Σύνδεση ιστοτόπου με συσκευή Bluetooth ή USB

Το Chrome σάς επιτρέπει να συνδέετε ιστοτόπους με τις συσκευές σας Bluetooth και USB. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια συσκευή παρακολούθησης καρδιακής λειτουργίας με δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να επιτρέψετε σε κάποιον ιστότοπο να συνδεθεί με τη συσκευή. Στη συνέχεια, η σελίδα μπορεί να καταγράφει και να εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Πότε να παραχωρείτε πρόσβαση στη συσκευή σας

Παραχωρείτε πρόσβαση στη συσκευή σας μόνο σε αξιόπιστους ιστότοπους. Εάν κάνετε σύζευξη ενός ιστοτόπου με τη συσκευή σας, ο ιστότοπος θα μπορεί να λάβει όλες τις πληροφορίες στη συσκευή ή ακόμη και να τις προγραμματίσει εκ νέου.

Σύζευξη ιστοσελίδας στο Chrome με τη συσκευή σας

 1. Συνδέστε τις συσκευές σας.
  • Συσκευή Bluetooth: Στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία δυνατότητας ανίχνευσης ("ανιχνεύσιμο").
  • Συσκευή USB: Συνδέστε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
 2. Στο Chrome, ανοίξτε μια ιστοσελίδα η οποία μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή σας.
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε στη σελίδα. Θα σας ζητηθεί να προσθέσετε μια συσκευή.
 4. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
 5. Επιλέξτε Σύζευξη ή Σύνδεση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύζευξης Bluetooth

Εάν ο ιστότοπος δεν μπορεί να βρει τη συσκευή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα αναζήτηση.

Εάν ο ιστότοπος δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο για τον υπολογιστή σας:

Όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης.

Συμβουλή: Αν βρίσκεστε σε υπολογιστή με Windows και εξακολουθείτε να μην μπορείτε συνδεθείτε στο Bluetooth, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, για να επιτρέψετε σε εφαρμογές να ελέγχουν τους πομπούς συσκευών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις συστήματος, μεταβείτε στο κέντρο βοήθειας της Microsoft.

Κατάργηση συσκευών συνδεδεμένων με το Chrome

Συσκευές Bluetooth: Για να καταργήσετε την πρόσβαση ενός ιστοτόπου στις συσκευές σας Bluetooth, επάνω αριστερά, πατήστε Επανάληψης φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Συσκευές USB: Για να καταργήσετε την πρόσβαση κάποιου ιστοτόπου στις συσκευές σας USB, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κλειδώματος Κλείδωμα.
 2. Δίπλα στη συσκευή USB, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατάργηση Κατάργηση.