Σύνδεση ιστοτόπου σε συσκευή Bluetooth

Το Chrome επιτρέπει τη σύνδεση ιστοτόπων με συσκευές Bluetooth. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια συσκευή παρακολούθησης καρδιακής λειτουργίας με δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να επιτρέψετε σε κάποιον ιστότοπο να συνδεθεί με τη συσκευή. Στη συνέχεια, η σελίδα μπορεί να καταγράφει και να εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Το Bluetooth είναι μια τυπική ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών. Το "Κλασικό" Bluetooth είναι ένα σύνολο δυαδικών πρωτοκόλλων που υποστηρίζει ταχύτητες έως 24 Mbps. Το Bluetooth 4.0 παρουσίασε μια νέα λειτουργία "Bluetooth χαμηλής ενέργειας (BLE)" που περιορίζεται στο 1 Mbps, αλλά επιτρέπει στις συσκευές να αφήνουν απενεργοποιημένους τους πομπούς τους.

Σημαντικό: Προς το παρόν, το Chrome υποστηρίζει μόνο τη σύνδεση σε συσκευή Bluetooth χαμηλής ενέργειας.

Πότε να παραχωρείτε πρόσβαση στη συσκευή σας

Παραχωρείτε πρόσβαση στη συσκευή σας μόνο σε αξιόπιστους ιστοτόπους. Εάν κάνετε σύζευξη ενός ιστοτόπου με τη συσκευή σας, ο ιστότοπος λαμβάνει όλες τις πληροφορίες στη συσκευή και μπορεί ακόμη να τις προγραμματίσει εκ νέου. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση άδειας στον υπολογιστή σας.

Σύζευξη ιστοσελίδας στο Chrome με τη συσκευή σας

Σημαντικό: Μπορείτε να κάνετε σύζευξη μιας ιστοσελίδας όταν χρησιμοποιείτε το Chrome σε έναν υπολογιστή ή συσκευή Android. Οι συσκευές iPhone και iPad δεν υποστηρίζουν συνδέσεις μεταξύ συσκευών Bluetooth και ιστοτόπων στο Chrome.

  1. Στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Στη συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανιχνεύσιμη.
  2. Στο Chrome, ανοίξτε μια ιστοσελίδα η οποία μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή σας.
  3. Κάντε κλικ ή πατήστε στη σελίδα. Θα σας ζητηθεί να προσθέσετε μια συσκευή.
  4. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
  5. Επιλέξτε Σύζευξη ή Σύνδεση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύζευξης Bluetooth

Εάν ο ιστότοπος δεν μπορεί να βρει τη συσκευή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα αναζήτηση.

Εάν ο ιστότοπος δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο για τον υπολογιστή σας:

Όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, επαναλάβετε τη σάρωση για τη συσκευή σας.

Συμβουλή: Αν βρίσκεστε σε υπολογιστή με Windows και εξακολουθείτε να μην μπορείτε συνδεθείτε στο Bluetooth, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, για να επιτρέψετε σε εφαρμογές να ελέγχουν τους πομπούς συσκευών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις συστήματος, μεταβείτε στο κέντρο βοήθειας της Microsoft.

Κατάργηση συσκευών συνδεδεμένων με το Chrome

Μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση ενός ιστοτόπου στις συσκευές σας.

Για να καταργήσετε την πρόσβαση ενός ιστοτόπου στις συσκευές σας Bluetooth, επάνω αριστερά, πατήστε Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
237
false
false