณสามารถให้เว็บไซต์เชื่อมต่อกับเครื่องวัด เพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลที่วัดได้

ควรให้สิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณเมื่อใด

โปรดให้สิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์แก่เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น หากคุณจับคู่เว็บไซต์กับอุปกรณ์ เว็บไซต์จะได้รับข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์และอาจเปลี่ยนแปลงการทำงานของอุปกรณ์ได้ด้วย

จับคู่หน้าเว็บใน Chrome กับอุปกรณ์

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์
  • อุปกรณ์บลูทูธ: ตรวจสอบว่าบลูทูธบนคออมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เปิดอยู่ เปิดโหมด "ค้นพบได้" บนอุปกรณ์บลูทูธ
  • อุปกรณ์ USB: เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย USB
 2. เปิดหน้าเว็บที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้ใน Chrome
 3. คลิกหรือแตะหน้าดังกล่าว ระบบจะขอให้คุณเพิ่มอุปกรณ์
 4. เลือกอุปกรณ์จากรายการ
 5. เลือกจับคู่หรือเชื่อมต่อ

แก้ปัญหาการจับคู่บลูทูธ

หากเว็บไซต์ไม่พบอุปกรณ์ ให้คลิกค้นหาอีกครั้ง

หากเว็บไซต์ไม่พบอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบว่าบลูทูธบนคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ โดยทำดังนี้

เมื่ออุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องเปิดบลูทูธแล้ว ให้คลิกสแกนอีกครั้ง

นำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Chrome ออก

อุปกรณ์บลูทูธ: หากต้องการนำสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์บลูทูธของคุณออกจากเว็บไซต์ ให้แตะ "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

อุปกรณ์ USB: หากต้องการนำสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ USB ของคุณออกจากเว็บไซต์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก "ไอคอนล็อก" ล็อก ทางด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ
 2. คลิก "นำออก" นำออก ข้างอุปกรณ์ USB
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร