ใช้หรือแก้ไขเสียงและวิดีโอ Flash

ปลั๊กอิน Adobe Flash ช่วยให้ฟังเสียงและดูเนื้อหาวิดีโอรูปแบบ Flash ผ่าน Chrome ในคอมพิวเตอร์ได้ 

หมายเหตุ: Adobe จะเลิกรองรับ Flash ในปลายปี 2020 ไปที่บล็อกของ Chrome เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Chrome จะทำงานร่วมกับ Flash ได้จนถึงปี 2020

อนุญาตให้เว็บไซต์เล่นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเกม Flash

อนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น บางเว็บไซต์อาจใช้ Adobe Flash Player เพื่อก่อความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์

ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่า Flash เมื่อคุณออกจาก Chrome และครั้งถัดไปที่เปิด Chrome คุณจะต้องอนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่ได้เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

 1. เมื่อเข้าชมหน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีเนื้อหา Flash ให้คลิกคลิกเพื่อเปิดใช้ Adobe Flash Player
 2. คลิกอนุญาต

เว็บไซต์ต้องใช้ Flash จึงจะทำงานได้

หากเว็บไซต์ไม่ทำงาน คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ Flash ทำงาน

 1. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ดูข้อมูลเว็บไซต์
 2. คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์ที่ด้านล่าง
 3. ในแท็บใหม่ ทางด้านขวาของ "Flash" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น อนุญาต
 4. กลับไปที่เว็บไซต์และโหลดหน้าเว็บซ้ำ

เปลี่ยนการตั้งค่า Flash

บล็อกทุกเว็บไซต์ไม่ให้ใช้ Flash

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 4. ในส่วน "เนื้อหา" ให้คลิก Flash
 5. ปิดถามก่อนที่ด้านบน

อนุญาตให้เว็บไซต์เรียกใช้ Flash

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 4. ในส่วน "เนื้อหา" ให้คลิก Flash
 5. ที่ด้านบน ให้ปิดบล็อกไม่ให้เว็บไซต์เรียกใช้ Flash (แนะนำ)

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Flash

หาก Flash ไม่ทำงานหรือคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนแก้ปัญหาด้านล่าง

 • Adobe Flash ถูกบล็อกเนื่องจากไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด
 • โหลดปลั๊กอินไม่ได้
 • หน้านี้บล็อกปลั๊กอินต่อไปนี้ 
 • ไม่รองรับปลั๊กอินนี้
 • ปลั๊กอิน (Shockwave Flash) ไม่ตอบสนอง

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Flash

อนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น 

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีวิดีโอหรือเกมนั้น 
 3. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ดูข้อมูลเว็บไซต์
 4. คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์ที่ด้านล่าง
 5. ในแท็บใหม่ ทางด้านขวาของ "Flash" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น อนุญาต
 6. กลับไปที่เว็บไซต์และโหลดหน้าเว็บซ้ำ

ขั้นตอนที่ 2: อัปเดต Flash

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่ด้านบน ให้ป้อน chrome://components แล้วกด Enter
 3. มองหา "Adobe Flash Player"
 4. คลิกตรวจหาอัปเดต
 5. หากคุณเห็น "ไม่ได้อัปเดตคอมโพเนนต์" หรือ "อัปเดตคอมโพเนนต์แล้ว" แสดงว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
 6. กลับไปยังหน้าที่มีเนื้อหา Flash หากเนื้อหาไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดต Chrome

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกอัปเดต Google Chrome หากคุณไม่เห็นปุ่มนี้ แสดงว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุด
 4. คลิกเปิดใหม่
หากมีปัญหาในการอัปเดต Chrome โปรดเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัปเดตของ Chrome

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง Flash ใหม่

ตรวจสอบว่าคุณติดตั้ง Flash จากเว็บไซต์ของ Adobe เท่านั้น
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ adobe.com/go/chrome
 3. ใต้ "ขั้นตอนที่ 1" ให้เลือกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
 4. ใต้ "ขั้นตอนที่ 2" ให้เลือกตัวเลือกที่เขียนว่า "PPAPI"
 5. คลิกดาวน์โหลดเลย แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้ง Flash

แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ เกี่ยวกับ Flash 

"ปลั๊กอินต่อไปนี้ขัดข้อง" หรือคุณเห็นไอคอนปลั๊กอิน ปลั๊กอิน

 1. หาก Flash ไม่รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ให้บังคับปิดโดยทำดังนี้
  1. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
  2. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ตัวจัดการงาน
  3. เลือก "ปลั๊กอิน: Shockwave Flash"
  4. คลิกสิ้นสุดกระบวนการ
 2. ปิดหน้าต่างตัวจัดการงานและกลับไปที่หน้าเว็บที่มีเนื้อหา Flash
 3. คลิก "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

คุณไม่เห็นการตั้งค่า Flash

หากคุณใช้อุปกรณ์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน องค์กรของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash

คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash ไม่ได้

หากคุณใช้อุปกรณ์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน องค์กรของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash
 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า Flash เริ่มต้นสำหรับองค์กร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร