ใช้หรือแก้ไขเสียงและวิดีโอ Flash

ปลั๊กอิน Adobe Flash ช่วยให้ฟังเสียงและดูวิดีโอเนื้อหาในรูปแบบ Flash จาก Chrome ในคอมพิวเตอร์ได้

หมายเหตุ: Adobe จะเลิกรองรับ Flash ในปลายปี 2020 ไปที่บล็อกของ Chrome เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Chrome จะทำงานร่วมกับ Flash ได้จนถึงปี 2020

อนุญาตให้เว็บไซต์เล่นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และ Flash

อนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น เนื่องจากมีการตรวจพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใน Adobe Flash Player อยู่บ่อยครั้ง

 1. เมื่อเข้าชมหน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีเนื้อหา Flash ให้คลิกคลิกเพื่อเปิดใช้ Adobe Flash Player
 2. ยืนยันโดยคลิกอนุญาต

เว็บไซต์ต้องใช้ Flash จึงจะทำงานได้

หากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมไม่ทำงาน คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บไซต์เพื่ออนุญาตให้ Flash ทำงาน

 1. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ข้อมูล
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 3. ในแท็บใหม่ ทางด้านขวาของ "Flash" ให้คลิกอนุญาต
 4. กลับไปที่เว็บไซต์และโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของ Flash

ถามก่อนเรียกใช้ Flash ทุกครั้ง (แนะนำ)

เลือก "ถามก่อนเรียกใช้ Flash ทุกครั้ง" เพื่อให้ Flash ทำงานเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น อนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. คลิก Flash
 6. ที่ด้านบน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นถามก่อน (แนะนำ)

อนุญาตให้ Flash ทำงานบนเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีเนื้อหา Flash
 3. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ข้อมูล
 4. ที่ด้านล่าง ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. ในแท็บใหม่ ทางด้านขวาของ "Flash" ให้คลิกอนุญาต
 6. กลับไปที่เว็บไซต์และโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างข้อยกเว้นสำหรับไซต์บางไซต์

บล็อก Flash ทุกครั้ง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. คลิก Flash
 6. ที่ด้านบน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นถามก่อน (แนะนำ)

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Flash

หาก Flash ไม่ทำงานหรือคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนแก้ปัญหาด้านล่าง

 • Adobe Flash ถูกบล็อกเนื่องจากไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด
 • ไม่สามารถโหลดปลั๊กอิน
 • หน้านี้บล็อกปลั๊กอินต่อไปนี้ 
 • ไม่รองรับปลั๊กอินนี้
 • ปลั๊กอิน (Shockwave Flash) ไม่ตอบสนอง

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Flash

อนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น 

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีวิดีโอหรือเกมนั้น 
 3. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ข้อมูล
 4. ที่ด้านล่าง ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. ในแท็บใหม่ ทางด้านขวาของ "Flash" ให้คลิกอนุญาต
 6. กลับไปที่เว็บไซต์และโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: อัปเดต Flash

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่เว็บด้านบน ป้อน chrome://components แล้วกด Enter
 3. มองหา "Adobe Flash Player"
 4. คลิกตรวจหาอัปเดต
 5. หากคุณเห็น "ไม่ได้อัปเดตคอมโพเนนต์" หรือ "อัปเดตคอมโพเนนต์แล้ว" แสดงว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
 6. กลับไปยังหน้าที่มีเนื้อหา Flash หากเนื้อหาไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดต Chrome

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกอัปเดต Google Chrome หากคุณไม่เห็นปุ่มนี้ แสดงว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุด
 4. คลิกเปิดใหม่
หากมีปัญหาในการอัปเดต Chrome โปรดเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัปเดตของ Chrome

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง Flash ใหม่

ตรวจสอบว่าคุณติดตั้ง Flash จากเว็บไซต์ของ Adobe เท่านั้น
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ adobe.com/go/chrome
 3. ใต้ "ขั้นตอนที่ 1" ให้เลือกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
 4. ใต้ "ขั้นตอนที่ 2" ให้เลือกตัวเลือกที่เขียนว่า "PPAPI"
 5. คลิกดาวน์โหลดเลย แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้ง Flash

แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ เกี่ยวกับ Flash 

"ปลั๊กอินต่อไปนี้ขัดข้อง" หรือคุณเห็นไอคอนปลั๊กอิน ปลั๊กอิน

 1. หาก Flash ไม่รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ให้บังคับปิดโดยทำดังนี้
  1. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
  2. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ตัวจัดการงาน
  3. เลือก "ปลั๊กอิน: Shockwave Flash"
  4. คลิกสิ้นสุดกระบวนการ
 2. ปิดหน้าต่างตัวจัดการงานและกลับไปที่หน้าเว็บที่มีเนื้อหา Flash
 3. คลิกโหลดซ้ำ โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

คุณไม่เห็นการตั้งค่า Flash

หากคุณใช้อุปกรณ์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน องค์กรของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash

คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash ไม่ได้

หากคุณใช้อุปกรณ์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน องค์กรของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash
 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า Flash เริ่มต้นสำหรับองค์กร

Chrome author Jess

Jess เป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วย Jess ปรับปรุงบทความนี้โดยแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร