แก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเข้าชมเว็บไซต์ ให้ลองทำตามวิธีแก้ไขต่อไปนี้

หากข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่อยู่ในรายการด้านล่าง ให้ดูวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการโหลดหน้าเว็บหรือข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด

แก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

หากคุณพยายามเข้าชมเว็บไซต์แต่เว็บไซต์ไม่เปิดขึ้นมา ให้ลองแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้ดูก่อน

 1. ตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ว่ามีการพิมพ์ผิดหรือไม่
 2. ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้ปกติ หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ให้ดูวิธีแก้ปัญหาความเสถียรของอินเทอร์เน็ต
 3. ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจง

"หน้าเว็บนี้มีการวนรอบเมื่อเปลี่ยนเส้นทาง" หรือ "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS"

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้เมื่อหน้าเว็บพยายามเปลี่ยนเส้นทางบ่อยเกินไป

บางครั้งหน้าเว็บไม่เปิดขึ้นเนื่องจากคุกกี้ทำงานไม่ถูกต้อง ให้ลองล้างคุกกี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

"เว็บไซต์นี้ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไม่ได้ ข้อผิดพลาดของเครือข่ายได้ส่งคำตอบที่เป็นโมฆะ" หรือ "ERR_SSL_FALLBACK_BEYOND_MINIMUM_VERSION"

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากหน้าเว็บมีข้อผิดพลาดที่ Chrome ไม่เข้าใจ ให้ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ โปรดดูวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด ERR_SSL_FALLBACK_BEYOND_MINIMUM_VERSION

"ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY"
หากข้อผิดพลาดระบุถึง Symantec โปรดขอให้เจ้าของเว็บไซต์อัปเดตใบรับรองของเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เราไม่รองรับใบรับรองที่ออกโดย Symantec
"การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว" "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" "ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID" "NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM" “ERR_CERTIFICATE_TRANSPARENCY_REQUIRED" หรือ "ข้อผิดพลาดของใบรับรอง SSL"

หากข้อผิดพลาดระบุถึง HSTS, ใบรับรองความเป็นส่วนตัว หรือชื่อที่ไม่ถูกต้อง ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล

เครือข่าย Wi-Fi ในสถานที่หลายแห่งอย่างร้านกาแฟหรือสนามบินจำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ หากต้องการดูหน้าการลงชื่อเข้าใช้ ให้เข้าชมหน้าเว็บที่ใช้

http://

 1. ไปยังเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย http:// เช่น http://example.com
 2. ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ที่เปิดขึ้นมา ให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 2: เปิดหน้าเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน (เฉพาะคอมพิวเตอร์)

เปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการเข้าชมในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน

หากหน้านั้นเปิดขึ้น แสดงว่าส่วนขยาย Chrome ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปิดส่วนขยายเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ดูวิธีปิดส่วนขยาย Chrome

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตระบบปฏิบัติการ

ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มี Windows, Mac หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสชั่วคราว

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้ หากคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ใช้ "การป้องกัน HTTPS" หรือ "การสแกน HTTPS" ซึ่งกำลังขัดขวางการรักษาความปลอดภัยของ Chrome

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หากหน้าเว็บทำงานเป็นปกติหลังจากปิดซอฟต์แวร์แล้ว ให้ปิดซอฟต์แวร์นี้เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย

อย่าลืมเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสอีกครั้ง เมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 5: ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ หรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome

"เชื่อมต่อกับเครือข่าย"

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากใช้พอร์ทัล Wi-Fi ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะออนไลน์ได้

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้คลิกเชื่อมต่อในหน้าที่คุณพยายามจะเปิด

"นาฬิกาของคุณช้ากว่าปัจจุบัน" หรือ "นาฬิกาของคุณเร็วกว่าปัจจุบัน" หรือ "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากวันที่และเวลาของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เปิดนาฬิกาของอุปกรณ์ และปรับให้เวลาและวันที่ถูกต้อง

"เซิร์ฟเวอร์มีคีย์สาธารณะ Diffie-Hellman ชั่วคราวที่หละหลวม" หรือ "ERR_SSL_WEAK_EPHEMERAL_DH_KEY"

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากพยายามไปที่เว็บไซต์ที่มีรหัสความปลอดภัยที่ล้าสมัย ซึ่ง Chrome จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการป้องกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เหล่านี้

หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ให้ลองอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับ ECDHE และปิด DHE หาก ECDHE ไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจปิดชุดการเข้ารหัส DHE ทั้งหมดแล้วใช้ RSA แบบธรรมดา

"หน้าเว็บนี้ไม่พร้อมใช้งาน" หรือ "ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH"

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากพยายามไปที่เว็บไซต์ที่มีรหัสความปลอดภัยที่ล้าสมัย ซึ่ง Chrome จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการป้องกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เหล่านี้

หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ให้ลองตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้ TLS 1.2 และ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 แทนการใช้ RC4 เพราะ RC4 ไม่ถือว่ามีความปลอดภัยอีกต่อไป หากคุณปิด RC4 ได้ โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การเข้ารหัสอื่นที่ไม่ใช่ RC4

"ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณทำให้ Chrome เชื่อมต่อกับเว็บอย่างปลอดภัยไม่ได้" (เฉพาะคอมพิวเตอร์ Windows)

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้ หากคุณมีซอฟต์แวร์ Superfish ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows วิธีนำซอฟต์แวร์นี้ออกจากคอมพิวเตอร์มีดังต่อไปนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
 2. ไปที่หน้าการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับปัญหานี้
 3. คลิก Download SuperFish Removal Tool
 4. ที่ด้านล่าง ให้คลิกชื่อไฟล์ (Lenovo.SuperFishRemovalTool.exe)
 5. ทำตามวิธีการในหน้าจอ
“ลบใบรับรอง DigiCert ที่หมดอายุแล้ว” (เฉพาะคอมพิวเตอร์ Mac)

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากหน้าเว็บใช้ใบรับรองที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์

ลองทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

 1. ในคอมพิวเตอร์ Mac ให้คลิก "ค้นหาโดย Spotlight" ค้นหา ที่ด้านขวาบน
 2. ป้อน "Keychain Access"
 3. ในผลการค้นหา ให้คลิก Keychain Access
 4. ที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้คลิกดู จากนั้น แสดงใบรับรองที่หมดอายุ
 5. คลิก "ค้นหา" ค้นหา ที่ด้านขวาบน
 6. ป้อน "DigiCert High" แล้วกด Enter ในแป้นพิมพ์
 7. ค้นหา "DigiCert High Assurance EV Root CA" ที่มีเครื่องหมายว่าหมดอายุแล้ว หมดอายุ คลิกใบรับรองนั้น
 8. กดลบบนแป้นพิมพ์

ต้องการดำเนินการต่อไปยัง [ชื่อเว็บไซต์] ไหม

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากลิงก์ที่คุณเปิดไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อต่างจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นประจำเล็กน้อย Chrome จะถามว่าคุณต้องการไปยังเว็บไซต์ที่เข้าชมเป็นประจำหรือไม่   

 • คลิกชื่อของเว็บไซต์หรือต่อไปเพื่อไปยังเว็บไซต์ที่ Chrome แนะนำ
 • คลิกเพิกเฉยเพื่อดำเนินการต่อไปยังลิงก์ที่คุณเปิด

 

หากยังไม่ได้ผล หากเคล็ดลับด้านบนไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณอาจถูกบุกรุก ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร