Använda kameran och mikrofonen

Du kan använda kameran och mikrofonen på webbplatser i Chrome. 

 1. Öppna Chrome Chrome.
 2. Besök en webbplats som frågar efter mikrofonen och kameran.
 3. Välj Tillåt eller Blockera när du uppmanas till det.
  • Tillåtna webbplatser: En inspelning kan startas när du besöker webbplatsen. Om du har en annan flik i Chrome eller en annan app öppen kan inspelningen inte startas.
  • Blockerade webbplatser: Vissa webbplatser fungerar inte om de blockeras. Till exempel kan du inte delta i en videokonferens.

Ändra kamera- och mikrofonbehörighet för en webbplats

 1. Öppna Chrome Chrome.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Inställningar för webbplatsen under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Kamera eller Mikrofon.
  • Aktivera eller inaktivera Fråga innan informationen används.
  • Om du vill ta bort ett undantag eller återkalla en behörighet klickar du på Radera Radera till höger om webbplatsen.

Om du använder en Chrome-enhet på jobbet eller i skolan kan nätverksadministratören välja kamera- och mikrofoninställningar åt dig. I så fall går det inte att ändra dem här. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som administreras av någon annan.

Ändra åtkomst till kamera och mikrofon för Adobe Flash

Om du besöker en webbplats som använder Adobe Flash Player kan den begära att få använda mikrofonen och kameran.

Du kan tillåta att kameran och mikrofonen används med Flash eller avvisa begäran.

 • Mikrofon Mikrofonikon för Flash: Välj vilken mikrofon du vill använda och ställ in volymen.
 • Kamera Kameraikon för Flash: Välj vilken kamera du vill använda.

Om du använder en Chrome-enhet på jobbet eller i skolan kan nätverksadministratören välja kamera- och mikrofoninställningar åt dig. I så fall går det inte att ändra dem här. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som administreras av någon annan.

Åtgärda problem med mikrofonen

Testa följande steg om mikrofonen inte fungerar:

Steg 1: Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd

Om du använder ett headset kontrollerar du att ljudet inte har stängts av med knappen på sladden. Kontrollera också att mikrofonen inte är avstängd på webbplatsen (t.ex. på Google Hangouts eller Skype).

Steg 2: Kontrollera systeminställningarna

Kontrollera att mikrofonen är inställd som standardinspelningsenhet och att inspelningsvolymen är rätt inställd:

Steg 3: Kontakta tillverkaren

Om problemen kvarstår kontaktar du mikrofontillverkaren.