Korzystanie z kamery i mikrofonu

Na niektórych stronach w Chrome możesz używać kamery i mikrofonu. 

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. Wejdź na stronę, która chce korzystać z mikrofonu i kamery.
 3. Po wyświetleniu prośby wybierz Zezwalaj lub Blokuj.
  • Dozwolone witryny: mogą rozpocząć nagrywanie, gdy znajdujesz się w witrynie. Jeśli przejdziesz na inną kartę Chrome lub do innej aplikacji, witryna nie może zacząć nagrywania.
  • Zablokowane witryny: niektóre witryny po zablokowaniu mogą nie działać. Na przykład nie będzie można dołączyć do wideokonferencji.

Zmiana uprawnień strony do korzystania z kamery i mikrofonu

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryny.
 5. Kliknij Kamera lub Mikrofon.
  • Włącz lub wyłącz opcję Pytaj przed uzyskaniem dostępu.
  • Aby usunąć wyjątek lub uprawnienia, na prawo od strony kliknij Usuń Usuń .

Jeśli używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, administrator sieci mógł już ustawić opcje kamery i mikrofonu. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Więcej informacji o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome

Włączanie uprawnień w ustawieniach komputera

Jeśli używasz MacOS Mojave i w ustawieniach systemu nie ma kamery lub mikrofonu, Chrome może poprosić o pozwolenie na ich użycie. Aby używać kamery lub mikrofonu w Chrome:
 1. W oknie dialogowym kliknij Otwórz preferencje
 2. Aby włączyć uprawnienia kamery lub mikrofonu: 
  • Kamera: kliknij Kamera a potem zaznacz pole wyboru „Google Chrome”. 
  • Mikrofon: kliknij Mikrofon a potem zaznacz pole wyboru „Google Chrome”. 
 3. Może pojawić się pytanie, czy chcesz zakończyć zapisywanie zmian. Aby zapisać zmiany, kliknij Zakończ teraz
Zmiana dostępu wtyczki Adobe Flash do kamery i mikrofonu

Jeśli wejdziesz na stronę, która używa Adobe Flash Playera, może ona poprosić o uprawnienia do korzystania z mikrofonu i kamery.

Aby określić, czy Flash otrzyma te uprawnienia, możesz wybrać Zezwalaj lub Odmawiaj.

 • Mikrofon Ikona mikrofonu Flash: wybierz mikrofon, którego chcesz używać, i dostosuj głośność.
 • Kamera Ikona kamery Flash: wybierz kamerę, której chcesz używać.

Jeśli używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, administrator sieci mógł już ustawić opcje kamery i mikrofonu. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Więcej informacji o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem

Jeśli mikrofon nie działa, wypróbuj te czynności:

Krok 1. Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony

Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, sprawdź, w jakiej pozycji znajduje się przełącznik wyciszenia na przewodzie. Upewnij się też, że mikrofon nie został wyciszony na stronie (np. w Google Hangouts lub Skype).

Krok 2. Sprawdź ustawienia systemu

Upewnij się, że mikrofon jest domyślnym urządzeniem nagrywającym i że poziom nagrywania jest prawidłowy:

Krok 3. Skontaktuj się z producentem

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z producentem mikrofonu.

Rozwiązywanie problemów z kamerą

Krok 1. Sprawdź uprawnienia strony w Chrome

Stronie, której chcesz używać, zezwól na dostęp do kamery. Możesz zezwolić na korzystanie z kamery wszystkim stronom lub tylko tej konkretnej.

Więcej informacji o uprawnieniach strony

Krok 2. Sprawdź ustawienia systemu

Wybierz kamerę, której chcesz używać, i ustaw odpowiednie poziomy:

Krok 3. Rozwiąż problemy z Hangouts Meet

W razie potrzeby dowiedz się, jak rozwiązać problemy z Hangouts Meet.

Krok 4. Zamknij i otwórz rozmowę oraz uruchom ponownie komputer

 1. Wyjdź z rozmowy wideo, a następnie dołącz do niej jeszcze raz.
 2. Uruchom ponownie komputer.

Krok 5. Skontaktuj się z producentem

Skontaktuj się z producentem kamery.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?