Korzystanie z kamery i mikrofonu

Na niektórych stronach w Chrome możesz używać kamery i mikrofonu. 

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. Wejdź na stronę, która chce korzystać z mikrofonu i kamery.
 3. Po wyświetleniu prośby wybierz Zezwalaj lub Blokuj.
  • Dozwolone witryny: mogą rozpocząć nagrywanie, gdy znajdujesz się w witrynie. Jeśli przejdziesz na inną kartę Chrome lub do innej aplikacji, witryna nie może zacząć nagrywania.
  • Zablokowane witryny: niektóre witryny po zablokowaniu mogą nie działać. Na przykład nie będzie można dołączyć do wideokonferencji.

Zmiana uprawnień strony do korzystania z kamery i mikrofonu

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.
 4. Kliknij Kamera lub Mikrofon.
  • Włącz lub wyłącz opcję Pytaj przed uzyskaniem dostępu.
  • Sprawdź zablokowane i dozwolone witryny.
  • Aby usunąć dodany wyjątek lub przyznane uprawnienia: na prawo od strony kliknij Usuń Usuń .
  • Aby zezwolić na zablokowaną witrynę: w sekcji „Zablokowane” wybierz nazwę witryny i zmień uprawnienia kamery lub mikrofonu na „Zezwalaj”.

Jeśli używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, opcje kamery i mikrofonu mógł już ustawić administrator sieci. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome

Włączanie uprawnień w ustawieniach komputera

Jeśli używasz MacOS Mojave i w ustawieniach systemu nie ma kamery lub mikrofonu, Chrome może poprosić o pozwolenie na ich użycie. Aby używać kamery lub mikrofonu w Chrome:
 1. W oknie kliknij Otwórz preferencje.
 2. Aby włączyć uprawnienia kamery lub mikrofonu: 
  • Kamera: kliknij Kamera a następnie zaznacz pole wyboru „Google Chrome”. 
  • Mikrofon: kliknij Mikrofon a następnie zaznacz pole wyboru „Google Chrome”. 
 3. Może pojawić się pytanie, czy chcesz zakończyć zapisywanie zmian. Aby zapisać zmiany, kliknij Zakończ teraz.
Wybieranie domyślnego mikrofonu

Możesz wybrać domyślny mikrofon, którego będziesz używać na różnych stronach.

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Porządkuj a następnie Ustawienia.
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn a następnie Mikrofon.
 4. Aby wybrać mikrofon domyślny, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.

Zmiana dostępu wtyczki Adobe Flash do kamery i mikrofonu

Jeśli wejdziesz na stronę, która używa Adobe Flash Playera, może ona poprosić o uprawnienia do korzystania z mikrofonu i kamery.

Aby określić, czy Flash otrzyma te uprawnienia, możesz wybrać opcję Zezwalaj lub Blokuj.

 • Mikrofon Ikona mikrofonu Flash: wybierz mikrofon, którego chcesz używać, i dostosuj głośność.
 • Kamera Ikona kamery Flash: wybierz kamerę, której chcesz używać.

Jeśli używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, opcje kamery i mikrofonu mógł już ustawić administrator sieci. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem

Jeśli mikrofon nie działa, wypróbuj te rozwiązania:

Krok 1. Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony

Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, sprawdź, czy wyciszenie nie zostało włączone przełącznikiem na kablu. Upewnij się też, że nie jest wyciszona strona internetowa (np. Google Hangouts lub Skype).

Krok 2. Sprawdź ustawienia systemu

Upewnij się, że mikrofon jest domyślnym urządzeniem nagrywającym i że poziom nagrywania jest prawidłowy:

Krok 3. Skontaktuj się z producentem

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z producentem mikrofonu.

Rozwiązywanie problemów z kamerą

Krok 1. Sprawdź uprawnienia strony w Chrome

Stronie, której chcesz używać, zezwól na dostęp do kamery. Możesz zezwolić na korzystanie z kamery wszystkim stronom lub tylko tej konkretnej.

Więcej informacji o uprawnieniach strony

Krok 2. Sprawdź ustawienia systemu

Wybierz kamerę, której chcesz używać, i ustaw odpowiednie poziomy:

Krok 3. Rozwiąż problemy z Hangouts Meet

W razie potrzeby dowiedz się, jak rozwiązać problemy z Hangouts Meet.

Krok 4. Zamknij i otwórz rozmowę oraz uruchom ponownie komputer

 1. Wyjdź z rozmowy wideo, a następnie dołącz do niej jeszcze raz.
 2. Uruchom ponownie komputer.

Krok 5. Skontaktuj się z producentem

Skontaktuj się z producentem kamery.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?