Koble nettsteder til Bluetooth- eller USB-enheter

Med Chrome kan du koble nettsteder til Bluetooth- eller USB-enheter. Hvis du for eksempel har en Bluetooth-kompatibel hjertemonitor, kan du la et nettsted koble til enheten. Deretter kan siden loggføre og vise informasjon om monitoren.

Når bør du gi tilgang til enheten din?

Du bør bare gi pålitelige nettsteder tilgang til enheten din. Hvis du kobler et nettsted til enheten, får nettstedet tilgang til all informasjonen på enheten – og kan til og med omprogrammere den. For USB-enheter kan du velge standard tillatelsesinnstilling på datamaskinen.
 1. Åpne Chrome "".
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Under «Personvern og sikkerhet» klikker du på Nettstedsinnstillinger og så USB-enheter.
 4. Velg alternativet du vil bruke som standardinnstilling.

Koble et nettsted i Chrome til enheten din

 1. Koble til enhetene dine.
  • Bluetooth-enhet: Sjekk at Bluetooth er slått på på datamaskinen din. Slå på «synlig»-modus på Bluetooth-enheten din.
  • USB-enhet: Koble til enhetene dine ved hjelp av en USB-kabel.
 2. Åpne en nettside som kan kobles til enheten, i Chrome.
 3. Klikk eller trykk på siden. Deretter blir du bedt om å legge til en enhet.
 4. Velg en enhet fra listen.
 5. Velg Koble sammen eller Koble til.

Feilsøk problemer med Bluetooth-tilkobling

Hvis nettstedet ikke finner enheten din, klikker du på Søk på nytt.

Hvis nettstedet ikke finner enheten din, må du sørge for at Bluetooth er slått på for datamaskinen:

Når Bluetooth er slått på for begge enhetene, klikker du på Skann på nytt.

Tips: Hvis du bruker en Windows-datamaskin og fremdeles ikke får koblet til Bluetooth, må du kanskje endre personverninnstillingene for at apper skal kunne kontrollere enhetsradioene. For å finne ut mer om systeminnstillinger, gå til brukerstøtten for Microsoft.

Fjern enheter som er koblet til Chrome

Bluetooth-enheter: For å fjerne et nettsteds tilgang til Bluetooth-enhetene dine, trykk på Last inn på nytt Last inn på nytt øverst til venstre.

USB-enheter: For å fjerne et nettsteds tilgang til USB-enhetene dine, følg disse trinnene:

 1. Klikk på Lås Lås til venstre for nettadressen.
 2. Klikk på Fjern Fjern ved siden av USB-enheten.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
237
false